Zoek je juridische hulp, maar loopt het niet zo vlot? Vraag het Legal Lot!

Hallo, mijn naam is Legal Lot, de chatbot van Zuyd Legal Lab. Ik wil jullie meer vertellen over mijn ontstaan en mijn dienstverlening. Diverse stagiaires van Zuyd Legal Lab, Jasmijn, Mylena, Sanne, Shannon en Yvonne zijn verantwoordelijk voor mijn bestaan. Ik ben hier dankbaar voor, want ik vind het onwijs leuk om voor Zuyd Legal Lab te werken. In deze blog lees je hoe ik ben ontstaan en welke beslissingen mijn collega’s hebben genomen tijdens dit Legal Tech project.  

Zuyd Legal Lab doet ook onderzoek. Met name naar innovaties in het juridische domein. We concentreren ons momenteel op preventieve lawyering (hoe kun je juridische problemen voorkomen, dan wel voorkomen dat ze – verder – escaleren?) en Legal Tech Design. Legal Tech Design is het snijvlak tussen recht, ICT en design. Meer weten? Zie https://legallab.online/legal-tech-design

“Zoek je juridische hulp, maar loopt het niet zo vlot? Vraag het Legal Lot!” verder lezen
Please follow and like us:

Wederrechtelijke vrijheidsbeneming en bedreiging

Geschreven door Sanne Lutter 

Op donderdag 8 november jl. zijn wij, Jasmijn Keulers en Sanne Lutter, uitgenodigd door strafrechtadvocaat mr. Gerard Spong om een zitting bij te wonen waarin hij optrad als gemachtigde. Mr. Gerard Spong staat al ruim 40 jaar verdachten in zowel nationale als internationale strafzaken bij. Hij behoort tot de onbetwiste top van de Nederlandse strafrechtadvocatuur. [1]Om 6:45 uur vertrok de trein vanuit Sittard richting Den Haag naar het paleis van justitie.

“Wederrechtelijke vrijheidsbeneming en bedreiging” verder lezen
Please follow and like us:

Fraude met uw identiteitsbewijs?

In mijn vorige blog over de identificatieplicht in Nederland heb ik uiteengezet welke instellingen bevoegd zijn tot het vorderen van inzage van uw identificatiebewijs. Het vaststellen van de identiteit van een klant of relatie is vaak nodig, zodat instellingen zich kunnen beschermen tegen bedrijfseconomische schade als gevolg van fraude en andere vormen van criminaliteit. Er bestaan namelijk verschillende manieren waarop fraude gepleegd kan worden met identiteitsdocumenten. Hieronder heb ik de meest voorkomende beschreven. [1]  

“Fraude met uw identiteitsbewijs?” verder lezen
Please follow and like us:

Uw Zuyd Legal Lab-team stelt zich voor!

Borgie Schols
Mijn naam is Borgie Schols, ik ben 22 jaar en woonachtig te Sittard. Ik loop stage bij Zuyd Legal Lab, een juridisch leerwerk bedrijf gedreven door studenten onder leiding van professionele docenten met veel juridische ervaring en kennis. Tijdens deze 20 weken hoop ik mij zo breed mogelijk te kunnen oriënteren binnen diverse rechtsgebieden. Bestuursrecht en faillissementsrecht spreken mij het meeste aan. In het tweede jaar heb ik stage gelopen bij een Gerechtsdeurwaarder en dit is mij goed bevallen. Hier was ik voornamelijk met front- en backoffice werkzaamheden bezig, gecombineerd met praktijkbezoekjes. Deze diversiteit hoop ik ook bij Zuyd Legal Lab te verkrijgen.

Jules in ‘t Panhuis
Hallo, mijn naam is Jules in ’t Panhuis en ik stel mij graag voor in deze blog. Ik ben 21 jaar oud en woonachtig in Maasbracht. Momenteel zit ik in het derde studiejaar van de HBO-Rechten opleiding aan Zuyd Hogeschool te Sittard. Ik loop de komende 20 weken stage bij Zuyd Legal Lab, een leer- en werkbedrijf van onze opleiding.

