Minister Grapperhaus

Geschreven door Nicolle Beugels

Wie de afgelopen weken het nieuws heeft gevolgd, kan niet meer ontkomen aan de naam van de minister. Dit alles heeft te maken met de Coronamaatregelen. Minister Grapperhaus mag toch wel de minister worden genoemd die veel waarde hecht aan de Coronamaatregelen. Dit komt omdat de minister van Justitie en Veiligheid verantwoordelijk is voor de politie, het openbaar ministerie, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De persoon die ons vaak duidelijk maakte hoe belangrijk de 1,5 meter is. Maar hoe kan het nou dat juist de minister zich niet aan deze 1,5 meter heeft gehouden? Wat voor effect heeft dit?

Ophef
De minister van Justitie en Veiligheid, oftewel minister Grapperhaus kwam in opspraak door zijn bruiloft die plaatsvond op 22 augustus jl.. De minister die de mensen er vaker op attendeert dat het houden van 1,5 meter afstand zeer belangrijk is, ging zelf meermaals in de fout op zijn eigen bruiloft. In beginsel verscheen er een foto in de media, op deze foto is te zien dat Grapperhaus met al zijn bruiloftsgasten binnen de 1,5 meter van elkaar stonden[1]. De minister verklaarde dat het die hele avond wel degelijk goed ging op wat enkele keren en wat gasten na. Niet veel later verscheen er in de media alweer een foto van minister Grapperhaus. Op deze foto is te zien hoe de minister zijn schoonmoeder omhelsde[2]. Dit riep in de Kamer nog meer vragen op. Het was duidelijk dat zowel de gasten als de minister zich niet goed hadden gehouden aan de 1,5 meter afstand. Premier Rutte vindt dat de geloofwaardigheid van de minister niet in twijfel mag worden getrokken, omdat hij een fout zou hebben gemaakt. Hij staat dan ook volledig achter de minister.

Coronaboete
Grapperhaus is de minister van wet en orde, hij noemde mensen die zich niet aan de afstand hielden dan ook aso’s. Door Grapperhaus zijn bruiloft, is er duidelijk nog meer ophef ontstaan over de Coronaboete. Deze was in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat mensen zich aan de 1,5 meter afstand hielden. De Coronaboete van €390,- is niet zomaar een boete; het is een strafbeschikking. Deze wordt opgelegd door het Openbaar Ministere en is een vonnis zonder rechter. Als een strafbeschikking boven de €100,- bedraagt dan levert dit een justitiële aantekening op (oftewel een strafblad). Een strafblad kan een probleem vormen voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag. De minister en zijn vrouw hebben beiden een bedrag van €390,- overgemaakt aan het Rode Kruis, als boetedoening voor het overtreden van de Coronamaatregels tijdens hun huwelijk. Maar hoe zit het nu met de mensen die wel degelijk een Coronaboete hebben gekregen, en nu dus ook strafblad hebben?  Er wordt nu gekeken naar een oplossing voor de Coronaboete. Boa’s geven namelijk ook aan dat de geloofwaardigheid van hun is aangetast door de misstap van de minister. Want hoe kunnen zij een boete verkondigen als de minister zelf ook geen boete heeft gekregen? Grapperhaus heeft wel aangegeven op de vraag of hij een boete verdient, dat die beslissing niet aan hem is.


[1]    foto: Ferry de Kok

[2]  foto: Ferry de Kok

De corona-app spoedwet

Geschreven door Laura Jacobs

Je kunt er bijna niet meer omheen: de spoedwet. De sociale media en het nieuws staan er vol mee. Maar wat houdt deze wet precies in? En waarom wil minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Jonge deze wet eigenlijk invoeren?

De CoronaMelder
Je hebt wellicht gehoord dat Nederland wil gaan werken met een CoronaMelder-app. De app werkt als volgt: Indien wordt vastgesteld dat je besmet bent met het coronavirus, krijg je een code van de GGD. De app verstuurt vervolgens een waarschuwing naar de mensen die de afgelopen veertien dagen langer dan vijftien minuten binnen 1.5 meter bij jou in de buurt zijn geweest. Dit werkt middels bluetooth en zou de GGD moeten ondersteunen in het contactonderzoek. De app is al in 5 regio’s van het land getest, voornamelijk in het oosten van het land. Namelijk de regio’s Drenthe, Gelderland-Zuid, Ijsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Twente.

Waarom een spoedwet?
De spoedwet moet een wettelijke grondslag geven aan de CoronaMelder-app. Deze app mag namelijk niet zomaar worden ingevoerd omdat het recht op privacy kan worden geschonden. Om een beeld te krijgen van wat er precies in de spoedwet moet worden opgenomen, heeft minister Hugo de Jonge advies gevraagd aan de Autoriteit Persoonsgevens (AP). De AP heeft bijvoorbeeld aangegeven dat de app volledig vrijwillig moet zijn. Daarnaast moet duidelijk zijn dat de achterliggende servers voor de applicatie veilig zijn en ook daar de privacy gewaarborgd wordt. Naast privacy zou de spoedwet ook moeten regelen dat de minister van VWS de bevoegdheid krijgt de gegevens van de Corona-app te verwerken. Volgens AP kent de Wet publieke gezondheid onvoldoende grondslag. Daarnaast is AP van mening dat er duidelijke afspraken gemaakt dienen te worden met Google en Apple.

Wat staat er dan in deze spoedwet?
Minister de Jonge had als doel de CoronaMelder-app op 1 september 2020 landelijk in te voeren. Dit doel heeft hij niet bereikt omdat de spoedwet nog niet klaar was. Er komt in ieder geval in te staan dat de wet van tijdelijke aard is en het gebruik van de app niet verplicht kan worden. Daarnaast staat in de spoedwet vastgelegd dat misbruik van de app verboden is, op overtreding staat een boete. Al deze bepalingen zijn er om de privacy van gebruikers van de app te waarborgen. De bevoegdheden van de minister komen ook in de spoedwet.

Is de CoronaMelder-app niet in strijd met mijn grondrechten?
Het antwoord op deze vraag is iets genuanceerder dan een simpel ‘ja’ of ‘nee’. Het klopt dat het recht op privacy een grondrecht is, dit recht moet ook door de overheid gerespecteerd worden. In de Grondwet staat echter ook opgenomen dat dit recht beperkt mag worden, indien dit nodig wordt geacht voor het beschermen van de volksgezondheid. De vraag of de CoronaMelder-app nodig en in verhouding met het probleem is, is natuurlijk gevoelig voor discussie. Dit is de reden dat de spoedwet er komt. De bepalingen in de spoedwet zijn er om de privacy te waarborgen.

Sinds dit jaar heeft Zuyd Legal Lab ook een coronaloket. Hier kun je terecht voor al je juridische vragen gerelateerd aan het coronavirus. Loop vrijblijvend binnen of maak een afspraak via het e-mailadres legallab@zuyd.nl of het telefoonnummer (0)46 420 72 06.

Demonsteren, hoe zit dit juridisch in elkaar?

Geschreven Door: Lonny Hoogenberg, legal intern bij Zuyd Legal Lab

Boeren die het binnenhof blokkeren, tienduizenden leraren die bij elkaar komen op het Malieveld of een klimaatmars. Deze drie dingen hebben één ding gemeen, namelijk dat het een demonstratie betreft. Maar mag een demonstratie altijd en zijn er verdere eisen aan verbonden?

Lees “Demonsteren, hoe zit dit juridisch in elkaar?” verder