Over ons

Zuyd Legal Lab

Legal lab = leer-werkbedrijf van de HBO-rechtenopleiding van Zuyd Hogeschool + juridisch laboratorium

HBO-juristen in de front-office

Onze ervaring is dat lang niet alle juridische problemen complex zijn. Specialistische hulp is daarom ook niet altijd nodig. Wij zetten in op brede generalistische dienstverlening. Is een juridische vraag te complex, dan verwijzen we door naar een specialist. Wij kunnen door onze ervaring en kennis van de markt goed inschatten bij wie opdrachtgevers met hun problemen terecht kunnen.

We hechten dan ook veel waarde aan specialistische juridische dienstverlening. We concurreren daar niet mee. Wij denken dat er heel veel juridische problemen zijn, die niet op het bureau van een jurist terecht komen. Simpelweg omdat de drempels te hoog zijn. Wij zijn er om die te verlagen.

Preventive law

Wij zetten in op vroegtijdige juridische hulp (preventive law). Neem liever vroeg contact met ons op, dan te laat – wanneer procederen onvermijdelijk is geworden.

Onze dienstverlening is gericht op het voorkomen van juridische problemen. Maar als ze er zijn, dan lossen we ze samen met de opdrachtgever op.

Van cure naar care… .

Onderzoek

We doen onderzoek naar mogelijkheden om juridische dienstverlening laagdrempeliger en beter te maken.

Zijn studenten daarvoor toegerust?

Samen met de HBO-Rechten opleiding van dé Juridische academie/Zuyd Hogeschool en het aan de opleiding verbonden lectoraat preventive law zorgen we voor adequate training, opleiding en begeleiding zodat onze studenten dat kunnen.


FAQ

Huisartsgeneeskunde is toch een medisch specialisme? Gaat de vergelijking dan niet mank?

We gebruiken de vergelijking omdat deze helder maakt wat we beogen te doen. We bieden laagdrempelige generalistische juridische dienstverlening. Gericht op het anticiperen op en het voorkomen van (verdere) juridische problemen. Daar waar nodig, verwijzen we door. De vergelijking betreft beeldspraak.

Werkt deze stap niet juist kostenverhogend?

Nee. Wanneer wij na inventarisatie (de probleemarticulatie) doorverwijzen, brengen we in de regel niets in rekening. Opdrachtgevers weten in dat geval wel dat het verstandig is om (specialistische) hulp in te schakelen.

We voorkomen bovendien dat mensen met mogelijke juridische problemen hun kop in het zand steken* en helemaal geen hulp zoeken. Juist daarom doen we dit.

* Ook dit is beeldspraak. We denken niet dat er veel mensen zijn die hun hoofd daadwerkelijk in het zand dopen.

Houdt dit concept verband met de bezuinigingen op de sociale advocatuur?

Nee. Daar heeft dit niets mee te maken. Sterker, we hechten zoals gezegd veel waarde aan juridisch specialisten, w.o. (sociaal) advocaten. Wanneer we denken dat iemand beter af is met een (sociaal) advocaat verwijzen we door.

Het concept is wel een reactie op door onze opdrachtgevers ervaren drempels naar de toegang tot recht.

En als de wederpartij dan wel een specialist in de arm neemt, ben ik dan omdat ik dat niet kan betalen slechter af?

Als een zaak een meer specialistische aanpak behoeft, dan verwijzen we door. Ook als een opdrachtgever in aanmerking komt voor een toevoeging (van rijkswege gefinancierde rechtshulp) of verzekerd is voor de kosten.

Een opdrachtgever hoeft zich niet door ons te laten bijstaan en is wat dat betreft tot niets verplicht.

We bepalen graag samen met opdrachtgevers wat de beste aanpak is en staan voor onze aanpak.

Een schijnbaar eenvoudig probleem kan toch erg complex zijn?

Klopt. Daarom is het goed dat we er zijn. Want wij kunnen dat goed inschatten en dan heeft de rechtzoekende in ieder geval laten toetsen of specialistische juridische hulp aan te bevelen is.

Zijn niet eigenlijk alle juridische problemen complex?

Nee. Het ene probleem is het andere niet. Juristen leren om de bijzonderheden van het geval te zien, maar de realiteit is dat er veel juridische problemen zijn die niet complex zijn. De uitdaging is altijd om te weten wat je kunt, maar vooral wat niet.

Die vraag stellen we standaard en altijd expliciet. En regelmatig leidt dat ertoe dat een zaak wordt doorverwezen. De vraag is wat er met die problemen was gebeurd als we niet waren ingeschakeld.

Maar kunnen advocaten dit niet veel beter?

Eerstelijns juridische dienstverlening behoort niet tot het procesmonopolie van de advocatuur, het alleenrecht om in bepaalde zaken te procederen. In dergelijke zaken treden wij uiteraard niet op.

Werk dat bij advocaten thuis hoort, nemen we niet aan. We zijn een aanvulling op het aanbod van juridische dienstverlening en doen ons werk goed. Wat niet wegneemt, dat er ook advocaten zijn die dit werk (en goed) doen.

‘Juridisch huisarts’, heb ik dat niet eerder gehoord?

Er is momenteel veel discussie over het juridisch stelsel en welke wijzigingen nodig zijn en we hebben de wind in de zeilen. Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker beantwoordde bijvoorbeeld kort geleden de vraag wat er volgens hem nodig is in het juridisch domein: “(…) goede hbo-juristen met een brede blik en praktische kennis van het recht. … We hebben veel meer generalisten nodig … .”

De minister trok daarbij de vergelijking met de zorg: “Als je met een complex probleem zit, loop je ook niet direct bij een chirurg naar binnen. Je gaat eerst naar een huisarts die uitvraagt wat er precies aan de hand is. Pas daarna ga je als dat nodig is naar een specialist toe.”

Het lijkt alsof hij citeerde uit onze brochures en van onze website. Al jaren profileren wij ons als “úw juridisch huisarts en partner in het voorkomen van juridische problemen”.