Web of Law

Netwerk analyse van Nederlandse rechtspraak

Maastricht University (Faculty of Law en Institute of Data Science) en Zuyd Hogeschool (HBO-Rechten) bereiden een gezamenlijke SURF subsidie voor om de applicatie Web of Law door te ontwikkelen.

Deze applicatie is gebaseerd is op sociale netwerkanalyse. In een social networkanalysis worden communicatiepatronen tussen mensen visueel geplot. In zo’n netwerk (gevisualiseerd als bolletjes die door lijntjes zijn verbonden) zijn personen als bolletjes en communicatiepatronen (bijv. emailtjes, telefoontjes, afspraken e.d.) als lijntjes weergegeven.

Wanneer je dergelijke patronen plot, maak je verbanden zichtbaar. Zo kun je snel zien wie populair is en wie groepen mensen met elkaar verbindt.

Netwerkanalyse is behoorlijk populair in data science en daarmee worden al lang niet meer alleen communicatiepatronen tussen individuen gevisualiseerd. Het is ook mogelijk om een netwerkanalyse te maken van rechtspraak. Zie de volgende clip:

Gijs van Dijck & Lucas Lieverse, Web of Law, 2019.

De gezamenlijke SURF subsidie-aanvraag van UM en Zuyd ziet op het doorontwikkelen van het prototype en het ontwikkelen van onderwijsmateriaal (o.a. bestaande uit instructies en kennisclips), waarmee studenten en docenten worden getraind om de applicatie te gebruiken en de resultaten daarvan te kunnen interpreteren. Daarnaast zullen we monitoren wat deze toepassing betekent in termen van studiesucces.