Transitievergoeding

Wat is het?

Bij ontslag kunt u een financiële vergoeding krijgen, de transitievergoeding. Voorwaarde is dat u ouder dan 18 jaar bent, 2 jaar of langer in dienst bent geweest. Daarbij ligt het initiatief om het dienstverband te beëindigen bij uw werkgever. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden kan worden afgeweken van de wettelijke regeling.

De transitievergoeding is bedoeld om de overgang naar ander werk te vergemakkelijken.

De hoogte

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw bruto maandsalaris vermeerderd met vakantiegeld en evt. andere componenten en het aantal halve dienstjaren. De hoofdregel is 1/6e maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar van uw arbeidsovereenkomst. En 1/4e maandsalaris per half dienstjaar dat u langer dan 10 jaar in dienst bent geweest.

De vergoeding is maximaal € 79.000 bruto. Of, als uw jaarsalaris hoger is dan € 79.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Geen recht

De wet bevat verschillende uitzonderingen op het recht op de vergoeding, bijv.

  • u wordt ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door uzelf;
  • bij uw ontslag bent u nog geen 18 jaar en u heeft gemiddeld niet meer dan 12 uur per week gewerkt;
  • u wordt ontslagen omdat u de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
  • uw werkgever is failliet;
  • in uw cao is een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding opgenomen.

Let op: er gelden afwijkingen bijv. voor werknemers ouder dan 50 jaar die minstens 10 jaar in dienst zijn geweest en voor kleine werkgevers en ontslag wegens bedrijfseconomische redenen.

 

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Video”][/siteorigin_widget]