Legal Tech Design

Onderzoek Legal Tech Design

LEGALlab is niet alleen uw juridisch huisarts (juridisch advies), maar ook een juridisch laboratorium. Studenten, docenten en onderzoekers doen binnen LEGALlab samen onderzoek. Doelstelling is om een bijdrage te leveren aan de effectiviteit van juridische dienstverlening (in het bijzonder gericht op preventive lawyering* en legal tech design) en de toegang tot recht.

Wat werkt, vertalen we naar opleidingsmateriaal. Daarmee leiden we gewilde en toekomstbestendige juridisch professionals op.

* Preventieve juristen zijn in staat om met gedegen kennis juridische problemen en risico’s te voorkomen, dan wel te voorkomen dat juridische problemen (verder) escaleren.

Legal Tech Design

Legal Tech Design is het snijvlak tussen recht, ict en design.

Legal Tech Design moet onderscheiden worden van ICT-recht. Dat is het materiële recht dat betrekking heeft op ICT (bijv. licentierecht, IE en privacy-recht). LEGALlab adviseert daar wel over, maar daarop is het onderzoek niet gericht.

Ons onderzoek is gericht op het ontwikkelen van ‘preventive’ tools die bijdragen aan de toegang tot recht, die gebruiksvriendelijk zijn (dan wel hoe ze gebruiksvriendelijk te maken zijn) en die toegevoegde waarde hebben. We ontwikkelen beslissingsondersteuners, contractgeneratoren en juridische chatbots.

De ontwikkeling is vooral bedoeld om van te leren. Wat werkt wel en wat niet? We delen waar we mee bezig zijn, maar houd er rekening mee dat de tools soms nog niet af of perfect zijn.

Het project wordt gecoördineerd door mr. Lucas Lieverse. Meer weten over dit project? Neem contact op met Legallab.

Voor ons meest recente onderzoek, klik hier.

 

Chatbots

We ontwikkelen binnen LEGALlab momenteel een nieuwe juridische chatbot. Waar onze eerste chat bot nog uitging van beperkte keuzes van de gebruiker, maakt de nieuwe chatbot gebruik van Natural Language Processing (NLP) en kunstmatige intelligentie (AI). Dat betekent dat deze chatbot gewone mensentaal ‘begrijpt’.

LEGALlot

Legallot is een chatbot en geeft antwoord op eenvoudige vragen met betrekking tot het burenrecht. Studenten trainen legallot zodat onze virtuele juridisch medewerker gaandeweg allerlei juridische vragen kan beantwoorden.

Projecten van studenten

Hierna volgt een aantal voorbeelden van student projecten.

Sanne heeft in het kader van haar stage en werk voor LEGALlab veel ervaring opgedaan met de AVG en helpt ondernemers bij het AVG-proof maken van hun ondernemingen.

Zij heeft in het kader van het Legal Tech Design-project binnen LEGALlab deze chatbot ontwikkeld. Vragen over de AVG? Neem contact op met Sanne Lutter (via de algemene contactpagina).

Link naar AVG-tool

Netwerk analyse van rechtspraak

Benoit Coomans, vierdejaar stagiaire bij LEGALlab, vergeleek in het kader van zijn afstuderen de uitkomsten van een klassiek juridisch onderzoek met de resultaten van een netwerkanalyse van rechtspraak. Bij zo'n netwerkanalyse worden uitspraken gevisualiseerd in een netwerk op basis van onderlinge citaties. Een uitspraak die veel verwijst naar andere uitspraken is waarschijnlijk een overzichtsarrest en een uitspraak waar veel naar verwezen wordt, is waarschijnlijk een relevante uitspraak.

Zie hier twee artikelen waarin Benoit uitleg geeft:

Blog Wanneer is weinig te veel?

Blog Jij hoeft niet meer terug te komen!

 

Benoit Coomans tijdens zijn presentatie over de tool tijdens het symposium Data, HRM en Recht

Happy contract generator

Yvonne Vallinga onderzoekt happy contracting en ontwikkelt een happy contract generator
Yvonne: “In het kader van mijn afstuderen ga ik onderzoek doen naar een vorm van contracteren die tot doel heeft te zorgen voor een goede en duurzame relatie van de contractspartijen, waardoor de nakoming wordt bevorderd. Klassieke contracten bevatten vaak bepalingen die sancties stellen op niet-nakoming. Ik ga onderzoeken of dat niet slimmer kan. Welke slimmere en op samenwerking gebaseerde contracten met sanctie- en/of beloningsmodaliteiten zijn er te ontwerpen die ervoor zorgen dat nakoming wordt bevorderd? Hoe kunnen contracten beter helpen te voorkomen dat juridischeproblemen ontstaan, dan wel wanneer zij optreden, dat escalatie wordt voorkomen?”

Met haar onderzoek sluit Yvonne aan bij conscious, en happy contracting en legal design. Yvonne schreef ook een blog over haar afstudeeronderzoek.

Meer info? Neem contact op met Yvonne.