Specialisaties

We bieden juridische dienstverlening aan op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, huurrecht, personen- en familierecht, privacyrecht en verbintenissenrecht.

We voeren een advies- en procespraktijk. Wanneer een zaak te complex is, verwijzen we de zaak door aan een specialist, bijv. een advocaat.

 • Advies en procederen bij conflict werkgever/werknemer.
 • Advies en procederen bij ontbinding en opzegging.
 • Advies over cao’s.
 • Advies over relatie- en concurrentiebeding.
 • Beoordelen van arbeids- en vaststellingsovereenkomsten.
 • Ontslagprocedures.

Bestuursrecht (algemeen)

 • Indienen zienswijze tegen besluit.
 • Ondersteuning bij hoorzitting.
 • Oneens met besluit van overheidsorgaan (bezwaar en beroep).

Huurrecht  (adviseren en procederen; kanton)

 • Conflict huurder/verhuurder.
 • Huurovereenkomst.
 • Ontbinding huurovereenkomst.
 • Risicoaansprakelijkheid.
 • Verplichtingen (ver)huurder.

Personen- en familierecht

 • Advies over gezag, erkenning en juridisch ouderschap.
 • Echtscheidingsconvenanten.
 • Ouderschapsplannen.

Privacyrecht

 • Implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in huidige werkprocessen.

Vermogensrecht/Verbintenissenrecht (adviseren en procederen; kanton)

 • Advies en beoordeling bij algemene voorwaarden.
 • Nakoming verbintenissen.
 • Onrechtmatige daad.
 • Schadevergoeding.
 • Advies bij faillissement.