Happy contracting

Beroepsproduct happy contracting Yvonne Vallinga

Welkom op deze pagina.

Mijn naam is Yvonne Vallinga. Middels deze pagina wil ik jullie kennis laten maken met happy contracting.

Deze pagina is gemaakt in het kader van mijn afstudeerstage bij Zuyd Legal Lab.

Probleemstelling
Dagelijks worden veel contracten opgesteld. De intentie van deze contracten is het wederzijds volbrengen van deze gemaakte afspraken. Bij het opstellen van deze contracten wordt duidelijk besproken wie voor welke afspraak aansprakelijk is. Als één of beide partijen zich niet aan deze afspraken houdt wordt het contract van achter uit de kast erbij gepakt en gaan zij met de vinger naar elkaar wijzen. Beide partijen wijzen elkaar op de aansprakelijkheid en er ontstaat een groot conflict. Dit resulteert in een langslepende en dure procedure bij de rechter. Emoties lopen hoog op en beide partijen willen hun gelijk halen. Er komt een grote druk te staan op de relatie waardoor partijen een samenwerking niet meer zien zitten. Dit moet anders kunnen.

Happy contracting
Ik heb mij gericht op ‘Happy Contracting’. Een andere vorm van contracteren gebaseerd op wederzijds vertrouwen, duurzame relaties en bevordering van nakoming. Deze methode valt binnen ‘preventive lawyering’. Kort gezegd houdt dit het voorkomen van juridische problemen in. Voor de afbakening van mijn onderzoek heb ik mij op huwelijkse voorwaarden en het ouderschapsplan gericht. De vraag die centraal staat is: ‘Hoe kan Happy/Conscious Contracting in juridische contracten bijdragen aan een duurzame huwelijkse en na-huwelijkse relatie tussen partijen waarbij conflicten zoveel als mogelijk worden voorkomen?’
Kijk dit filmpje voor meer uitleg.

Uitkomst onderzoek
Uit de resultaten is gebleken dat het opstellen van happy contracten een proces vooraf aan de contractonderhandelingen is. Het is een authentiek contract waarbij een andere mindset en bewustwording voorop staat. Het traject naar het contract toe zal anders verlopen dan bij de klassieke/reactieve contracten. Het doel van het contract wordt duidelijker benoemt en de belangen en principes van beide partijen worden besproken. Hierdoor gaan partijen bewuster deze samenwerking aan en weten de partijen wat zij van elkaar kunnen verwachten. Bij klassieke/reactieve contracten vinden partijen het van belang welke partij welke actie op welk moment uitvoert. De achterliggende principes en belangen worden niet besproken. Het opstellen van een happy contract zal om deze reden meer tijd en geld in beslag nemen. De tijd en het geld dat vooraf wordt geïnvesteerd wordt bespaard door het voorkomen van langslepende juridische procedures die nog meer tijd en geld kosten.

Happy contracten zijn contracten die levendig blijven. Het is geen contract om in de kast te leggen en niet meer naar om te kijken. Het doel is om jaarlijks het contract te evalueren. Tijdens deze evaluatie wordt besproken of beide partijen nog dezelfde belangen, principes en doelen hebben als één jaar geleden. Als dit niet het geval is kan er gekozen worden om de contracten aan te passen of om de samenwerking te beëindigen. Beide partijen weten waar zij aan toe zijn en kunnen tussentijds ingrijpen als de belangen niet meer gelijk zijn. Hier komen geen boetebedingen aan te pas. Partijen gaan de contracten aan met wederzijds vertrouwen. Het zijn en blijven juridisch inhoudelijk correcte contracten. Dit houdt in dat de weg naar de rechter nog altijd bewandeld zou kunnen worden.

Klik hier om mijn onderzoeksrapport in te zien.

Happy ouderschapsplan
In het kader van Legal Tech Design heb ik mij gericht op het opstellen van een happy ouderschapsplan in een contract generator. Dit ouderschapsplan moet ervoor zorgen dat ouders zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de verzorging van hun kinderen. Het belang van het kind dient te allen tijde voorop te staan. Het ouderschapsplan dat ik heb opgesteld is een ‘brief’ aan de kinderen waarin de afspraken tussen papa en mama worden uitgelegd. Benieuwd naar dit plan? Zie onderstaande en stel zelf een happy ouderschapsplan op!

Voor vragen en/of tips kunt u mij benaderen via mijn mail: yvonne.vallinga@gmail.com.