Een betere toekomst voor ex-kankerpatiënten

Geschreven door Rianne Menten

Het krijgen van de diagnose kanker is moeilijk, gevolgd door (vaak) zware behandelingen en onzekerheid. Je wordt schoon verklaard en wil dan ook met een schone lei beginnen. Maar dan word je tijdens het afsluiten van een overlijdensrisico- of uitvaartverzekering benadeeld op datgene, dat je graag achter je wilt laten. Ex-kankerpatiënten worden lang na het herstellen van de ziekte nog geconfronteerd met de gevolgen, zo lopen ze aan tegen extreem hoge premies of wordt het zelfs onmogelijk om een overlijdensrisico of uitvaartverzekering af te sluiten. Per 1 januari 2021 is daar eindelijk verandering in gekomen. 

Lees verder “Een betere toekomst voor ex-kankerpatiënten”

Arbeidsomstandighedenbesluit

Geschreven door Youri Quaedvlieg

Iedereen die aan het werk is kent het wel, de extra veiligheidsregels om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Of het nou een mondkapje is of een heel beschermend pak. Werkgevers hebben een algemene zorgplicht naar hun medewerkers toe. Met het huidige coronavirus wijken de zorgmaatregelen af van wat er normaal aan maatregelen wordt getroffen. Om dit in goede banen te lijden is het Arbeidsomstandighedenbesluit aangepast. In artikel 3.2a van het arbeidsomstandigheden besluit zijn regelingen opgenomen om werkgevers te verplichten zich aan de veiligheidsregels te houden.

Lees verder “Arbeidsomstandighedenbesluit”

De maatregelen van 12 januari 2021:

Geschreven door Nicolle Beugels

Zoals u misschien weet, heeft er op 12 januari jl. om 19.00 uur een nieuwe persconferentie plaatsgevonden[1]. In deze persconferentie ging het voornamelijk over de vraag of de lockdown verlengd zou worden of niet en of er misschien al eventuele versoepelingen mogelijk zouden zijn.

Lees verder “De maatregelen van 12 januari 2021:”

OM: Geen strafrechtelijk onderzoek naar de Belastingdienst in verband met de toeslagenaffaire

Geschreven door Laura Jacobs

In de toeslagenaffaire zijn veel ouders in de problemen gekomen doordat zij door de Belastingdienst ten onrechte als fraudeur werden behandeld en kinderopvangtoeslagen terug moesten betalen, daarnaast werden zij ook nog eens beboet. In mei 2020 deed de betrokken staatssecretaris van Financiën aangifte tegen de Belastingdienst wegens een vermoeden van knevelarij en beroepsmatige discriminatie. Nu laat justitie weten na een zorgvuldige beoordeling van feiten en omstandigheden, niet tot een strafrechtelijke verdenking te zijn gekomen.

Lees verder “OM: Geen strafrechtelijk onderzoek naar de Belastingdienst in verband met de toeslagenaffaire”

Schuldpreventie

Geschreven door Helena Verspaget

Aanleiding voor het schrijven van deze blog zijn de nieuwe maatregelen die het kabinet heeft ingevoerd om ernstige schuldenproblematiek te voorkomen. Door een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) die per 1 januari 2021 in werking is getreden, is het mogelijk dat gemeenten burgers eerder en sneller helpen die door schulden in de problemen dreigen te komen.[1] De wetswijziging maakt onderdeel uit van het actieplan Brede Schuldenaanpak die in 2018 door het kabinet is gepresenteerd.[2]  

Lees verder “Schuldpreventie”

Garantie en retourneren

Geschreven door Kay von Piekartz

Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat ze bij aankoop van een product garantie krijgen of dat ze het product binnen een bepaalde termijn kunnen retourneren. Wettelijk is dit toch anders geregeld. Aangezien de feestdagen er weer aankomen en er weer veel aankopen gedaan zullen worden, zal ik dieper ingaan op hoe het nu wettelijke geregeld is.

Lees verder “Garantie en retourneren”

het instructierecht vs. het recht op lichamelijke integriteit

Geschreven door Laura Jacobs

Als werkgever heb je een wettelijk instructierecht om ordevoorschriften uit te vaardigen waaraan een werknemer zich moet houden, maar waar ligt de grens van dit instructierecht en het recht op het privéleven van de werknemer? Mag een werkgever bijvoorbeeld verplichten dat zijn werknemers zich laten vaccineren, de corona-app downloaden of thuiswerken?

Lees verder “het instructierecht vs. het recht op lichamelijke integriteit”

Temperaturen vanwege corona mag niet zomaar

geschreven door Laura Jacobs

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kreeg al snel na de uitbraak van het coronavirus in Nederland veel vragen en klachten over temperatuurmetingen. Temperatuurmetingen vonden plaats in de horeca, winkels, fabrieken en kantoren. De AP heeft besloten zich vooral te richten op het opmeten van de temperatuur op de werkplek. Hierbij zijn twee grote bedrijven onderzocht. Uit het onderzoek[1] is gebleken dat beide bedrijven de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) overtreden, dit is een Europese verordening die de verwerking van onze persoonsgegevens regelt.

Lees verder “Temperaturen vanwege corona mag niet zomaar”