Onderzoek Preventive Law en Legal Tech & Design

We doen onderzoek naar preventief juridische* dienstverlening en Legal Tech & Design.

Wat werkt, vertalen we naar opleidingsmateriaal. Daarmee leiden we gewilde en toekomstbestendige juridisch professionals op en verbeteren we juridische diensteverlening.

Legal Tech Design

ZUYD LEGAL lab en Legal Tech & Design, L. Lieverse, 2019

Legal Tech & Design is het snijvlak tussen recht, ict en design.

Informatieve video over LEGAL lab en Legal Tech & Design
Venn diagram, Legal Tech & Design, L. Lieverse 2019

Wij onderscheiden Legal Tech & Design van ICT-recht. ICT-recht behandelt bijv. licentierecht, intellectuele eigendomsrechten en privacy-recht.

We adviseren daar wel over, maar daarop is ons onderzoek niet gericht.

We ontwikkelen ‘preventive’ tools die bijdragen aan de toegang tot recht. Deze tools moeten ook gebruiksvriendelijk zijn en toegevoegde waarde hebben voor de gebruiker (user (/human) centered design). Voorbeelden zijn beslissingsondersteuners, contractgeneratoren en juridische chatbots.

Meer weten? Het project wordt gecoördineerd door mr. Lucas Lieverse. Neem contact met hem of met LEGAL lab op.

LEGALlot

We ontwikkelen binnen LEGALlab een juridische chatbot met Natural Language Processing (NLP) en kunstmatige intelligentie (AI), zodat deze chatbot gewone mensentaal ‘begrijpt’.

LEGALlot geeft antwoord op eenvoudige vragen over burenrecht. Studenten trainen de chatbot, zodat LEGALlot gaandeweg allerlei juridische vragen kan beantwoorden.

Daarbij onderzoeken we samen met Zuyd Lectoraat International Relation Management hoe de interactie tussen eindgebruikers en chatbot kan worden ontworpen, zodat het vertrouwen daarin wordt vergroot.

Van de ontwikkeling leren we:

  1. hoe juridische chatbots in de praktijk ingezet kunnen worden;
  2. hoe je ze zo ontwikkelt dat de antwoorden adequaat zijn (juridisch juist en afgestemd op de (wensen van) de eindgebruiker);
  3. welke designkeuzes werken en welke niet;
  4. hoe het vertrouwen van gebruikers in de door de chatbot gegeven informatie kan worden vergroot;
  5. hoe je op een zorgvuldige manier omgaat met persoonsgegevens; en
  6. welke rol HBO-juristen kunnen spelen bij een en ander.

We doen onderzoek eigen initiatief alsmede op verzoek. Neem voor meer informatie of ideeën voor onderzoeken contact op met Eric van de Luytgaarden (lector Preventive law) of Lucas Lieverse (onderzoeker en projectleider Zuyd Legal Lab) op.

Afstudeeronderzoek

HBO-rechten studenten kunnen bij Zuyd Legal Lab (i.s.m. het lectoraat Preventive law) afstudeerstage lopen. Zij doen dan onderzoek naar een relevant, praktijkgericht en actueel onderwerp. Het onderzoek resulteert in aanbevelingen met een ‘preventief’ karakter (gericht op het voorkomen van juridische problemen resp. het voorkomen van (verdere) escalatie daarvan).

Afstudeeronderzoek bij ZUYD LEGAL lab resulteert bovendien in een concreet product met aandacht voor legal tech & design. Dit kan een onderzoeksrapport opleveren, maar ook een beslisboom, een contractgenerator, of bijv. een website.

Afstudeerprojecten 2018/2019

Onderzoek door Shannon Janssen: De billijke vergoeding

Shannon Janssen

Shannon Janssen studeerde af op een onderzoek naar de vraag hoe de billijke vergoeding sinds het New Hairstyle-arrest in concreto wordt berekend. Zij analyseerde daarvoor tientallen uitspraken (zie hieronder voor meer informatie).

Zij heeft in haar onderzoek uitspraken van kantonrechters in het arrondissement Limburg, het hof ‘s-Hertogenbosch en de Hoge Raad geanalyseerd (tot 5 februari 2019).

Daarnaast heeft Shannon de Legal Tech tool ‘Berkeley Bridge’ ingezet om inzicht te geven in de handvatten die gebruikt kunnen worden bij het beargumenteren van de hoogte van de billijke vergoeding.

Zie hier de webpagina van Shannon.

Onderzoek door Sanne Lutter: Identiteitsfraude

Sanne Lutter

Sanne Lutter onderzocht mogelijke juridische interventies om benadeelden van identiteitsfraude te helpen om schade te beperken en/of te verhalen op de dader.

Ze heeft in haar beroepsproduct verschillende Legal Tech tools gebruikt en ontwikkeld.

Zie hier de webpagina van Sanne.

Onderzoek door Yvonne Vallinga:
Happy contracting

Yvonne Vallinga

Yvonne Vallinga onderzocht ‘happy’ of ‘conscious contracting’. Klassieke contracten leiden nog al eens tot conflicten. Zij heeft gekeken naar een wijze van contracteren gericht op het creëren van een duurzame relatie tussen partijen.

Ze heeft de Legal Tech tool, genaamd ‘Community lawyer’, ingezet om haar product te realiseren.

Zie hier de webpagina van Yvonne.

Onderzoek door Jasmijn Keulers: Intellectuele eigendom bij kunstmatige intelligentie

Jasmijn Keulers onderzocht hoe het zit met de vestiging van intellectueel eigendomsrechten bij muziekcomposities die geheel of gedeeltelijk gemaakt zijn door algoritmes (artificial intelligence).

Daarnaast heeft Jasmijn de coördinatie op zich genomen van de ontwikkeling van Legallot, de door Zuyd Legal Lab ontwikkelde chatbot.

Onderzoek door Bram Lasschet: Toegevoegde waarde van consumentvriendelijke algemene voorwaarden

Bram Lasschet

Bram Lasschet onderzocht in hoeverre ondernemers hun keuze voor de mate van ‘consumentvriendelijkheid’ van hun algemene voorwaarden bewust maken en wat dat oplevert (zie zijn blog voor meer informatie).

Hij heeft de resultaten in een algemene voorwaarden generator verwerkt.

Zie hier de webpagina van Bram.