Identiteitsfraude

Hoi! Welkom op de pagina die gaat over identiteitsfraude. Mijn naam is Sanne Lutter. In het kader van mijn afstudeerstage en werk voor Legal Lab heb ik onderzoek gedaan naar mogelijke juridische interventies om benadeelden van identiteitsfraude gepleegd bij het aangaan van een overeenkomst te kunnen helpen om schade te beperken en/of te verhalen op de dader. De resultaten van mijn onderzoek leveren enerzijds een bijdrage aan het helpen voorkomen dat het juridische probleem verder zal escaleren en anderzijds hoe de schade verhaald kan worden wanneer de dader bekend en onbekend zal zijn. Daarnaast levert mijn onderzoek een bijdrage aan de bewustwording van de eigen bescherming van persoonsgegevens om zo identiteitsfraude proberen te voorkomen. Een aantal bevindingen van  laatstgenoemde doelstelling heb ik gedocumenteerd in een beslisboom. Deze beslisboom staat onderaan deze pagina.

Bent u geïnteresseerd, heeft u vragen over identiteitsfraude of wilt u ideeën uitwisselen? Neem dan contact op via onderstaande link:

https://www.linkedin.com/in/sanne-lutter-9abb7414a/ 

Informatief filmpje met tips om identiteitsfraude te kunnen voorkomen.
In samenwerking met Danny Drummen, multimedia designer, heb ik in het kader van mijn afstudeeronderwerp een informatief filmpje ontwikkeld. In dit filmpje worden tips gegeven om identiteitsfraude te kunnen voorkomen. Het was een leerzaam project en wij zijn tevreden met het eindresultaat!

Ik wil Danny Drummen bedanken voor zijn creativiteit, ideeën en fijne samenwerking. Daarnaast wil ik Zuyd Legal Lab bedanken voor de steun en het gebruiken van dit platform.

UPDATE
Op vrijdagochtend 15 maart 2019  zijn Danny Drummen, multimedia designer, en ik bezig geweest met de voorbereidingen voor een informatief filmpje in het kader van identiteitsfraude. Dit filmpje zal een bijdrage leveren om identiteitsfraude te kunnen voorkomen. Het filmpje wordt binnenkort op deze pagina gepubliceerd!

Identificatieplicht

Door het beantwoorden van de vragen in de volgende beslisboom weet je wie bevoegd zijn tot het inzien, overnemen, kopiëren, scannen en uitlezen van jouw ID-bewijs.

`