Legal Tech Design

LEGALlab doet onderzoek naar innovaties in het juridisch domein. De focus ligt momenteel op preventive lawyering (Hoe kun je juridische problemen voorkomen, dan wel voorkomen dat juridische problemen escaleren?) in combinatie met Legal Tech Design. Legal Tech Design is het snijvlak tussen recht, ict en design. In het project doet LEGALlab onderzoek naar ‘preventive’ tools die bijdragen aan de toegang tot recht, die gebruiksvriendelijk zijn (dan wel hoe ze gebruiksvriendelijk te maken zijn) en die toegevoegde waarde hebben. LEGALlab experimenteert ook met het ontwikkelen van nieuwe juridische tools. De ontwikkeling is vooral bedoeld om van te leren. Wat werkt wel en wat niet? We delen waar we mee bezig zijn, maar houd er rekening mee dat de tools soms nog niet af of perfect zijn.

Meer weten over dit project? Neem contact op met Legallab. Het project wordt gecoördineerd door mr. Lucas Lieverse.

Hier volgt een aantal voorbeelden:

Let op: Deze tools zijn door studenten ontwikkeld in het kader van onderzoeksprojecten, waarbij met name aandacht is voor de techniek en het design, waardoor de juistheid van de uitkomsten in (individuele) zaken niet gegarandeerd kan worden. Gebruik van de tools komt voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. U kunt voor (individueel) advies en/of doorverwijzing altijd contact opnemen met Legallab.

LEGALlab chat bot

We ontwikkelen binnen LEGALlab momenteel een nieuwe chatbot. Waar onze eerste chat bot nog uitging van beperkte keuzes van de gebruiker, maakt de nieuwe chatbot gebruik van Natural Language Processing (NLP) en kunstmatige intelligentie (AI). Dat betekent dat deze chatbot gewone mensentaal ‘begrijpt’.

Klik hier voor meer informatie.

LEGALlot

Legallot is online. Legallot is een chatbot en geeft antwoord op eenvoudige vragen met betrekking tot het burenrecht. Studenten trainen legallot zodat onze virtuele juridisch medewerker gaandeweg allerlei juridische vragen kan beantwoorden.

Netwerkanalyse van rechtspraak

Benoit Coomans, vierdejaar stagiaire bij LEGALlab, vergeleek in het kader van zijn afstuderen de uitkomsten van een klassiek juridisch onderzoek met de resultaten van een netwerkanalyse van rechtspraak. Bij een netwerkanalyse worden uitspraken gevisualiseerd in een netwerk op basis van onderlinge citaties. Een uitspraak die veel verwijs is waarschijnlijk een overzichtsarrest. Een uitspraak waar veel naar verwezen wordt, is waarschijnlijk een relevante uitspraak.

Zie hier twee artikelen waarin Benoit uitleg geeft:

Blog Wanneer is weinig te veel?

Blog Jij hoeft niet meer terug te komen!

 

Benoit Coomans tijdens zijn presentatie over de tool tijdens het symposium Data, HRM en Recht
Emiel Bongaarts

Chatbot opendag

Emiel is derdejaars stagiaire bij LEGALlab en maakte in het kader van zijn stage, met het doel daar ervaring mee op te doen, een chatbot. Deze chatbot toonde hij op de opendag van de opleiding, waarbij uit uitleg gaf aan geïnteresseerden over het ontwikkelproces.

Deze chatbot is gemaakt voor de opendag 2018. 

Happy contracting

Yvonne Vallinga gaat tijdens haar vierdejaars afstudeerstage onderzoek doen naar ‘slimmer contracteren’.
Yvonne: “In het kader van mijn afstuderen ga ik onderzoek doen naar een vorm van contracteren die tot doel heeft te zorgen voor een goede en duurzame relatie van de contractspartijen, waardoor de nakoming wordt bevorderd. Klassieke contracten bevatten vaak bepalingen die sancties stellen op niet-nakoming. Ik ga onderzoeken of dat niet slimmer kan. Welke slimmere en op samenwerking gebaseerde contracten met sanctie- en/of beloningsmodaliteiten zijn er te ontwerpen die ervoor zorgen dat nakoming wordt bevorderd? Hoe kunnen contracten beter helpen te voorkomen dat juridischeproblemen ontstaan, dan wel wanneer zij optreden, dat escalatie wordt voorkomen?”

Met haar onderzoek sluit Yvonne aan bij conscious, en happy contracting en legal design.

Meer info? Neem contact op met Yvonne of lees haar blog en oproep aan contractanten.

Yvonne Vallinga