Identiteitsfraude

Hoi! Welkom op de pagina die gaat over identiteitsfraude. Mijn naam is Sanne Lutter. In het kader van mijn afstudeerstage en werk voor Legal Lab heb ik onderzoek gedaan naar mogelijke juridische interventies om benadeelden van identiteitsfraude gepleegd bij het aangaan van een overeenkomst te kunnen helpen om schade te beperken en/of te verhalen op de dader. De resultaten van mijn onderzoek leveren enerzijds een bijdrage aan het helpen voorkomen dat het juridische probleem verder zal escaleren en anderzijds hoe de schade verhaald kan worden wanneer de dader bekend en onbekend zal zijn. Daarnaast levert mijn onderzoek een bijdrage aan de bewustwording van de eigenbescherming van persoonsgegevens om zo identiteitsfraude proberen te voorkomen. Een aantal bevindingen van de laatstgenoemde doelstelling heb ik gedocumenteerd in een beslisboom.

Een aantal weken geleden ben ik gestart met een tweede project dat een bijdrage levert om identiteitsfraude te kunnen voorkomen. Houd deze pagina in de gaten voor updates.

Bent u geïnteresseerd, heeft u vragen over identiteitsfraude of wilt u ideeën uitwisselen? Neem dan contact op via onderstaande link:

https://www.linkedin.com/in/sanne-lutter-9abb7414a/ 

UPDATE
Op vrijdagochtend 15 maart 2019  zijn Danny Drummen, multimedia designer, en ik bezig geweest met de voorbereidingen voor een informatief filmpje in het kader van identiteitsfraude. Dit filmpje zal een bijdrage leveren om identiteitsfraude te kunnen voorkomen. Het filmpje wordt binnenkort op deze pagina gepubliceerd!

Identificatieplicht

Door het beantwoorden van de vragen in de volgende beslisboom weet je wie bevoegd zijn tot het inzien, overnemen, kopiëren, scannen en uitlezen van jouw ID-bewijs.

`