Afgelopen schooljaar heb ik stagegelopen bij een Gerechtsdeurwaarder. Tijdens deze stage heb ik veel geleerd. Hier heb ik voornamelijk juridisch ondersteunende werkzaamheden verricht.

Wat mij het meeste aanspreekt bij Zuyd Legal Lab is de diversiteit in zaken en het werken in de praktijk. Ook betreft dit een ander juridisch rechtsgebied ten opzichte van een Gerechtsdeurwaarder. Ik wil het beste in mezelf naar boven halen en deze stage dan ook succesvol afronden. De werkomgeving is erg prettig aangezien ik graag samenwerk met medestudenten. Dit vergroot de kans om veel te leren van zowel medestudenten als van professionals. Ik probeer met mijn stages gedurende de opleiding een zo breed mogelijk beeld te scheppen van hetgeen het beste bij mij past.

Mathijs Oberndorff
Mijn naam is Mathijs Oberndorff, derdejaarsstudent HBO-Rechten aan Zuyd Hogeschool. Maandag 5 september jl. begon mijn stageperiode bij Zuyd Legal Lab. Vorig schooljaar heb ik mijn tien weken durende stageperiode ook ingevuld bij dit leer-werkbedrijf. Onder begeleiding van professionals ‘runnen’ mijn collega-stagiaires en ik Zuyd Legal Lab. De werkzaamheden van een stagiair bij Zuyd Legal Lab omvatten onder andere het behandelen van dossiers, het voeren van intake- en adviesgesprekken en juridische stukken opstellen. Dit betekent dat wij direct contact hebben met cliënten en dat wij deze zaken mogen behandelen. Ook gaan we ons bezig houden met ‘legal tech’. Dit houdt in dat we gaan nadenken hoe we de vorderingen binnen technologie kunnen combineren met het recht.

 Mylena Wallet
Mijn naam is Mylena Wallet. Ik ben 20 jaar oud en studeer HBO-Rechten aan Zuyd Hogeschool. Deze week ben ik begonnen aan mijn derdejaars stage bij Zuyd Legal Lab bestaande uit 20 weken. De derdejaars stage is een beroeps opleidende stage, oftewel een meewerkstage. Het is dan ook de bedoeling dat ik gedurende deze 20 weken geleidelijk aan steeds zelfstandiger te werk zal gaan bij Zuyd Legal Lab.

Hoewel ik er erg naar uit kijk om meer praktijkervaring op te doen, heb ik nog geen definitief beeld van de setting waarin ik dit zou willen realiseren. Vandaar dat ik tijdens het solliciteren voor een stageplaats op zoek was naar een stagebedrijf waar ik de mogelijkheid zou hebben om mij zo breed mogelijk te oriënteren op wat het juridisch werkveld te bieden heeft. Zo is mijn oog gevallen op Zuyd Legal Lab.

Wat mij het meeste aanspreekt aan Zuyd Legal Lab is het feit dat het een juridisch leer- werkbedrijf is dat werkzaam is onder begeleiding van ervaren docenten van de opleiding en het een breed scala aan juridische diensten aanbiedt. Stagelopen bij Zuyd Legal Lab geeft mij de kans om op zelfstandige wijze mijn kennis en ervaring met de verschillende rechtsgebieden te vergroten. Dit alles binnen een veilige leeromgeving waar de kwaliteit van mijn werk goed bewaakt wordt.

 

Please follow and like us:

Ondernemers in nood, wat nu?

Ondernemers in nood, wat nu?
Geschreven door Michelle Plompen 

Legal Lab van Zuyd Hogeschool is betrokken bij het project ‘’De Limburgse Zaak’’. Onlangs hebben wij naar aanleiding van dit project in de krant gestaan.

Het artikel gaat over eerste hulp aan ondernemers in nood.

Veel ondernemers kunnen nergens terecht met vragen, of weten niet waar ze terecht kunnen. In veel gevallen kunnen kleine ondernemers professionele hulp gewoon niet betalen. Speciaal voor deze ondernemers zijn diverse instanties, zoals het Ondernemingsklankbord Limburg, Zuyd Hogeschool, de Provincie Limburg en een aantal gemeentes het project ‘’De Limburgse Zaak’’ gestart.

De ondernemers worden geholpen door studenten van Zuyd Hogeschool. De studenten worden bijgestaan door docenten.

Het krantenartikel is te vinden via de volgende link: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180412_00059550/eerste-hulp-voor-ondernemers-in-nood

Please follow and like us:

Wanneer is weinig, te veel?

Wanneer is weinig, te veel?
Ontslag op staande voet bij bagatel-delicten.
Geschreven door Benoît Coomans

In deze blog zal ik u meenemen in de wereld van het ‘bagatel-delict’. Zoals al uit de naam af te leiden is, gaat het hier om gebagatelliseerde delicten. Te denken valt aan het ongeoorloofd meenemen van kleine kantoorartikelen van het werk, het ongeoorloofd opeten van een aangebroken zakje pinda’s dat retour is gekomen van een klant, het in strijd met huisregels meenemen van producten die over de houdbaarheidsdatum zijn door medewerkers van supermarkten.

Is de sanctie voor dit soort delicten, zoals de naam doet vermoeden, ook minder ernstig van aard? Dit zou u nog wel eens kunnen verrassen.

Allereerst zal ik kort toelichten wat er nodig is om een werknemer op staande voet te ontslaan. Vervolgens zal ik ingaan op de relatie tussen ontslag op staande voet en bagateldelicten.  “Wanneer is weinig, te veel?” verder lezen

Please follow and like us:

Jij hoeft niet meer terug te komen!

Jij hoeft niet meer terug te komen! 
Een blog over ontslag op staande voet.
Geschreven door Benoît Coomans 

Mijn naam is Benoit Coomans, 22 jaar oud, woonachtig in Maastricht en vierdejaars student aan de Hogere Juridische Opleiding te Sittard. Momenteel loop ik stage bij het Legal Lab, een leer- werkbedrijf van mijn opleiding. In deze blog ga ik in op een van de kerntaken tijdens mijn stage. Tijdens mijn stage bij Legal Lab verricht ik een onderzoek naar het arbeidsrechtelijke onderwerp ‘ontslag op staande voet’, waarbij ik een bijdrage lever aan de validatie van een netwerkanalyse tool (de Law Querier Tool), die is ontwikkeld door prof. G. van Dijck. Deze tool is een technologische toepassing waarmee grote hoeveelheden uitspraken geanalyseerd en gevisualiseerd kunnen worden.

Ontslag op staande voet
De bekendste bijzondere vorm van opzegging is de opzegging wegens een dringende reden. In de praktijk wordt deze vorm van het beëindigen van een arbeidsovereenkomst ‘ontslag op staande voet’ genoemd. Wat voornamelijk van belang is bij een ontslag op staande voet is dat er sprake moet zijn van een dringende reden voor het ontslag. Indien die dringende reden niet of niet voldoende aanwezig is, zal het ontslag onrechtmatig zijn. De dringende reden moet van dien aard zijn dat van de werkgever niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst in stand te laten. Het ontslag moet dan ook onverwijld worden gegeven. Wat houdt dit criterium nu in?
“Jij hoeft niet meer terug te komen!” verder lezen

Please follow and like us:

Onze eerste stagedag

Onze eerste stagedag
Geschreven door Helena Verspaget, Mathijs Oberndorff, Jordy Stoffelen en Nadine Lafleur 

Wij zijn Helena Verspaget, Mathijs Oberndorff, Jordy Stoffelen en Nadine Lafleur, allemaal tweedejaarsstudenten aan de Hogere Juridische Opleiding van Zuyd Hogeschool. In dit tweede leerjaar is het de bedoeling dat de studenten stage gaan lopen om zo meer praktijkervaringen op te doen. We hebben ervoor gekozen om te solliciteren bij Zuyd Legal Lab. Tijdens de sollicitatiegesprekken werden we geïnterviewd door Shannon Janssen en Chris Maassen, tevens studenten aan de HJO. Bij ieder van ons was er sprake van gezonde spanning. Achteraf konden we allemaal tevreden terugkijken op het sollicitatiegesprek. Snel daarna kregen we een mail waarin stond dat we waren aangenomen.

“Onze eerste stagedag” verder lezen

Please follow and like us: