Octrooirecht

Octrooirecht
Hoe zit dat nu eigenlijk?
Geschreven door Shannon Janssen

In eerdere blogs hebben we het over het intellectueel eigendom gehad. Dit keer komt het octrooirecht aan bod. Het octrooirecht valt onder het industrieel eigendomsrecht en heeft betrekking op uitvindingen. Het geeft aan de houder een exclusief recht om anderen te verbieden zijn uitvinding toe te passen.

Een leuk weetje: Het synoniem voor ‘octrooi’ is ‘patent’. De wetgever gebruikt het woord octrooi, vergelijkbaar met het Franse woord ‘octroi’ (betekent ‘verlening’). In Frankrijk noemt men een octrooi: brevet.
In Duitsland en Engeland noemt men een octrooi: patent.
Lees verder “Octrooirecht”

De Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst
Geschreven door Yvonne Vallinga 

Een vaststellingovereenkomst, ook wel vaker beëindigingsovereenkomst genoemd, is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarbij met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Er hoeft geen sprake te zijn van een (wettelijke) ontslaggrond. In veel gevallen wordt de overeenkomst beëindigd wegens een verstoorde arbeidsrelatie.

In deze blog zal ik vanuit het perspectief van de werkgever én vanuit het perspectief van de werknemer aangeven wat de belangrijkste punten zijn waar op gelet moet worden bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst.
Lees verder “De Vaststellingsovereenkomst”

De Sleepwet

De Sleepwet
Geschreven door Laura Hendriks 

Op 11 juli 2017 is de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe Wiv is voornamelijk gericht op het bestrijden van terrorisme en het tegengaan van hackers uit het buitenland. De fracties van de ChristenUnie, SGP, VVD, PvdA, CDA, 50PLUS, OSF en PVV stemden met een meerderheid voor. De fracties van de GroenLinks, PvdD, SP en D66 stemden tegen. De vorige wet omtrent inlichtingen en veiligheid dateert uit 2002 en is mede door de digitale modernisering als verouderd bestempeld. De nieuwe Wiv is gericht op uitbreiding van de middelen die zowel de Algemene als Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst mogen inzetten. De wet treedt hoogstwaarschijnlijk op 1 januari 2018 in werking.
Lees verder “De Sleepwet”

Auteursrecht

Auteursrecht 
Hoe zit dat nu eigenlijk? 
Geschreven door Laura Hendriks 

Naar aanleiding van een vorig blog over het intellectueel eigendomsrecht wenden wij ons nu specifiek tot het auteursrecht. Het auteursrecht is namelijk niet enkel van toepassing op geschreven

werken. Auteursrecht ontstaat op alle werken van letterkunde, wetenschap en kunst (Art. 1 van de Auteurswet). Het werk moet te zien, horen of lezen zijn. Hij die het auteursrecht draagt is enkel bevoegd tot het openbaar maken en verveelvoudigen van het werk.
Lees verder “Auteursrecht”

Verboden voorwaarden?

Verboden voorwaarden?
Geschreven door Laura Hendriks & Sanne Lutter 

Algemene voorwaarden, we komen ze overal tegen. En maar goed ook, want ze dienen ter bescherming van de consument. Daarentegen lijkt het soms alsof de ondernemer zichzelf probeert te beschermen tegen iedere aansprakelijkheid. Wij zochten het voor u uit.

Lees verder “Verboden voorwaarden?”

Intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel eigendomsrecht
Hoe zit dat nu eigenlijk?
Geschreven door Laura Hendriks & Shannon Janssen

Naar aanleiding van een casus bij Zuyd Legal Lab hebben we het een en ander uitgezocht over het zogenaamde intellectuele eigendomsrecht. Een rechtsgebied waar niet uitgebreid aandacht aan wordt gegeven op hogescholen en universiteiten. En dat is jammer, want er is veel om te doen. Maar wat is nu intellectueel eigendomsrecht?

Het intellectueel en industrieel eigendomsrecht

Lees verder “Intellectueel eigendomsrecht”

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Verzamelt en verwerkt uw bedrijf persoonsgegevens? Wij, de stagiaires van Zuyd Legal Lab, helpen u graag met het implementeren van de algemene verordening gegevensbescherming in uw huidige werkprocessen. Aarzel niet en neem contact op met Zuyd Legal Lab. Wij zijn te bereiken via het telefoonnummer:
046 420 72 06 of mail naar legallab@zuyd.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Geschreven door Sanne Lutter & Yvonne Vallinga

Als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens hebben we vanaf 25 mei 2018 niet meer te maken met de Wet bescherming persoonsgegevens, maar met nieuwe regels die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze regels zijn in de hele Europese Unie gelijk. Wat betekent dat? Wij hebben de belangrijkste veranderingen hieronder voor u uitgewerkt.

Lees verder “Algemene Verordening Gegevensbescherming”