Blog

De Sleepwet

De Sleepwet
Geschreven door Laura Hendriks 

Op 11 juli 2017 is de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe Wiv is voornamelijk gericht op het bestrijden van terrorisme en het tegengaan van hackers uit het buitenland. De fracties van de ChristenUnie, SGP, VVD, PvdA, CDA, 50PLUS, OSF en PVV stemden met een meerderheid voor. De fracties van de GroenLinks, PvdD, SP en D66 stemden tegen. De vorige wet omtrent inlichtingen en veiligheid dateert uit 2002 en is mede door de digitale modernisering als verouderd bestempeld. De nieuwe Wiv is gericht op uitbreiding van de middelen die zowel de Algemene als Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst mogen inzetten. De wet treedt hoogstwaarschijnlijk op 1 januari 2018 in werking.
Lees “De Sleepwet” verder

Auteursrecht

Auteursrecht 
Hoe zit dat nu eigenlijk? 
Geschreven door Laura Hendriks 

Naar aanleiding van een vorig blog over het intellectueel eigendomsrecht wenden wij ons nu specifiek tot het auteursrecht. Het auteursrecht is namelijk niet enkel van toepassing op geschreven

werken. Auteursrecht ontstaat op alle werken van letterkunde, wetenschap en kunst (Art. 1 van de Auteurswet). Het werk moet te zien, horen of lezen zijn. Hij die het auteursrecht draagt is enkel bevoegd tot het openbaar maken en verveelvoudigen van het werk.
Lees “Auteursrecht” verder

Verboden voorwaarden?

Verboden voorwaarden?
Geschreven door Laura Hendriks & Sanne Lutter 

Algemene voorwaarden, we komen ze overal tegen. En maar goed ook, want ze dienen ter bescherming van de consument. Daarentegen lijkt het soms alsof de ondernemer zichzelf probeert te beschermen tegen iedere aansprakelijkheid. Wij zochten het voor u uit.

Lees “Verboden voorwaarden?” verder

Intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel eigendomsrecht
Hoe zit dat nu eigenlijk?
Geschreven door Laura Hendriks & Shannon Janssen

Naar aanleiding van een casus bij Zuyd Legal Lab hebben we het een en ander uitgezocht over het zogenaamde intellectuele eigendomsrecht. Een rechtsgebied waar niet uitgebreid aandacht aan wordt gegeven op hogescholen en universiteiten. En dat is jammer, want er is veel om te doen. Maar wat is nu intellectueel eigendomsrecht?

Het intellectueel en industrieel eigendomsrecht

Lees “Intellectueel eigendomsrecht” verder