Serie Beslisbomen: Voorbeeld analyse

Art. 7:653 lid 1 en 2 BW luiden:

1. Een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn, is slechts geldig indien: a. de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan; en b. de werkgever dit beding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer.

2.In afwijking van lid 1, aanhef, en onderdeel a, kan een beding als bedoeld in lid 1 worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, indien uit de bij dat beding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Juristen ontleden deze bepaling als volgt. Het rechtsgevolg is dat er een non-concurrentiebeding mag worden overeengekomen indien (en enkel dan als) is voldaan aan drie cumulatieve voorwaarden:

Voorwaaarde 1. De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan; Voorwaarde 2. De werknemer is op het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt gesloten ouder dan 18 jaar;

Voorwaarde 3 (optie 1.). Uit de arbeidsovereenkomst is niet af te leiden wanneer die eindigt (onbepaalde tijd); of (optie 2.): Uit de arbeidsovereenkomst is af te leiden wanneer die eindigt én: i. Het beding is noodzakelijk; ii. wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen; en iii. zowel de noodzakelijkheid (i.) als de reden (ii.) zijn schriftelijk gemotiveerd.”

Je eigen plekje…. Of toch niet?

Door: Shaunie Berger, legal intern Zuyd Legal Lab

Eindelijk heb je jouw droomhuis gevonden. Een vrijstaande woning met een gigantische tuin, drie slaapkamers waarvan een gebruikt kan worden als inloopkast en niet te vergeten: een oprit aan de gehele zijkant van je huis om je auto te parkeren.

Bron: https://pixabay.com/nl/illustrations/moderne-huis-flat-home-achtergrond-4423814/

Geen last meer van anderen denk je, maar daar kom je gauw op terug, zodra je je buurman via jouw oprit naar zijn garage ziet rijden. Dat is niet de bedoeling!

Lees “Je eigen plekje…. Of toch niet?” verder

Wat is er nodig? Wij zijn nodig…!

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker beantwoordde de vraag wat er volgens hem nodig is in het juridisch domein [1]: “(…) goede hbo-juristen met een brede blik en praktische kennis van het recht. … We hebben veel meer generalisten nodig … .”

De minister trekt daarbij de vergelijking met de zorg: “Als je met een complex probleem zit, loop je ook niet direct bij een chirurg naar binnen. Je gaat eerst naar een huisarts die uitvraagt wat er precies aan de hand is. Pas daarna ga je als dat nodig is naar een specialist toe.”

Het lijkt alsof hij citeert uit onze brochures en van onze website. Al jaren profileren wij ons als “úw juridisch huisarts en partner in het voorkomen van juridische problemen”.

Lees “Wat is er nodig? Wij zijn nodig…!” verder