Beroepsproduct billijke vergoeding Shannon Janssen

Welkom op deze pagina.

Mijn naam is Shannon Janssen. Ik ben vierdejaars studente aan de hbo – Rechten opleiding van Zuyd Hogeschool te Sittard.

Deze pagina is gemaakt in het kader van mijn afstudeerstage bij Zuyd Legallab.

Toelichting onderzoek

Uitleg onderzoek
In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag hoe de kantonrechters van de Rechtbank Limburg, de rechters van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch en de Hoge Raad de billijke vergoeding in de praktijk berekenen/begroten na het New Hairstyle-arrest. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek gedaan. Daarbij is gebruik gemaakt van enkel gepubliceerde uitspraken die na het New Hairstyle-arrest zijn gedaan tot en met 5 februari 2019.

Situatie 
De billijke vergoeding is een niet-gemaximeerde vergoeding en kent meerdere vindplaatsen in de wet. In sommige gevallen is de voorwaarde voor het toekennen van de billijke vergoeding dat er sprake dient te zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever. In andere gevallen heeft de werkgever in strijd met de voor hem geldende voorschriften gehandeld. In dit geval kan de rechter op verzoek van de werknemer een billijke vergoeding toekennen. De Hoge Raad gaf in het New Hairstyle-arrest een aantal gezichtspunten voor de berekening van de vergoeding. Door de gezichtspunten uit het New Hairstyle-arrest hebben de (kanton)rechters een houvast gekregen om de billijke vergoeding te berekenen/te begroten. De vraag bleef evenwel hoe rechters in de praktijk concreet tot een bepaald bedrag komen.

Mijn conclusie/aanbeveling
Uit mijn onderzoek blijkt dat rechters meer gezichtspunten meewegen dan die de Hoge Raad heeft gegeven in het New Hairstyle-arrest. De gezichtspunten uit het New Hairstyle-arrest zijn niet limitatief en kunnen dus aangevuld worden. Ik ben van mening dat niet alleen de gezichtspunten van het New Hairstyle-arrest meegenomen moeten worden bij de berekening/begroting van de billijke vergoeding, maar ook de aanvullingen die uit het onderzoek blijken. Wanneer deze aanvulling meegenomen wordt, zien de gezichtspunten er als volgt uit:

  • de mate waarin de werkgever van de grond voor de vernietigbaarheid van de opzegging een verwijt valt te maken;
  • of de redenen die de werknemer heeft om af te zien van vernietiging van de opzegging aan de werkgever zijn toe te rekenen;
  • de vraag of de werknemer inmiddels ander werk heeft gevonden en wat de arbeidskansen van de werknemer zijn gezien de leeftijd, opleiding en soort werk van de werknemer en;
  • welke inkomsten de werknemer geniet uit dit andere werk en/of welke inkomsten kan hij in redelijkheid in de toekomst verwerven en welk verlies lijdt de werknemer door het verkrijgen van lagere inkomsten;
  • of de werknemer een transitievergoeding toekomt of niet;
  • of de werknemer van de een op de andere dag (onterecht) geconfronteerd wordt met de situatie dat hij zijn werk, inkomen en WW-rechten verliest;
  • de duur van het dienstverband van de werknemer (lang/kort);
  • verwijtbaarheid van de werknemer;
  • overige materiële en/of immateriële schade.

Omdat er zoveel omstandigheden zijn waarmee rekening gehouden dient te worden bij het begroten/berekenen van de billijke vergoeding, heb ik deze verwerkt in een beslisboom. Op deze manier komen alle punten aan bod en worden er geen punten vergeten bij de argumentatie over de te bepalen billijke vergoeding.

U vindt de link naar de beslisboom onderaan op deze pagina!

Voor vragen of tips kunt u mij benaderen via mijn mail: sjc.janssen@gmail.com

Ps. Is uw interesse in mijn onderzoek gewekt? Dan kunt u hier mijn onderzoeksrapport inzien.