Gratis parkeren kan je duur komen te staan!

Het fenomeen treintje rijden is toch al een aantal keer in het nieuws geweest[1]. Voor degene die niet weten wat het fenomeen treintje rijden inhoudt; als u kort achter uw voorganger onder de slagboom doorrijdt zonder te betalen wordt dat gekwalificeerd als treintje rijden. Dit zorgt voor een boel onnodige gevaarlijke situaties. Aangezien degene die van plan is om achter zijn voorganger aan te schieten erg hard moet optrekken om te voorkomen dat de slagboom op de auto terechtkomt. Dit alles om een paar euro te besparen, hopende dat je als bestuurder hier nooit meer iets van zal horen. Echter is dit niet toegestaan, derhalve is dit dan ook opgenomen in de algemene voorwaarden van veel parkeergarages. Om een voorbeeld te noemen; Q-Park heeft een dergelijk beding in haar algemene voorwaarden staan;

‘’6.4 Het zonder voorafgaande betaling van het verschuldigde parkeergeld met het voertuig verlaten van de parkeerfaciliteit, bijvoorbeeld door middel van het zogenoemde “treintje rijden” waarbij de parkeerder direct achter zijn voorganger onder de slagboom doorrijdt, is onder geen beding toegestaan. De parkeerder is in dat geval het door Q-Park voor de betreffende parkeerfaciliteit vastgestelde tarief “verloren kaart” verschuldigd (afhankelijk van de parkeerfaciliteit bedraagt dit éénmaal, tweemaal of driemaal het geldende dagtarief), vermeerderd met een bedrag aan aanvullende schadevergoeding ad €300,- en zulks onverminderd de rechten van Q-Park tot het vorderen van overige daadwerkelijk geleden (gevolg-)schade. Het hiervoor genoemde tarief “verloren kaart” laat onverlet het recht van Q-Park om de parkeerder de werkelijke parkeerkosten in rekening te brengen mochten die hoger zijn dan het tarief “verloren kaart”.’’[2]

Stel je hebt ‘treintje gereden’ wat zijn dan nu de consequenties? Wat als jij niet hebt gereden maar iemand anders? Hoe is de boete opgebouwd die ontstaat als je treintje rijdt? Hoe komt een  parkeergarage aan persoonsgegevens aan de hand van kentekengegevens? Dit zijn allemaal vraagstukken waar ik deze blog antwoord op ga geven.

“Gratis parkeren kan je duur komen te staan!” verder lezen

Please follow and like us:

Het zero tolerance drugsbeleid

Je kent het wel, je bent volledig enthousiast, want het festival waar je je al zo lang op verheugt is eindelijk in zicht. Je kleedt je lekker gemakkelijk en vertrekt richting de locatie. Eenmaal aangekomen loop je langs het bordje ‘Zero tolerance beleid’ met een grote prullenbak ernaast ‘Verdovende middelen hier dumpen’. Onwetend loop je door de security, betaalt de entree en geniet van het feest. Midden in het publiek zie je een aantal jongeren in hun zak graaien en schichtig om zich heen kijken. Je merkt dat de jongeren energieker worden terwijl ze met een flesje water optimaal aan het genieten zijn van het feest. Iets verderop zie je oplettende security door het publiek lopen om iedereen in toom houden. Ik dacht dat dit een zero tolerance beleid was? Hoe zit het hier nou mee?

“Het zero tolerance drugsbeleid” verder lezen

Please follow and like us:

Wanneer is weinig, te veel?

Wanneer is weinig, te veel?
Ontslag op staande voet bij bagatel-delicten.
Geschreven door Benoît Coomans

In deze blog zal ik u meenemen in de wereld van het ‘bagatel-delict’. Zoals al uit de naam af te leiden is, gaat het hier om gebagatelliseerde delicten. Te denken valt aan het ongeoorloofd meenemen van kleine kantoorartikelen van het werk, het ongeoorloofd opeten van een aangebroken zakje pinda’s dat retour is gekomen van een klant, het in strijd met huisregels meenemen van producten die over de houdbaarheidsdatum zijn door medewerkers van supermarkten.

Is de sanctie voor dit soort delicten, zoals de naam doet vermoeden, ook minder ernstig van aard? Dit zou u nog wel eens kunnen verrassen.

Allereerst zal ik kort toelichten wat er nodig is om een werknemer op staande voet te ontslaan. Vervolgens zal ik ingaan op de relatie tussen ontslag op staande voet en bagateldelicten.  “Wanneer is weinig, te veel?” verder lezen

Please follow and like us:

Schadevergoeding voor Julio Poch?

Schadevergoeding voor Julio Poch?
Een opiniestuk door Benoit Coomans & Sanne Lutter

Julio Poch, de Argentijnse-Nederlandse Transavia-piloot, werd onlangs door de rechtbank in Buenos Aires vrijgesproken van betrokkenheid bij de zogeheten ‘dodenvluchten’ tijdens het Videla-regime. Poch heeft acht jaar lang in voorarrest gezeten en is op 29 november 2017 vrijgesproken van de hem ten laste gelegde feiten. De advocaat van Poch, Geert-Jan Knoops, wil eventuele juridische stappen ondernemen om een schadevergoeding te eisen voor zijn cliënt.

De vraag die hierbij beantwoord moet worden luidt als volgt: ‘Bij wie kan advocaat Geert-Jan Knoops deze schadevergoeding vorderen, de Nederlandse- of de Argentijnse overheid?’

