Onderzoek Preventive Law en Legal Tech & Design

We doen onderzoek naar preventief juridische dienstverlening en Legal Tech & Design.

Wat werkt, vertalen we naar opleidingsmateriaal voor de opleiding HBO-rechten van de Juridische academie (Zuyd Hogeschool). Daarmee leiden we gewilde en toekomstbestendige juridisch professionals op en verbeteren we juridische diensteverlening.

We ontwikkelen ‘preventieve’ instrumenten die bijdragen aan de toegang tot recht, die gebruiksvriendelijk zijn en toegevoegde waarde hebben voor de gebruiker, of dat nu een jurist of een consument is. Voorbeelden van instrumenten die we ontwikkelen zijn beslisbomen, contractgeneratoren en juridische chatbots.

We doen onderzoek eigen initiatief alsmede op verzoek. Neem voor meer informatie of ideeën voor onderzoeken contact op met Eric van de Luytgaarden (lector Preventive law) of Lucas Lieverse (onderzoeker en projectleider Zuyd Legal Lab) op.

Voorbeelden van onze projecten:

LEGALlot

We ontwikkelen binnen LEGALlab een juridische chatbot met Natural Language Processing (NLP) en kunstmatige intelligentie (AI), zodat deze chatbot gewone mensentaal ‘begrijpt’.

LEGALlot geeft antwoord op eenvoudige vragen over burenrecht. Studenten trainen de chatbot, zodat LEGALlot gaandeweg allerlei juridische vragen kan beantwoorden.

Onderzoek door Shannon Janssen: De billijke vergoeding

Shannon Janssen

Shannon Janssen studeerde af op een onderzoek naar de vraag hoe de billijke vergoeding sinds het New Hairstyle-arrest in de praktijk wordt berekend. Zij analyseerde daarvoor tientallen uitspraken .

Zij heeft in haar onderzoek uitspraken van kantonrechters in het arrondissement Limburg, het hof ‘s-Hertogenbosch en de Hoge Raad geanalyseerd (tot 5 februari 2019).

Daarnaast heeft Shannon de Legal Tech tool ‘Berkeley Bridge’ ingezet om inzicht te geven in de handvatten die gebruikt kunnen worden bij het beargumenteren van de hoogte van de billijke vergoeding.

Zie hier de webpagina van Shannon.

Onderzoek door Sanne Lutter: Identiteitsfraude

Sanne Lutter

Sanne Lutter onderzocht mogelijke juridische interventies om benadeelden van identiteitsfraude te helpen om schade te beperken en/of te verhalen op de dader.

Ze heeft in haar beroepsproduct verschillende Legal Tech tools gebruikt en ontwikkeld.

Zie hier de webpagina van Sanne.

Onderzoek door Yvonne Vallinga:
Happy contracting

Yvonne Vallinga

Yvonne Vallinga onderzocht ‘happy’ of ‘conscious contracting’. Klassieke contracten leiden nog al eens tot conflicten. Zij heeft gekeken naar een wijze van contracteren gericht op het creëren van een duurzame relatie tussen partijen.

Ze heeft de Legal Tech tool, genaamd ‘Community lawyer’, ingezet om haar product te realiseren.

Zie hier de webpagina van Yvonne.

Onderzoek door Jasmijn Keulers: Intellectuele eigendom bij kunstmatige intelligentie

Jasmijn Keulers onderzocht hoe het zit met de vestiging van intellectueel eigendomsrechten bij muziekcomposities die geheel of gedeeltelijk gemaakt zijn door algoritmes (artificial intelligence).

Daarnaast heeft Jasmijn de coördinatie op zich genomen van de ontwikkeling van Legallot, de door Zuyd Legal Lab ontwikkelde chatbot.

Onderzoek door Bram Lasschet: Toegevoegde waarde van consumentvriendelijke algemene voorwaarden

Bram Lasschet

Bram Lasschet onderzocht in hoeverre ondernemers hun keuze voor de mate van ‘consumentvriendelijkheid’ van hun algemene voorwaarden bewust maken en wat dat oplevert (zie zijn blog voor meer informatie).

Hij heeft de resultaten in een algemene voorwaarden generator verwerkt.

Zie hier de webpagina van Bram.