Beslisboom familierecht

Welkom op de pagina die gaat over de familierechtelijke beslisboom. Mijn naam is Rianne Menten. In het kader van mijn afstudeerstage bij Zuyd Legallab heb ik onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een juridische beslisboom. In de ontwikkelde beslisboom zijn adoptie, voogdij, het ouderlijk gezag en afstamming verwerkt. Deze beslisboom geeft op een laagdrempelige manier, aan mensen zonder juridische kennis, advies en informatie over het personen- en familierecht.  

De beslisboom heeft als doel, te voorkomen dat juridische problemen te groot worden en uiteindelijk escaleren. Een beslisboom is een laagdrempelig middel om cliënten van dienst te kunnen zijn. Komen cliënten er niet uit met behulp van de beslisboom, dan kunnen zij contact opnemen met Zuyd Legallab. Het bijbehorende onderzoeksrapport zal dienen als handleiding voor stagiaires binnen Zuyd Legallab (bij familierechtelijke zaken). Alle informatie die voor mensen zonder juridisch kennis van belang is, heb ik verwerkt in een beslisboom. Deze beslisboom staat onderaan op deze pagina. 

Familierechtelijke beslisboom 

Door het doorlopen van de vragen in deze beslisboom kunt u informatie/advies verschaffen over adoptie, voogdij, ouderlijk gezag en afstamming.