Rol Nederlandse overheid bij arrestatie
Poch zou tijdens een etentje op Bali tegen twee van zijn collega’s gezegd hebben dat hij betrokken was bij de dodenvluchten tijdens het Videla-regime. Deze twee collega’s stapte vervolgens naar de leiding van hun werkgever en later ook naar de politie. Hierop volgde een politieonderzoek door de Nederlandse overheid. In de zomer van 2008 kwam vanuit de Nederlandse overheid een rechtshulpverzoek van Argentinië. Nederland had echter op dit moment geen uitleveringsverdrag met Argentinië. Toch heeft Nederland geholpen bij de arrestatie door het dienstrooster van Poch aan de Argentijnse overheid bekend te maken. Hierdoor kon de Spaanse overheid Poch na zijn laatste vlucht voor zijn pensioen, waarbij hij landde in Valencia, arresteren om hem vervolgens uit te leveren aan Argentinië.

“Schadevergoeding voor Julio Poch?” verder lezen

Please follow and like us:

Papa en mama gaan uit elkaar, wat nu?

Papa en mama gaan uit elkaar, wat nu?
Geschreven door Milou Kusters

Als u en uw partner uit elkaar gaan en u heeft minderjarige kinderen, dan bent u wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Maar wat is een ouderschapsplan precies? Wanneer moet u dit opstellen? Aan welke eisen moet dit voldoen? Deze vragen ga ik beantwoorden in onderstaand stuk.
“Papa en mama gaan uit elkaar, wat nu?” verder lezen

Please follow and like us:

Wel of geen onbeperkt spreekrecht?

Wel of geen onbeperkt spreekrecht?
Geschreven door Sanne Lutter
Interview met strafrechtadvocaat mr. Luc Bien

 RTL4 is sinds 5 september 2017 gestart met het televisieprogramma ‘Spreekrecht’. De 7 afleveringen gaan over slachtoffers van ernstige misdrijven die in de rechtszaak tegen de verdachte gebruik maken van hun spreekrecht. Sinds juli 2016 hebben slachtoffers en nabestaanden onbeperkt spreekrecht.

De afgelopen jaren zijn er veel wijzigingen doorgevoerd in de positie van slachtoffers. Sinds 2005 mogen slachtoffers het woord voeren tijdens de behandeling van de zaak. Het spreekrecht geldt bij misdrijven waarvoor 8 jaar (of meer) gevangenisstraf kan worden gegeven plus een aantal in de wet genoemde strafbare feiten, zoals bepaalde zedenmisdrijven, stalking, bedreiging en zeer ernstige verkeersongelukken.
“Wel of geen onbeperkt spreekrecht?” verder lezen

Please follow and like us:

Octrooirecht

Octrooirecht
Hoe zit dat nu eigenlijk?
Geschreven door Shannon Janssen

In eerdere blogs hebben we het over het intellectueel eigendom gehad. Dit keer komt het octrooirecht aan bod. Het octrooirecht valt onder het industrieel eigendomsrecht en heeft betrekking op uitvindingen. Het geeft aan de houder een exclusief recht om anderen te verbieden zijn uitvinding toe te passen.

Een leuk weetje: Het synoniem voor ‘octrooi’ is ‘patent’. De wetgever gebruikt het woord octrooi, vergelijkbaar met het Franse woord ‘octroi’ (betekent ‘verlening’). In Frankrijk noemt men een octrooi: brevet.
In Duitsland en Engeland noemt men een octrooi: patent.
“Octrooirecht” verder lezen

Please follow and like us:

De Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst
Geschreven door Yvonne Vallinga 

Een vaststellingovereenkomst, ook wel vaker beëindigingsovereenkomst genoemd, is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarbij met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Er hoeft geen sprake te zijn van een (wettelijke) ontslaggrond. In veel gevallen wordt de overeenkomst beëindigd wegens een verstoorde arbeidsrelatie.

In deze blog zal ik vanuit het perspectief van de werkgever én vanuit het perspectief van de werknemer aangeven wat de belangrijkste punten zijn waar op gelet moet worden bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst.
“De Vaststellingsovereenkomst” verder lezen

Please follow and like us:

De Sleepwet

De Sleepwet
Geschreven door Laura Hendriks 

Op 11 juli 2017 is de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe Wiv is voornamelijk gericht op het bestrijden van terrorisme en het tegengaan van hackers uit het buitenland. De fracties van de ChristenUnie, SGP, VVD, PvdA, CDA, 50PLUS, OSF en PVV stemden met een meerderheid voor. De fracties van de GroenLinks, PvdD, SP en D66 stemden tegen. De vorige wet omtrent inlichtingen en veiligheid dateert uit 2002 en is mede door de digitale modernisering als verouderd bestempeld. De nieuwe Wiv is gericht op uitbreiding van de middelen die zowel de Algemene als Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst mogen inzetten. De wet treedt hoogstwaarschijnlijk op 1 januari 2018 in werking.
“De Sleepwet” verder lezen

Please follow and like us:

Auteursrecht

Auteursrecht 
Hoe zit dat nu eigenlijk? 
Geschreven door Laura Hendriks 

Naar aanleiding van een vorig blog over het intellectueel eigendomsrecht wenden wij ons nu specifiek tot het auteursrecht. Het auteursrecht is namelijk niet enkel van toepassing op geschreven

werken. Auteursrecht ontstaat op alle werken van letterkunde, wetenschap en kunst (Art. 1 van de Auteurswet). Het werk moet te zien, horen of lezen zijn. Hij die het auteursrecht draagt is enkel bevoegd tot het openbaar maken en verveelvoudigen van het werk.
“Auteursrecht” verder lezen

Please follow and like us: