Blog

Lab vs ChatGPT Test 13-15

Ronde 3: kan ChatGPT complexe juridische teksten versimpelen?

Geschreven door: Gianna Rea en Alex Schlaghecke

DALLE-2: writing robot lawyer

Juridische stukken staan bekend om hun lange zinnen, complexe en vaak verouderde woorden en zinsstructuren. Zuyd Legal Lab schrijft stukken daarom op B1-niveau. Dit houdt in dat wordt geschreven op een taalniveau dat vrijwel iedereen begrijpt. Het kost vaak veel tijd om deze teksten makkelijker te verwoorden. We hebben daarom onderzocht of ChatGPT gebruikt kan worden om complexe teksten om te zetten naar B1-niveau. Als de chatbot dit namelijk efficiënt kan doen, zouden cliënten sneller geholpen kunnen worden. Voor dit onderzoek zijn drie juridische teksten geselecteerd, die vervolgens zijn versimpeld door ChatGPT. Hierna volgt telkens de originele tekst, gevolgd door de ‘vertaling’ door ChatGPT. Daarna volgt onze conclusie: kan ChatGPT complexe juridische teksten versimpelen?

Lees verder “Lab vs ChatGPT Test 13-15”

Lab vs ChatGPT Test 9-12

Ronde 2: Kan ChatGPT een accurate samenvatting van jurisprudentie geven aan de hand van ECLI-nummers?

Geschreven door Senne Huijbers en Jan Eijkenboom

Om dit te onderzoeken hebben we een aantal rechterlijke uitspraken door ChatGPT laten samenvatten. Deze uitspraken hebben wij zelf geanalyseerd, om zo te kunnen controleren of de chatbot een volledige en inhoudelijk correcte samenvatting geeft. Indien de chatbot hiertoe in staat is, kan dit juristen in de toekomst mogelijk veel tijd schelen.

DALLE-2: robot laywer reading in the style of Van Gogh
Lees verder “Lab vs ChatGPT Test 9-12”

Ken je recht

Geschreven door Zoë Rulkens

Veel jongeren krijgen naar mate ze ouder worden steeds vaker (actief) te maken met het recht. Je huurt een studentenkamer, je krijgt je eerste bijbaantje, je koopt een kopje koffie of besteld online een nieuwe trui. Dit zijn allerlei voorbeelden van dagelijkse gebeurtenissen waarbij het recht en daarbij de wet van toepassing zijn. Vaak wordt er bij deze handelingen niet stil gestaan dat het recht hier van toepassing is. Wat ik hiermee wil benadrukken is dat het recht en de wet veel meer aanwezig zijn dan doorgaans wordt gedacht.  

Lees verder “Ken je recht”

Wijziging van artikel 1 uit de Grondwet

Geschreven door Vienna Tuwet

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Zo luidt artikel 1 van de Grondwet nadat deze gewijzigd is. Momenteel is nog niet bekend wanneer deze wetswijziging in werking zal treden. Deze nieuwe wet zal in werking treden nadat deze gepubliceerd is in het Staatsblad. In deze blog kunt u lezen waarom dit artikel gewijzigd is.

Lees verder “Wijziging van artikel 1 uit de Grondwet”

Het alleen vermelden van een uurtarief door advocaten aan banden gelegd

Geschreven door Milou Bos

Het Hof van justitie van de Europese Unie heeft in een uitspraak van 12 januari 2023 het alleen vermelden van een uurtarief door advocaten aan banden gelegd. Voor deze uitspraak vermelde een advocaat het overeengekomen uurtarief en moest de consument wachten op een eindafrekening. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft beslist dat dit onvoldoende inzage geeft in de te verwachten kosten voor de consument.

Lees verder “Het alleen vermelden van een uurtarief door advocaten aan banden gelegd”

Lab vs ChatGPT  Test 5-8

Ronde 1: Eenvoudige juridische vragen

Als onderdeel van ons onderzoek naar ChatGPT hebben wij verschillende juridische vragen gesteld aan de chatbot. We hebben deze vragen ook zelf beantwoord. Vervolgens hebben we beide antwoorden met elkaar vergeleken en het antwoord van ChatGPT getoetst op nauwkeurigheid en bruikbaarheid. Eerder hebben we  enkele blogs gepubliceerd over onze bevindingen over ChatGPT. We hebben daar bovenop vier juridische thema’s bestudeerd om te toetsen of ChatGPT op betrouwbare wijze kan worden ingezet om cliënten bij te staan. Hieronder volgen de resultaten.  

Lees verder “Lab vs ChatGPT  Test 5-8”

De nieuwe wetgeving van 2023 ten aanzien van werk, inkomen en wonen

Geschreven door Imke Hannen

Het nieuwe jaar is van start gegaan en daar hoort ook altijd nieuwe wetgeving bij. In deze blog worden verschillende nieuwe wetten besproken die op 1 januari in werking zijn getreden. Dit zal ik per categorie toelichten. De volgende categorieën zullen aan bod komen: werk, inkomen en wonen.

Lees verder De nieuwe wetgeving van 2023 ten aanzien van werk, inkomen en wonen

Lab vs ChatGPT Test 4

Test 4: Eenvoudige juridische vragen

Door Gianna Rea

Als jurist ben je voortdurend in de weer met literatuur, uitspraken van rechters en natuurlijk je wetboeken. Om een cliënt goed te helpen bij zijn/haar geschil, behoor je een goed advies te kunnen opstellen. Het advies baseer je op een onderzoek. Dit vergt vaak veel tijd. Tijd die er soms ook niet is. Maar wat als het sneller en makkelijker kan? Wat nou als er een robot zou bestaan die mij in een paar seconden alle benodigde informatie kan vertellen? Deze robot bestaat al! ChatGPT is een open artificial intelligence tool die antwoord geeft op al jouw vragen. Maar hoe accuraat en betrouwbaar is deze tool? Daar ga ik jullie over informeren in deze blog.

Lees verder “Lab vs ChatGPT Test 4”

Lab vs ChatGPT Test 3

Test 3: Eenvoudige juridische vragen

Door Alex Schlaghecke

Steeds vaker wordt gebruikgemaakt van ChatGPT. Door middel van deze artificial intelligence worden razendsnel de meest indrukwekkende werken opgeleverd. Van contracten, boeken en zelfs liedjes. ChatGPT maakt het allemaal. Het maakt gebruik van (openbare) data om zelf (nieuwe) teksten te genereren. De vraag die wij onderzoeken is in hoeverre ChatGPT accuraat is, en hoe wij deze tool als juristen en studenten kunnen gebruiken. In een serie blogs proberen wij daar antwoord op te vinden.

Lees verder “Lab vs ChatGPT Test 3”