Corona

Wij zijn Rick, Chris, Lonny en Ryan. Wij zijn rechten studenten van Zuyd Hogeschool. Voor onze eindopdracht ‘de finale’ hebben wij deze pagina met informatie over corona en het recht gemaakt. De opdracht die aan ons gegeven was, bestond uit een bijdrage te leveren aan de verbetering van de juridische dienstverlening en de toegang tot het recht. In groepsverband hebben wij een visie ontwikkeld op de verbetering van de juridische dienstverlening en de mogelijkheden hiertoe. Dit hebben we onder andere gedaan door deze blogs aan u aan te bieden en de daar bijhorende beslisbomen, waarin ondernemers eenvoudig kunnen inzien of zij in aanmerking komen voor financiële steun voor hun onderneming. Daarnaast hebben wij ook rekening gehouden met de toegankelijkheid tot het recht. Doordat wij deze blogs en beslisbomen digitaal gemaakt hebben, kunnen de raadplegers eenvoudig vanuit thuis juridische kennis opdoen.

Blog 1. Corona & de ondernemer

In deze blog belichten wij enkele zaken omtrent de coronacrisis vanuit het perspectief van de ondernemer. Hierbij kunt u denken aan ontslag tijdens de coronacrisis en de NOW-regeling. Klik hier om naar het bericht te gaan.

Blog 2. Corona & de overheid

In deze blog vindt u informatie over de huidige coronamaatregelen. U leest hier onder andere over welke juridische basis de verstrekkende coronamaatregelen hebben. Klik hier om naar het bericht te gaan.

Blog 3. Corona & de burger

In deze blog belichten wij enkele zaken omtrent de coronacrisis vanuit het perspectief van de burger. Hierbij kun je denken aan het demonstratierecht en andere burgerrechten en de gevolgen van het overtreden van de coronamaatregelen. Klik hier om naar het bericht te gaan.

TOZO regeling

Wilt u weten of u aanspraak kunt maken op de TOZO regeling? Vul dan deze beslisboom in!

TVL regeling

Wilt u weten of u aanspraak kunt maken op de TVL regeling? Vul dan deze beslisboom in!