Arbeidsomstandighedenbesluit

Geschreven door Youri Quaedvlieg

Iedereen die aan het werk is kent het wel, de extra veiligheidsregels om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Of het nou een mondkapje is of een heel beschermend pak. Werkgevers hebben een algemene zorgplicht naar hun medewerkers toe. Met het huidige coronavirus wijken de zorgmaatregelen af van wat er normaal aan maatregelen wordt getroffen. Om dit in goede banen te lijden is het Arbeidsomstandighedenbesluit aangepast. In artikel 3.2a van het arbeidsomstandigheden besluit zijn regelingen opgenomen om werkgevers te verplichten zich aan de veiligheidsregels te houden.

Lees verder “Arbeidsomstandighedenbesluit”

De maatregelen van 12 januari 2021:

Geschreven door Nicolle Beugels

Zoals u misschien weet, heeft er op 12 januari jl. om 19.00 uur een nieuwe persconferentie plaatsgevonden[1]. In deze persconferentie ging het voornamelijk over de vraag of de lockdown verlengd zou worden of niet en of er misschien al eventuele versoepelingen mogelijk zouden zijn.

Lees verder “De maatregelen van 12 januari 2021:”

het instructierecht vs. het recht op lichamelijke integriteit

Geschreven door Laura Jacobs

Als werkgever heb je een wettelijk instructierecht om ordevoorschriften uit te vaardigen waaraan een werknemer zich moet houden, maar waar ligt de grens van dit instructierecht en het recht op het privéleven van de werknemer? Mag een werkgever bijvoorbeeld verplichten dat zijn werknemers zich laten vaccineren, de corona-app downloaden of thuiswerken?

Lees verder “het instructierecht vs. het recht op lichamelijke integriteit”

Temperaturen vanwege corona mag niet zomaar

geschreven door Laura Jacobs

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kreeg al snel na de uitbraak van het coronavirus in Nederland veel vragen en klachten over temperatuurmetingen. Temperatuurmetingen vonden plaats in de horeca, winkels, fabrieken en kantoren. De AP heeft besloten zich vooral te richten op het opmeten van de temperatuur op de werkplek. Hierbij zijn twee grote bedrijven onderzocht. Uit het onderzoek[1] is gebleken dat beide bedrijven de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) overtreden, dit is een Europese verordening die de verwerking van onze persoonsgegevens regelt.

Lees verder “Temperaturen vanwege corona mag niet zomaar”

Extra steunmaatregelen voor de ondernemers die achter het net vissen

Geschreven door Charissa Lutgens

Het kabinet heeft meermaals getracht de ondernemers een hart onder de riem te steken door middel van het huidige coronavangnet. Echter blijkt in de praktijk dat die goede voornemens niet altijd doeltreffend zijn. Zo vissen nog steeds vele ondernemers achter het net.

Lees verder “Extra steunmaatregelen voor de ondernemers die achter het net vissen”

De nieuwe coronamaatregelen geldend vanaf 8 december 2020

geschreven door Charissa Lutgens.

Nog voordat de maatregelen bekend gemaakt zouden worden was er al een bericht [1] uitgelekt, welke RTL aan het licht heeft gebracht: Nederland is nog niet klaar voor versoepelingen. Hiermee begon onze premier dan ook zijn toespraak op 8 december jl. tijdens de persconferentie.

Lees verder “De nieuwe coronamaatregelen geldend vanaf 8 december 2020”

De mondkapjes verplichting, mag dat zomaar?

Geschreven door Charissa Lutgens.

U heeft er wellicht de afgelopen periode veel over gepraat, gelezen of zelfs gediscussieerd, maar we moeten er nu toch echt aan gaan geloven. De mondkapjesverplichting is een feit sinds 1 december 2020, bij intreding van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19. Vele van u vragen zich waarschijnlijk af op welke manier dit is geregeld in deze nieuwe wet en hoe het mogelijk is om onze grondrechten te beperken. Hier gaan wij in dit artikel verder op in.

Lees verder “De mondkapjes verplichting, mag dat zomaar?”