Blog

Het zero tolerance drugsbeleid

Je kent het wel, je bent volledig enthousiast, want het festival waar je je al zo lang op verheugt is eindelijk in zicht. Je kleedt je lekker gemakkelijk en vertrekt richting de locatie. Eenmaal aangekomen loop je langs het bordje ‘Zero tolerance beleid’ met een grote prullenbak ernaast ‘Verdovende middelen hier dumpen’. Onwetend loop je door de security, betaalt de entree en geniet van het feest. Midden in het publiek zie je een aantal jongeren in hun zak graaien en schichtig om zich heen kijken. Je merkt dat de jongeren energieker worden terwijl ze met een flesje water optimaal aan het genieten zijn van het feest. Iets verderop zie je oplettende security door het publiek lopen om iedereen in toom houden. Ik dacht dat dit een zero tolerance beleid was? Hoe zit het hier nou mee?

“Het zero tolerance drugsbeleid” verder lezen

Wasje draaien bij ING

Geld witwassen is het uitvoeren van transacties om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Het gaat om geld afkomstig van criminele activiteiten zoals drugshandel, mensenhandel, diefstal, sociale en fiscale fraude. ING Bank is recent onderzocht naar aanleiding van vermoedens dat er witwaspraktijken hebben plaatsgevonden via rekeningen bij ING NL.

“Wasje draaien bij ING” verder lezen

Uw Zuyd Legal Lab-team stelt zich voor!

Borgie Schols
Mijn naam is Borgie Schols, ik ben 22 jaar en woonachtig te Sittard. Ik loop stage bij Zuyd Legal Lab, een juridisch leerwerk bedrijf gedreven door studenten onder leiding van professionele docenten met veel juridische ervaring en kennis. Tijdens deze 20 weken hoop ik mij zo breed mogelijk te kunnen oriënteren binnen diverse rechtsgebieden. Bestuursrecht en faillissementsrecht spreken mij het meeste aan. In het tweede jaar heb ik stage gelopen bij een Gerechtsdeurwaarder en dit is mij goed bevallen. Hier was ik voornamelijk met front- en backoffice werkzaamheden bezig, gecombineerd met praktijkbezoekjes. Deze diversiteit hoop ik ook bij Zuyd Legal Lab te verkrijgen.

Jules in ‘t Panhuis
Hallo, mijn naam is Jules in ’t Panhuis en ik stel mij graag voor in deze blog. Ik ben 21 jaar oud en woonachtig in Maasbracht. Momenteel zit ik in het derde studiejaar van de HBO-Rechten opleiding aan Zuyd Hogeschool te Sittard. Ik loop de komende 20 weken stage bij Zuyd Legal Lab, een leer- en werkbedrijf van onze opleiding.

Afgelopen schooljaar heb ik stagegelopen bij een Gerechtsdeurwaarder. Tijdens deze stage heb ik veel geleerd. Hier heb ik voornamelijk juridisch ondersteunende werkzaamheden verricht.

Wat mij het meeste aanspreekt bij Zuyd Legal Lab is de diversiteit in zaken en het werken in de praktijk. Ook betreft dit een ander juridisch rechtsgebied ten opzichte van een Gerechtsdeurwaarder. Ik wil het beste in mezelf naar boven halen en deze stage dan ook succesvol afronden. De werkomgeving is erg prettig aangezien ik graag samenwerk met medestudenten. Dit vergroot de kans om veel te leren van zowel medestudenten als van professionals. Ik probeer met mijn stages gedurende de opleiding een zo breed mogelijk beeld te scheppen van hetgeen het beste bij mij past.

Mathijs Oberndorff
Mijn naam is Mathijs Oberndorff, derdejaarsstudent HBO-Rechten aan Zuyd Hogeschool. Maandag 5 september jl. begon mijn stageperiode bij Zuyd Legal Lab. Vorig schooljaar heb ik mijn tien weken durende stageperiode ook ingevuld bij dit leer-werkbedrijf. Onder begeleiding van professionals ‘runnen’ mijn collega-stagiaires en ik Zuyd Legal Lab. De werkzaamheden van een stagiair bij Zuyd Legal Lab omvatten onder andere het behandelen van dossiers, het voeren van intake- en adviesgesprekken en juridische stukken opstellen. Dit betekent dat wij direct contact hebben met cliënten en dat wij deze zaken mogen behandelen. Ook gaan we ons bezig houden met ‘legal tech’. Dit houdt in dat we gaan nadenken hoe we de vorderingen binnen technologie kunnen combineren met het recht.

