Onderzoek

We doen (praktijkgericht) onderzoek naar mogelijke verbeteringen in juridische dienstverlening. Focus ligt op preventief juridische dienstverlening en legal tech design.

Zo doen we nu bijvoorbeeld onderzoek in het kader van de ontwikkeling van een juridische chatbot. Wat komt daarbij kijken? Welke ontwikkeltools zijn beschikbaar? Hoe ga je om met privacy-regelgeving? Welke rol kunnen HBO-ers spelen in de ontwikkeling?

En in samenwerking met Zuyd Lectoraat International Relation Management onderzoeken we hoe de interactie tussen eindgebruikers en juridische service verleners (chatbot) kan worden ontworpen zodat het vertrouwen in de service verlener wordt vergroot.

Dit onderzoek doen we op eigen initiatief alsmede op verzoek.

Afstudeeronderzoek

HBO-rechten studenten kunnen bij Zuyd Legal Lab (i.s.m. het lectoraat Preventive law) afstudeerstage lopen. Zij doen dan ook onderzoek en studeren af op een relevant (praktijkgericht) en actueel onderwerp en doen aanbevelingen met een ‘preventief’ karakter (gericht op het voorkomen van juridische problemen resp. het voorkomen van (verdere) escalatie daarvan).

Het afstuderen moet resulteren in een concreet product, waarbij aandacht wordt besteed aan legal tech design. Het onderzoek kan een onderzoeksrapport opleveren, maar ook een beslisboom, een contractgenerator, of bijv. een website. Daarmee worden gewilde en toekomstgerichte juristen opgeleid.

Afstudeerprojecten 2018/2019

Onderzoek door Shannon Janssen: De billijke vergoeding

Shannon Janssen studeert af op een onderzoek naar de vraag hoe de billijke vergoeding sinds het New Hairstyle-arrest in concreto wordt berekend. Zij analyseerde daarvoor tientallen uitspraken (zie hieronder voor meer informatie).

Zij heeft in haar onderzoek uitspraken van kantonrechters in het arrondissement Limburg, het hof ‘s-Hertogenbosch en de Hoge Raad geanalyseerd (tot 5 februari 2019).

Daarnaast heeft Shannon de Legal Tech tool ‘Berkeley Bridge’ ingezet om inzicht te geven in de handvatten die gebruikt kunnen worden bij het beargumenteren van de hoogte van de billijke vergoeding.

Zie hier de webpagina van Shannon.

Onderzoek door Sanne Lutter: Identiteitsfraude

Sanne Lutter deed onderzoek naar mogelijke juridische interventies om benadeelden van identiteitsfraude gepleegd bij het aangaan van een overeenkomst te kunnen helpen om schade te beperken en/of te verhalen op de dader. Daarnaast heeft Sanne verschillende Legal Tech tools ingezet om identiteitsfraude te helpen voorkomen.

Zie hier de webpagina van Sanne.

Onderzoek door Yvonne Vallinga:
Happy contracting

Yvonne Vallinga deed onderzoek naar een andere mogelijkheid van contracteren (‘happy’ of ‘conscious contracting’. Klassieke contracten leiden meestal tot conflicten met een negatief effect op de relatie tussen partijen. Yvonne heeft gekeken naar een manier om een duurzame relatie tussen partijen te creëren, waarbij conflicten zoveel als mogelijk worden voorkomen. In haar onderzoek heeft zij zich gefocust op de huwelijkse voorwaarden en het ouderschapsplan. Yvonne heeft de Legal Tech tool, genaamd ‘Community lawyer’, ingezet om haar product te realiseren.

Zie hier de webpagina van Yvonne.

Onderzoek door Jasmijn Keulers: Intellectuele eigendom bij kunstmatige intelligentie

Jasmijn Keulers deed onderzoek naar de vraag hoe het zit met de vestiging van intellectueel eigendomsrechten bij muziekcomposities die geheel of gedeeltelijk gemaakt zijn door algoritmes (artificial intelligence). Daarnaast heeft Jasmijn de coördinatie op zich genomen van de ontwikkeling van Legallot, de door Zuyd Legal Lab ontwikkelde chatbot.

Onderzoek door Bram Lasschet: Toegevoegde waarde van consumentvriendelijke algemene voorwaarden

Bram Lasschet onderzoekt in hoeverre ondernemers hun keuze voor de mate van ‘consumentvriendelijkheid’ van hun algemene voorwaarden bewust maken en wat dat oplevert (zie zijn blog voor meer informatie). Hij verwerkt de resultaten in een algemene voorwaarden generator.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie of ideeën voor onderzoeksopdrachten contact met Eric van de Luytgaarden (lector Preventive law) of Lucas Lieverse (onderzoeker en projectleider Zuyd Legal Lab) op.