Tag: Ontbinding

  • Ontbinden? Op zoek naar de tekortkoming van voldoende gewicht

    Annotatie van Lucas Lieverse (LinkedIn)* ECLI:NL:HR:2018:1810 1.Inleiding In zijn prejudiciĆ«le beslissing van 28 september 2018 heeft de Hoge Raad nadere uitleg gegeven aan art. 6:265 lid 1 BW (ECLI:NL:HR:2018:1810). De Hoge Raad formuleert handvatten ter beantwoording van de vraag of in een voorkomend geval een tekortkoming in de nakoming de ontbinding met haar gevolgen rechtvaardigt.…