Blog

Wetsvoorstel verandering in de rechtsbijstand.

Geschreven door Tom Vandeberg

In Nederland is de rechtsbijstand vastgelegd in de Wet op de rechtsbescherming. Dit geeft zekerheid dat elke nederlandse burger toegang heeft tot de rechter. Op 1 december 2015 heeft de commissie-Wolfsen een rapport uitgebracht waarin werd weergegeven hoe we het huidige stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand duurzamer kunnen maken. Hierop heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming een voorstel gedaan waarin rechtsbijstand effectiever wordt verleent en mensen minder snel naar de rechter stappen. Maar wat gaat er nu dan veranderen?

Binnen het stelsel van de Wet op de rechtsbescherming is het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand als zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk voor een rechtmatige en doelmatige subsidieverlening. Het wetsvoorstel brengt hierin geen verandering aan, aan het bestuur van de Raad komt nog steeds beleidsvrijheid toe. Waar het wetsvoorstel wel verandering in brengt is het  verhogen van de subsidiegrens, het versterken van de eerste lijn en de aanpak van multiproblematiek. 

In het oude systeem komt men pas in aanmerking voor rechtsbijstand wanneer er sprake is van een inkomen onder € 21.800 per jaar voor alleenstaanden en € 31.000 per jaar voor degene die met een, of meer personen, een duurzame en gezamenlijke huishouding voert. In het voorstel van minister Dekker komen alleenstaanden in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand bij inkomens onder € 27.300 en mensen die samen een huishouden voeren onder de € 36.800. Een forse stijging van € 5.500 respectievelijk € 5.800. 

Verder heeft het wetsvoorstel als doel het versterken van de eerste lijn. Met de eerste lijn wordt bedoeld de eerste adviesinstanties waar men hulp zoekt voor hun problemen. Het doel is om de samenwerking te verbeteren tussen de verscheidene rechtsbijstandorganisaties, hierbij moet gedacht worden aan instanties zoals het Juridisch Loket die vaak advies geven en de problemen analyseren. Dit zou als gevolg moeten hebben dat er eerder alternatieve oplossingen bedacht kunnen worden voordat er naar de rechter gestapt wordt of geschillen meer bemiddeld worden door middel van mediation. Verder wil het wetsvoorstel ook de probleemdiagnose uitbreiden zodat de informatie beter benut kan worden in het geval dat het geschil toch bij de rechter komt. Het beoogde doel is hiermee dat de rechter effectiever kan oordelen. 

Het wetsvoorstel ziet er ook op dat de multiproblematiek beter wordt aangepakt. Dit houdt in dat cliënten die meerdere juridische problemen hebben en normalerwijs verschillende zaken tegelijkertijd hebben lopen. Verbetering hierin zou betekenen dat zulke zaken sneller behandeld worden in zijn geheel in plaats van. Verder is het de bedoeling om de symptomen van multiproblematiek eerder te herkennen en daaropvolgend beter te kunnen handelen. Dit met als einddoel om de toevoegingen beter te kunnen besteden en de cliënten efficiënter te helpen. Dit wil minister Dekker bereiken door de Raad de bevoegdheid te geven om de rechtzoekende actie te laten ondernemen, bij de toezegging van een toevoeging, om de multiproblematiek op te lossen of beheersbaar te maken. 

Tegenstanders van het wetsvoorstel hebben voornamelijk bezwaar tegen de verhoging van de subsidiegrens. De grootste zorg is dat mensen die afhankelijk zijn van zulke bijstand niet meer fatsoenlijk de rechtshulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. Dit zou als gevolg hebben dat een kwetsbaar deel van de bevolking, geen toevoeging meer zou kunnen krijgen wat procederen ontmoedigd en men zich niet kan verdedigen tegen een wederpartij die wel de middelen heeft om te procederen. Voorstanders van het voorstel zien met de wijziging mogelijkheden tot het voorkomen van onnodig procederen bij de rechter, het effectiever inzetten van de beschikbare rechtsmiddelen en het stroomlijnen van juridische hulpverlening. Wat de werkelijke veranderingen zullen zijn in het systeem van rechtsbijstand subsidie kan op dit moment alleen maar gespeculeerd worden. Het wetsvoorstel zelf moet nog ingediend worden bij de tweede kamer en het zal dus nog even duren voordat we in de praktijk iets van zullen zien. 

In het geval dat er interessante ontwikkelingen zijn zullen wij een nieuwe blog plaatsen om u zoveel mogelijk op de hoogte te houden.

Europese verkiezingen

Geschreven door Lonny Hoogenberg en Bram Laschet.

23 mei mogen we weer naar de stembus. Dan vinden de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement plaats.

Maar wat verkiezen we eigenlijk?

Europees Parlement

Het Europees Parlement bestaat uit 751 (inclusief de voorzitter) leden, verkozen door burgers van de Europese Unie. Zij vertegenwoordigen ongeveer 500 miljoen EU-burgers. Alle lidstaten hebben afhankelijk van inwonersaantal een vast aantal zetels. Nederland heeft 26 zetels (3,5% van het totaalaantal zetels). De verdeling van de zetels is zo, dat de kleinere lidstaten meer zetels toebedeeld krijgen dan het geval zou zijn bij een strikt evenredige verdeling.

In het Europees Parlement zijn er momenteel acht fracties. De fracties bestaan uit partijen van de lidstaten. EU-burgers kunnen niet rechtstreeks op een van de Europese partijen stemmen, maar alleen op partijen van de lidstaat waarin ze stemgerechtigd zijn. Deze nationale partijen zijn dan weer aangesloten bij de een van de fracties die het meest overeenkomsten met hun politieke ideeën. Dit houdt bijvoorbeeld in dat VVD en D66 samen in dezelfde fractie in het Europees Parlement zitten. Denk hierbij aan Christendemocraten of liberalen die op Europees niveau zijn georganiseerd.

Voorzitterschap Europese Commissie

Omdat de stembusgang bij de Europese verkiezingen al langere tijd terugloopt, wordt sinds 2014 de Europese Parlementsverkiezingen samengepakt met de benoeming van de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Iedere vijf jaar wordt er een nieuwe voorzitter benoemd. Elke Europese fractie heeft daarom een zogenoemde spitzenkandidaat. Dit zijn de kandidaten die zij voordragen als voorzitter van de Europese Commissie, mocht hun partij de grootste worden bij de verkiezingen.

Het hoeft niet zo te zijn dat een van de spitzenkandidaten voorzitter van de Europese Commissie wordt. De Europese Raad draagt een kandidaat-voorzitter voor aan het Europees Parlement. Zowel de Europese Raad en het parlement hebben aangegeven dat ze de meest geschikte persoon aanstellen voor de functie.

Dus ook na de uitslag van de verkiezing, blijft het spannend wie de meest invloedrijke positie krijgt binnen de Europese Unie.

Benieuwd wat de taken en bevoegdheden zijn van het parlement en de Commissie? Houd onze site in de gaten!

Een vete tussen de Tijger- en Girafnootjes

Uitspraak Rechtbank Gelderland van 3 april 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1444

Ze staan tijdens veel feestjes op tafel: nootjes, een lekkere snack om te nuttigen wanneer er iets te vieren valt.

Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay de bekende ‘Tijgernootjes’ die via Duyvis aan de consument worden verkocht. In 2015 is Intersnack begonnen met het op de markt brengen van ‘Girafnootjes’ die in de Aldi supermarkten worden verkocht. De wijze van bereiding, te weten het aanbrengen van een ‘jasje’ dat bestaat uit twee lagen deeg, waarbij de tweede laag door verhitting sterker uitzet dan de buitenste laag, is hetzelfde. De tweede laag breekt door verhitting door de eerste laag heen, waardoor het kenmerkende patroon van de nootjes ontstaat.

Frito-Lay heeft Intersnack wegens inbreuk op haar merkrechten en slaafse nabootsing van de Tijgernootjes aangeklaagd.

De hoogste tijd om eens te onderzoeken of de Girafnootjes in gevaar zijn.

Lees “Een vete tussen de Tijger- en Girafnootjes” verder

Zwijgrecht: wat houdt het in?

Geschreven door Rick Jacobs

Stel je voor, je bent verdacht van een strafbaar feit en je wordt opgepakt door de politie. Wat kun je doen? Je kunt je beroepen op het zwijgrecht, hiermee bescherm je jezelf en kun je voorkomen dat je iets zegt wat nadelig voor je kan zijn. Maar wat houdt het zwijgrecht precies in?