 Mylena Wallet
Mijn naam is Mylena Wallet. Ik ben 20 jaar oud en studeer HBO-Rechten aan Zuyd Hogeschool. Deze week ben ik begonnen aan mijn derdejaars stage bij Zuyd Legal Lab bestaande uit 20 weken. De derdejaars stage is een beroeps opleidende stage, oftewel een meewerkstage. Het is dan ook de bedoeling dat ik gedurende deze 20 weken geleidelijk aan steeds zelfstandiger te werk zal gaan bij Zuyd Legal Lab.

Hoewel ik er erg naar uit kijk om meer praktijkervaring op te doen, heb ik nog geen definitief beeld van de setting waarin ik dit zou willen realiseren. Vandaar dat ik tijdens het solliciteren voor een stageplaats op zoek was naar een stagebedrijf waar ik de mogelijkheid zou hebben om mij zo breed mogelijk te oriënteren op wat het juridisch werkveld te bieden heeft. Zo is mijn oog gevallen op Zuyd Legal Lab.

Wat mij het meeste aanspreekt aan Zuyd Legal Lab is het feit dat het een juridisch leer- werkbedrijf is dat werkzaam is onder begeleiding van ervaren docenten van de opleiding en het een breed scala aan juridische diensten aanbiedt. Stagelopen bij Zuyd Legal Lab geeft mij de kans om op zelfstandige wijze mijn kennis en ervaring met de verschillende rechtsgebieden te vergroten. Dit alles binnen een veilige leeromgeving waar de kwaliteit van mijn werk goed bewaakt wordt.

 

LEGALlab_bot2

Legallab bot #2

We hebben een nieuwe chatbot gemaakt. Onze eerste chatbot ging nog uit van beperkte keuzes van de gebruiker. De nieuwe chatbot maakt gebruik van NLP. Dat betekent dat deze chatbot gewone mensentaal ‘begrijpt’. Dat moet ervoor zorgen dat het gesprek natuurlijk aandoet.

De eerste versie is gemaakt door mr. Lucas Lieverse en studenten van Legallab ‘trainen’ de chat bot en onderhouden hem.

De chat bot is nog in ontwikkeling. Dit brengt mee dat de kennis en sociale vaardigheden van de virtuele jurist nog beperkt zijn. Maar hij wordt continu doorontwikkeld en wordt dus steeds beter.

Medewerkers van Legallab kunnen een chatgesprek overnemen wanneer de chat bot er niet meer uitkomt.

Heb je tips of tricks, neem dan contact met ons op.

LET OP: We maken de chatbots voor onderzoeks- en opleidingsdoeleinden. Aan het gebruik ervan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Satudarah

Criminele activiteiten doen Satudarah de das om.
Geschreven door Zakaria Assighaou

Deze blog is geschreven op initiatief van de stagiaires van Legal Lab en niet gecontroleerd door docenten.

Sinds afgelopen week is de beruchte motorbende Satudarah opgeheven. De vereniging is in elk geval verboden. Maar wat betekent dit nu precies?

In nederland geniet iedereen van zijn grondrechten. Een van deze grondrechten is het hier relevante recht tot vereniging, dat geregeld is in artikel 8 van de Grondwet. De tweede zin van artikel 8 Grondwet bepaalt dat het recht tot vereniging bij wet beperkt kan worden in het belang van de openbare orde. Dit betekent dat er middels het formeel recht beperkingen kunnen worden gesteld. De formele wet biedt aan de hand van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafrecht de mogelijkheid om een vereniging achteraf te laten toetsen op verzoek van het Openbaar Ministerie.

“Satudarah” verder lezen

Kort geding

Kort geding in familiezaken
Geschreven door Michelle Plompen

Vandaag heb ik een zitting mogen bijwonen bij de familierechter. Graag wil ik mijn ervaring samen met jullie delen. Zelf heb ik vaker zittingen bij de rechter bijgewoond. Meestal had ik zittingen bijgewoond bij de politierechter of bij de kantonrechter. Zoals u wellicht weet zijn familiezaken achter gesloten deuren en zijn deze zittingen niet openbaar, tenzij de rechter en de belanghebbenden hiertegen geen bezwaar hebben.

In deze situatie mocht ik dus met toestemming van de rechter en de belanghebbenden aanwezig zijn tijdens de zitting. Voor de eerste keer heb ik een kort geding mogen bijwonen.

