Een betere toekomst voor ex-kankerpatiënten

Geschreven door Rianne Menten

Het krijgen van de diagnose kanker is moeilijk, gevolgd door (vaak) zware behandelingen en onzekerheid. Je wordt schoon verklaard en wil dan ook met een schone lei beginnen. Maar dan word je tijdens het afsluiten van een overlijdensrisico- of uitvaartverzekering benadeeld op datgene, dat je graag achter je wilt laten. Ex-kankerpatiënten worden lang na het herstellen van de ziekte nog geconfronteerd met de gevolgen, zo lopen ze aan tegen extreem hoge premies of wordt het zelfs onmogelijk om een overlijdensrisico of uitvaartverzekering af te sluiten. Per 1 januari 2021 is daar eindelijk verandering in gekomen. 

Lees “Een betere toekomst voor ex-kankerpatiënten” verder

OM: Geen strafrechtelijk onderzoek naar de Belastingdienst in verband met de toeslagenaffaire

Geschreven door Laura Jacobs

In de toeslagenaffaire zijn veel ouders in de problemen gekomen doordat zij door de Belastingdienst ten onrechte als fraudeur werden behandeld en kinderopvangtoeslagen terug moesten betalen, daarnaast werden zij ook nog eens beboet. In mei 2020 deed de betrokken staatssecretaris van Financiën aangifte tegen de Belastingdienst wegens een vermoeden van knevelarij en beroepsmatige discriminatie. Nu laat justitie weten na een zorgvuldige beoordeling van feiten en omstandigheden, niet tot een strafrechtelijke verdenking te zijn gekomen.

Lees “OM: Geen strafrechtelijk onderzoek naar de Belastingdienst in verband met de toeslagenaffaire” verder

Schuldpreventie

Geschreven door Helena Verspaget

Aanleiding voor het schrijven van deze blog zijn de nieuwe maatregelen die het kabinet heeft ingevoerd om ernstige schuldenproblematiek te voorkomen. Door een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) die per 1 januari 2021 in werking is getreden, is het mogelijk dat gemeenten burgers eerder en sneller helpen die door schulden in de problemen dreigen te komen.[1] De wetswijziging maakt onderdeel uit van het actieplan Brede Schuldenaanpak die in 2018 door het kabinet is gepresenteerd.[2]  

Lees “Schuldpreventie” verder

Garantie en retourneren

Geschreven door Kay von Piekartz

Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat ze bij aankoop van een product garantie krijgen of dat ze het product binnen een bepaalde termijn kunnen retourneren. Wettelijk is dit toch anders geregeld. Aangezien de feestdagen er weer aankomen en er weer veel aankopen gedaan zullen worden, zal ik dieper ingaan op hoe het nu wettelijke geregeld is.

Lees “Garantie en retourneren” verder

De mondkapjes verplichting, mag dat zomaar?

Geschreven door Charissa Lutgens.

U heeft er wellicht de afgelopen periode veel over gepraat, gelezen of zelfs gediscussieerd, maar we moeten er nu toch echt aan gaan geloven. De mondkapjesverplichting is een feit sinds 1 december 2020, bij intreding van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19. Vele van u vragen zich waarschijnlijk af op welke manier dit is geregeld in deze nieuwe wet en hoe het mogelijk is om onze grondrechten te beperken. Hier gaan wij in dit artikel verder op in.

Lees “De mondkapjes verplichting, mag dat zomaar?” verder

Nicky Verstappen

geschreven door Youri Quaedvlieg

Vrijdag 20 november 2020 is de langverwachte uitspraak in de Nicky Verstappen zaak er eindelijk gekomen. De rechtbank heeft zich de afgelopen weken onder meer gebogen over de vraag of Jos B. schuldig is aan onder andere doodslag, het bezitten van kinder-pornografisch beeldmateriaal en het wel of niet seksueel misbruiken van Nicky.  De rechtbank herhaalt een aantal feiten voordat zij overgaat tot de eerste rechtsvraag.

Lees “Nicky Verstappen” verder

Arbeidsovereenkomst, of toch niet?

Geschreven door Helena Verspaget.

Inleiding
Op  6 november 2020 heeft de Hoge Raad een uitspaak gedaan over de vraag ‘Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?’.[1] De kwalificatie van een overeenkomst is van belang om te bepalen welke wet- en regelgeving van toepassing is. Is er sprake van een arbeidsovereenkomst, dan heeft men van rechtswege meer bescherming. Bij een arbeidsovereenkomst is er een recht op doorbetaling bij ziekte, WW-uitkering bij ontslag, enz. Bij een overeenkomst van opdracht die door een zelfstandige zonder personeel (hierna: zzp’er) wordt gehanteerd, ontbreekt deze vorm van rechtsbescherming.

Lees “Arbeidsovereenkomst, of toch niet?” verder

Het beroep met gevaar voor eigen leven;

De kroongetuigeadvocaat
Het verhaal van Onno de Jong

Geschreven door: Danielle Jacobs, Marloes Allertz, Bo Blezer, Julie Hermans en Tess Cartigny

Inleiding
Liquidaties komen relatief vaak voor in kringen rond de georganiseerde misdaad. De drempel ligt veel lager dan voorheen. Over het algemeen zijn de daders nog redelijk jonge mannen die in het bezit zijn van automatische vuurwapens en bijbehorende munitie. Steeds vaker vinden de liquidaties ook gewoon overdag en op straat plaats. Wie er op dat moment als omstander dan ook bij betrokken wordt in de vorm van een schampschot of iets dergelijks, wordt door de daders én de opdrachtgevers dan ook voor lief genomen. Voor deze mensen is een mensenleven niets waard, zeker gezien het feit er al enkele vergismoorden voorbij zijn gekomen en er dus onschuldige mensen zijn vermoord.

Lees “Het beroep met gevaar voor eigen leven;” verder

Mandeligheid

Geschreven door: Celine Vroomen, Iris Cranen, Emma Heijligenberg, Remee Ratnakumar en Nine Houben.

Bij het woord ‘mandeligheid’ gaat waarschijnlijk niet direct een belletje rinkelen. De vaste kijkers van de rijdende rechter zullen waarschijnlijk wel enige vorm van herkenning hebben bij de ‘mandelige heg of scheidsmuur’. De vraag blijft echter, wat is mandeligheid precies? In het aankomende stuk zal ik u aan de hand van een casus de werking van mandeligheid uitleggen.

Lees “Mandeligheid” verder