Lees “Zwijgrecht: wat houdt het in?” verder

Waterschapsverkiezingen

Geschreven door Tom Vandeberg & Rick Jacobs 

Deze blog is geschreven op initiatief van de stagiaires van Legal Lab en niet gecontroleerd door docenten.

Vandaag, 20 maart, kunnen alle Nederlanders stemmen op de waterschappen, maar waar stemmen we nu precies op?

Een waterschap is, op basis van de Waterschapswet, een overheidsorganisatie, die net zoals de provincies en de gemeenten het ‘huishouden’ moeten regelen van de waterlichamen. De waterschappen zorgen ervoor dat je genoeg en schoon water hebt en dat je beschermd bent tegen teveel water. Tevens dragen zij zorg voor een goede doorstroom van rivieren en beken.Een waterschap wordt bestuurd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 18 tot 30 leden. Het grootste deel daarvan wordt gekozen bij verkiezingen. Een deel van het algemeen bestuur is voor vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en natuurbelangen. Dit heten geborgde zetels. Zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur staat onder leiding van de dijkgraaf[1]. Lees “Waterschapsverkiezingen” verder

Consumentenbescherming en preventive lawyering

Onderzoek. Verder gaan dan wettelijke consumentenbescherming? Waarom? En wat levert dat op?


 

Inleiding

Mijn naam is Bram Laschet. Ik studeer HBO-Rechten aan Zuyd Hogeschool. Op dit moment zit ik in het vierde jaar van deze studie. Tijdens dit jaar loop ik stage bij Lectoraat Preventive Law. Preventive law is een theorie uit de Verenigde Staten die suggereert dat het voorkomen van juridische problemen beter is dan het oplossen ervan.

Lees meer

Happy contracting

Geschreven door Yvonne Vallinga

In oktober 2018 begon mijn afstudeerstage bij Legal Lab. Vorig jaar ben ik tijdens mijn stage bij Legal Lab geïnteresseerd geraakt in het voorkomen van juridische problemen. Mij was meteen duidelijk in welke richting ik mijn afstudeeronderzoek moest zoeken. Na overleg met Lucas Lieverse zijn we tot het afstudeeronderwerp ‘Happy Contracting’ gekomen. Voor de afbakening van mijn onderzoek richt ik mij specifiek op ouderschapsplannen en huwelijkse voorwaarden. In deze blog wil ik jullie op de hoogte brengen over de voortgang van mijn onderzoek.

Lees “Happy contracting” verder

Maak kennis met het Moot Court Team 2019!

Ook dit jaar neemt Zuyd Hogeschool deel aan de Moot Court Competition. De Moot Court is een oefenrechtbank waarbij studenten van verschillende landen tegen elkaar zullen pleiten. De Moot Court zal plaatsvinden van 25 maart tot en met 29 maart in Luik en richt zicht op het EU Recht.

Het Zuyd Team bestaat uit Asena Seres, Evi Maxhuni, Jasmijn Keulers, Sanne Lutter en Seán Loney. Onze coaches zijn Lucy Habets en  Lex de Jongh.

De afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest met de schriftelijke ronde. Het schrijven van pleitnota’s namens  ‘Applicant’ en ‘Defendant’.  Applicant is van mening dat het vaste prijs systeem op Alzheimer medicatie in strijd is met het vrije verkeer van goederen. Defendant betwist dit, omdat zij van mening is dat het vaste prijs systeem de menselijke gezondheid beschermt.

Wij wensen het Zuyd Team van 2019 veel succes met de voorbereidingen en tijdens de oefenrechtbank in Luik!

Let’s dance! Of toch maar niet?

Geschreven door Jasmijn Keulers

via GIPHY

Wie in de jaren 90 is opgegroeid kan zich wellicht de sitcom The Fresh Prince of Bel Air nog herinneren. Naast een fictieve versie van Will Smith, speelde er ook een personage genaamd Carlton Banks in deze sitcom. Carlton Banks stond bekend om een iconische move; de ‘Carlton Dance’ op het liedje It’s Not Unusual van Tom Jones.[1]

Lees “Let’s dance! Of toch maar niet?” verder