Recht op omgang

Recht op omgang
Geschreven door Michelle Plompen

Familierecht speelt een grote rol in deze maatschappij. Vooral als er kinderen bij zijn betrokken.

Ouders hebben recht op omgang met het kind. Het kan voorkomen dat ouders gaan scheiden waardoor het kind bij een van de ouders gaat wonen of een kind kan uit huis worden geplaatst. Ook dan heeft een ouder recht op omgang. Zelfs een niet met het gezag belaste ouder heeft recht op omgang.

Op het moment dat de ouder het gezag heeft over het kind, is de ouder verplicht om het minderjarige kind te verzorgen en op te voeden. Het is namelijk het kind van de ouder, ook al woont het kind niet bij de ouder of heeft de ouder het gezag niet. Het is de bedoeling dat de ouder zoveel mogelijk betrokken blijft bij de opvoeding van het kind.

Op grond van art. 1:377a lid 1 BW heeft het kind recht op omgang met zijn ouders en met diegene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot hem staat. De niet met het gezag belaste ouder heeft het recht op en de verplichting tot omgang met zijn kind.

Lees “Recht op omgang” verder

e-Court

e-Court
Geschreven door Emiel Bongaerts

 In deze blog wil ik het hebben over e-Court (www.e-court.nl). e-Court is een stichting die arbiters in dienst heeft. Niet iedereen is positief gestemd over de stichting. Op dit moment vinden er ontwikkelingen plaats die de het voortbestaan van e-Court mogelijk bedreigen.

e-Court
e-Court is een stichting die een “digitale rechtbank” heeft ontwikkeld. Tenminste, dat is wat je uit de naam zou moeten afleiden ( e = electronic, court = rechtbank). In de praktijk gaat het natuurlijk niet om een echte rechtbank, maar om een kantoor dat arbiters in dienst heeft. Deze arbiters doen op grond van art. 1020 Rv e.v. uitspraak in geschillen tussen partijen. De procedures vinden in beginsel alleen online plaats. Wanneer het nodig blijkt om toch een zitting te organiseren, kan dit op locaties door heel Nederland. e-Court garandeert vakkundigheid door alleen arbiters in dienst te nemen die universitair geschoold zijn en al minstens 15 jaar relevante werkervaring hebben. Doordat e-Court een stichting is mogen ze gemaakte winst niet uitkeren aan de bestuurders. Hieruit moet blijken dat e-Court geen financieel heeft. Lees “e-Court” verder

Open Dag

Chatbot

Untitled QnA
Loading QnA...