Blog

Gevangenisstraf in plaats van taakstraf bij geweld tegen hulpverleners

Geschreven door Milou Bos

Op 14 juli 2020 is er een wetsvoorstel ingediend over de uitbreiding van het taakstrafverbod. In dit wetsvoorstel is geregeld dat als er sprake is van geweld tegen een hulpverlener terwijl deze zijn werk uitvoert, een rechter geen taakstraf meer kan opleggen. In deze blog ga ik allereerst dieper in op wat dit nieuwe wetsvoorstel inhoudt. Vervolgens bespreek ik verschillende adviezen die zijn gegeven op het wetsvoorstel, en tot slot behandel ik de stemmingen van de eerste en tweede kamer over dit wetsvoorstel en de gevolgen hiervan.

Lees verder Gevangenisstraf in plaats van taakstraf bij geweld tegen hulpverleners

Heb ik als student ook recht op de eenmalige energietoeslag?

Geschreven door Gianna Rea

Sinds de uitbraak van de coronapandemie is de wereldwijde verspreiding van de ziekte COVID-19 de reden voor ingrijpende veranderingen binnen de samenleving. Ook op de energiekosten heeft de pandemie zijn impact gehad. Om de stijgende kosten hiervan te drukken heeft de overheid een zogenaamde energietoeslag in het leven geroepen. Onlangs verscheen er een artikel in het nieuws over een student die het in een rechtszaak op nam tegen een gemeente die aan hem deze eenmalige energietoeslag had geweigerd. In deze blog bespreken we deze uitspraak en gaan we in op wat dit voor andere studenten betekent.

Lees verder “Heb ik als student ook recht op de eenmalige energietoeslag?”

STAP-budget

Geschreven door Lisa Gerards

STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. Het STAP-budget is een nieuwe subsidieregeling die is ontworpen door de overheid. De ontwikkeling van het STAP-budget is een gevolg van het afschaffen van de fiscale aftrekpost voor scholingskosten per 1 januari 2022. STAP wordt daardoor gezien als de opvolger van de fiscale aftrekpost voor scholingskosten.

Lees verder “STAP-budget”

Wanneer heb je als student recht op huurtoeslag?

Geschreven door: Daphne van Woenzel

Op kamers gaan is een grote uitdaging voor de nieuwe student en het kost veel geld. Daar heeft de overheid een oplossing voor: huurtoeslag! Huurtoeslag is een maandelijks bedrag dat via de Belastingdienst kan worden aangevraagd. De regeling rondom huurtoeslag is terug te vinden in de Wet op de huurtoeslag. Deze is moeilijk te lezen en een student gaat dat waarschijnlijk niet in zijn/haar vrije tijd opzoeken. De Belastingdienst geeft zelf ook informatie over huurtoeslag op hun website. In deze blog zal worden uiteengezet wanneer je als student recht zou kunnen hebben op huurtoeslag. Nationaliteit, de soort woning, vermogen, huurprijs en leeftijd hebben allemaal invloed op het recht op huurtoeslag en zal daarom verder worden beschreven hieronder.

Lees verder “Wanneer heb je als student recht op huurtoeslag?”

De scheiding der machten

Geschreven door: Anique Lenoire

Het is voor veel mensen onduidelijk hoe Nederland als democratie wordt bestuurd en wat daarin de rol van elke macht is. De scheiding der machten ofwel trias politica is naast grondrechten, het legaliteitsbeginsel en onafhankelijke rechtspraak, een essentieel onderdeel van ons hedendaagse bestuurssysteem. Ik wil dan ook kort uitleggen wat de scheiding der machten is en wat de taken zijn van de drie verschillende machten met betrekking tot ons bestuurssysteem.

Lees verder “De scheiding der machten”

Rechtsstaat

Geschreven door Anique Lenoire

Burgers, organisaties en de overheid moeten zich aan het Nederlands recht houden, omdat in Nederland sprake is van een rechtsstaat. Ook is onze rechtsstaat democratisch omdat burgers door middel van verkiezingen, kiezen wie het land regeert. Een democratische rechtsstaat beschikt over vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. De wet bewaakt deze vrijheid, rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en biedt bovendien bescherming. Via deze blog wil ik graag verder ingaan op de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse rechtsstaat.

Lees verder “Rechtsstaat”

Gebreken huurwoning

Geschreven door Marissa Reiters

Je kan je geluk niet op, na een aantal maanden zoeken heb je eindelijk een huurwoning gevonden die aan al je wensen en budget voldoet. Maar jouw geluk verdwijnt als sneeuw voor de zon. Het plafond in de slaapkamer zit vol met schimmel door een lekkage in de badkamer. Daarnaast zijn er diverse ramen die niet volledig afsluiten. Je hebt deze gebreken aan de verhuurder gemeld maar hij trekt zich er vrij weinig van aan. Je zit met je handen in het haar, wat nu?

Lees verder “Gebreken huurwoning”