Legal Tech Design

Onderzoek Legal Tech Design

Ons onderzoek is gericht op het verbeteren van juridische dienstverlening. We focussen op preventive lawyering*, legal tech & design en de toegang tot recht.

Wat werkt, vertalen we naar opleidingsmateriaal. Daarmee leiden we gewilde en toekomstbestendige juridisch professionals op.

* Preventieve juristen zijn in staat om met gedegen kennis juridische problemen en risico’s te voorkomen, dan wel te voorkomen dat juridische problemen (verder) escaleren.

Legal Tech Design

 

Legal Tech Design is het snijvlak tussen recht, ict en design.

Wij onderscheiden Legal Tech Design van ICT-recht. ICT-recht is het materiële recht dat betrekking heeft op ICT (bijv. licentierecht, intellectuele eigendomsrechten en privacy-recht). We adviseren daar wel over, maar daarop is ons onderzoek niet gericht.

We ontwikkelen ‘preventive’ tools die bijdragen aan de toegang tot recht, die gebruiksvriendelijk zijn (dan wel onderzoeken hoe ze gebruiksvriendelijk te maken zijn) en die toegevoegde waarde hebben. We ontwikkelen beslissingsondersteuners, contractgeneratoren en juridische chatbots.

De ontwikkeling is vooral bedoeld om van te leren. Wat werkt wel en wat niet? Dit vertalen we naar onderwijsmateriaal.

Meer weten? Het project wordt gecoördineerd door mr. Lucas Lieverse. Neem contact met hem of met LEGAL lab op.

Voor ons meest recente onderzoek, klik hier.

 

LEGALlot

We ontwikkelen binnen LEGALlab een juridische chatbot met Natural Language Processing (NLP) en kunstmatige intelligentie (AI), zodat deze chatbot gewone mensentaal ‘begrijpt’.

LEGALlot geeft antwoord op eenvoudige vragen over burenrecht. Studenten trainen deze chatbot zodat LEGALlot gaandeweg allerlei juridische vragen kan beantwoorden.

Van de ontwikkeling leren we:

    1. hoe juridische chatbots in de praktijk ingezet kunnen worden;
    2. hoe je ze zo ontwikkelt dat de antwoorden adequaat zijn (juridisch juist en afgestemd op de (wensen van) de eindgebruiker);
    3. welke designkeuzes werken en welke niet;
    4. hoe het vertrouwen van gebruikers in de door de chatbot gegeven informatie kan worden vergroot; en
    5. welke rol HBO-juristen daarbij kunnen spelen.

Projecten van studenten

Hierna volgt een aantal voorbeelden van student projecten.

We hebben overigens veel ervaring met de AVG en helpen ondernemers bij het AVG-proof maken van hun ondernemingen.

Link naar AVG-tool

Netwerk analyse van rechtspraak

Benoit Coomans, eveneens voormalig stagiair vergeleek in het kader van zijn afstuderen de uitkomsten van een klassiek juridisch onderzoek met de resultaten van een netwerkanalyse van rechtspraak. Bij zo'n netwerkanalyse worden uitspraken gevisualiseerd in een netwerk op basis van onderlinge citaties. Een uitspraak die veel verwijst naar andere uitspraken is waarschijnlijk een overzichtsarrest en een uitspraak waar veel naar verwezen wordt, is waarschijnlijk een relevante uitspraak.

Zie hier twee artikelen waarin Benoit uitleg geeft:

Blog Wanneer is weinig te veel?

Blog Jij hoeft niet meer terug te komen!

 

Benoit Coomans tijdens zijn presentatie over de tool tijdens het symposium Data, HRM en Recht

Happy contract generator

Yvonne Vallinga onderzoekt happy contracting en ontwikkelt een happy contract generator
Yvonne: “In het kader van mijn afstuderen ga ik onderzoek doen naar een vorm van contracteren die tot doel heeft te zorgen voor een goede en duurzame relatie van de contractspartijen, waardoor de nakoming wordt bevorderd. Klassieke contracten bevatten vaak bepalingen die sancties stellen op niet-nakoming. Ik ga onderzoeken of dat niet slimmer kan. Welke slimmere en op samenwerking gebaseerde contracten met sanctie- en/of beloningsmodaliteiten zijn er te ontwerpen die ervoor zorgen dat nakoming wordt bevorderd? Hoe kunnen contracten beter helpen te voorkomen dat juridischeproblemen ontstaan, dan wel wanneer zij optreden, dat escalatie wordt voorkomen?”

Met haar onderzoek sluit Yvonne aan bij conscious, en happy contracting en legal design. Yvonne schreef ook een blog over haar afstudeeronderzoek.

Meer info? Neem contact op met Yvonne.