“Kort geding” verder lezen

Ondernemers in nood, wat nu?

Ondernemers in nood, wat nu?
Geschreven door Michelle Plompen 

Legal Lab van Zuyd Hogeschool is betrokken bij het project ‘’De Limburgse Zaak’’. Onlangs hebben wij naar aanleiding van dit project in de krant gestaan.

Het artikel gaat over eerste hulp aan ondernemers in nood.

Veel ondernemers kunnen nergens terecht met vragen, of weten niet waar ze terecht kunnen. In veel gevallen kunnen kleine ondernemers professionele hulp gewoon niet betalen. Speciaal voor deze ondernemers zijn diverse instanties, zoals het Ondernemingsklankbord Limburg, Zuyd Hogeschool, de Provincie Limburg en een aantal gemeentes het project ‘’De Limburgse Zaak’’ gestart.

De ondernemers worden geholpen door studenten van Zuyd Hogeschool. De studenten worden bijgestaan door docenten.

Het krantenartikel is te vinden via de volgende link: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180412_00059550/eerste-hulp-voor-ondernemers-in-nood

Afstudeeronderzoek Contracteren

Afstudeeronderzoek Contracteren
Yvonne Vallinga

Mijn naam is Yvonne Vallinga en ik ga afstuderen bij Zuyd Legal Lab. In het kader van mijn afstuderen ga ik onderzoek doen naar een vorm van contracteren die tot doel heeft te zorgen voor een goede en duurzame relatie van de contractspartijen, waardoor de nakoming wordt bevorderd.
 
Klassieke contracten bevatten vaak bepalingen die sancties stellen op niet-nakoming, zoals bijv.:
– ‘Wanneer u zich hier niet aan houdt, bent u in verzuim en schadeplichtig en kunt u de overeenkomst als ontbonden beschouwen.’
– ‘In geval van schending van deze overeenkomst door werknemer verbeurt werknemer aan werkgever een onmiddellijk opeisbare boete van Euro… .’
Veel conflicten gaan vervolgens over juist deze bepalingen. Contractanten twisten over de vraag hoe de clausules moeten worden uitgelegd, of er in de gegeven omstandigheden sprake is van een tekortkoming en of het rechtsgevolg ingetreden is en partijen verliezen hun initiële bedoelingen bij het contract uit het oog.
 
Ik ga onderzoeken of dat niet slimmer kan. Welke slimmere en op samenwerking gebaseerde contracten met sanctie- en/of beloningsmodaliteiten zijn er te ontwerpen die ervoor zorgen dat nakoming wordt bevorderd? Hoe kunnen contracten beter helpen te voorkomen dat juridischeproblemen ontstaan, dan wel wanneer zij optreden, dat escalatie wordt voorkomen? 
 

Met mijn onderzoek sluit ik aan bij conscious (of bewust) contracting en happy contracting.

Om dit te onderzoeken heb ik uw hulp nodig. Bent u voornemens een contract te laten opstellen en bent u benieuwd naar het proactief laten opstellen van het contract? Neemt u dan contact met mij op! Gezamenlijk kunnen wij kijken naar de mogelijkheden voor het proactief opstellen van uw contract. 

Hartelijke groet,

Yvonne Vallinga
      Stagiaire Zuyd Legal Lab

Recht op omgang

Recht op omgang
Geschreven door Michelle Plompen

Familierecht speelt een grote rol in deze maatschappij. Vooral als er kinderen bij zijn betrokken.

Ouders hebben recht op omgang met het kind. Het kan voorkomen dat ouders gaan scheiden waardoor het kind bij een van de ouders gaat wonen of een kind kan uit huis worden geplaatst. Ook dan heeft een ouder recht op omgang. Zelfs een niet met het gezag belaste ouder heeft recht op omgang.

Op het moment dat de ouder het gezag heeft over het kind, is de ouder verplicht om het minderjarige kind te verzorgen en op te voeden. Het is namelijk het kind van de ouder, ook al woont het kind niet bij de ouder of heeft de ouder het gezag niet. Het is de bedoeling dat de ouder zoveel mogelijk betrokken blijft bij de opvoeding van het kind.

Op grond van art. 1:377a lid 1 BW heeft het kind recht op omgang met zijn ouders en met diegene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot hem staat. De niet met het gezag belaste ouder heeft het recht op en de verplichting tot omgang met zijn kind.

“Recht op omgang” verder lezen