Help, mijn kind heeft schade veroorzaakt! Wat nu?

Geschreven door Robin Kling

Stel je voor: jouw kind rijdt met zijn fiets tegen een auto aan of gooit een bal door een raam en veroorzaakt daardoor schade, wat nu? Ben jij aansprakelijk, is jouw kind aansprakelijk, wie moet de schade betalen? Deze situaties doen zich vaak voor en dan is er al snel onduidelijkheid over wie aansprakelijk is bij minderjarige kinderen. Daarom zal ik in deze blog de aansprakelijkheid van minderjarige kinderen bij schade uitleggen.

Schadevergoeding
Om een antwoord te geven op de vraag of een minderjarig kind aansprakelijk is voor schade die het kind heeft veroorzaakt, moet er in de wet worden gekeken naar de zogeheten ‘onrechtmatige daad’. Als er sprake is van een onrechtmatige daad, kan er een plicht tot het betalen van schadevergoeding ontstaan. De voorwaarden van een onrechtmatige daad zijn:

  • Er is sprake van een onrechtmatige daad;
  • Er is sprake van toerekenbaarheid;
  • Er is sprake van schade;
  • Er is sprake van relativiteit;
  • Er is sprake van causaliteit.

Voorwaarden onrechtmatige daad
Voordat er een plicht tot het betalen van schadevergoeding ontstaat, dient er dus aan bovengenoemde voorwaarden te zijn voldaan. Ik zal de voorwaarden aan de hand van een aantal voorbeelden uitleggen.

Een voorbeeld van een onrechtmatige daad is wanneer een minderjarig kind met een bal gooit en daarmee het raam van een ander ingooit. Doordat er met de bal door het raam is gegooid, is er schade ontstaan; het raam is namelijk kapot. Er is een verband tussen de schade en degene die de schade heeft veroorzaakt. Het minderjarig kind heeft namelijk met de bal gegooid waardoor het raam kapot is gegaan. Er is in het voorbeeld geen sprake van een rechtvaardigheidsgrond. Dat zou anders zijn geweest wanneer een minderjarig kind een hond in een auto ziet zitten met erg warm weer. Om de hond te redden, tikt het minderjarig kind het raampje van de auto in. Er is in dat geval sprake van een rechtvaardigheidsgrond omdat de hond anders (erger) letsel had kunnen oplopen. De onrechtmatige daad kan het minderjarig kind in deze situatie dan ook niet worden aangerekend (toerekenbaarheid). De onrechtmatige daad kan het minderjarig kind met de bal daarentegen wel worden aangerekend. Daardoor is voldaan aan alle vereisten voor een onrechtmatige daad en ontstaat er de plicht tot het betalen van schadevergoeding; het vergoeden van het raam.

Maar moet het minderjarig kind de schade dan ook daadwerkelijk betalen?

Aansprakelijkheid
Bij aansprakelijk van minderjarigen wordt er een verschil gemaakt in leeftijd. Hierbij zijn 3 categorieën:  

Kinderen van 0 tot en met 13 jaar
Volgens de wet zijn de ouders of voogd van een kind dat jonger is dan 14 jaar (oftewel een kind met de leeftijd van 0 tot en met 13 jaar) altijd aansprakelijk voor de schade die door het kind is veroorzaakt.

Kinderen van 14 en 15 jaar
Bij kinderen met de leeftijd van 14 en 15 jaar, is een ouder of voogd niet altijd aansprakelijk. Een ouder of voogd is alleen aansprakelijk, wanneer er door de ouder of voogd bewezen kan worden dat het schadeveroorzakende voorval niet te voorkomen viel.

Een voorbeeld wanneer een ouder of voogd wel aansprakelijk zal zijn, is wanneer een 14- of 15-jarig kind de bromfiets van zijn ouder of voogd mag lenen en daarmee een ongeluk veroorzaakt. De ouder of voogd heeft de bromfiets aan het kind geleend en daardoor aansprakelijk voor de schade die het kind door het ongeluk heeft veroorzaakt.

Een voorbeeld wanneer een ouder of voogd niet aansprakelijk zal zijn, is wanneer een 14- of 15-jarig kind de bromfiets van een vriend leent, zonder dat zijn ouders of voogd daarvan op de hoogte zijn/is en vervolgens een ongeluk veroorzaakt. De ouders (of voogd) konden niet weten dat hun kind de bromfiets had geleend en hebben daardoor de schade ook niet kunnen voorkomen. Het kind zal daarom aansprakelijk zijn voor de schade en niet de ouders of voogd.

Kinderen van 16 jaar en ouder
Kinderen van 16 jaar en ouder zijn zelf aansprakelijk voor de schade die zij hebben veroorzaakt.

Conclusie
Het ligt aan de leeftijd van het minderjarig kind of je aansprakelijk bent als ouder of voogd. Bij de leeftijd van 0 tot en met 13 jaar zal de ouder of voogd altijd aansprakelijk zijn. Bij de leeftijd van 14 en 15 jaar ligt het aan de situatie; kon de ouder of voogd de schade voorkomen of niet? Vanaf 16 jaar en ouder is het minderjarig kind altijd aansprakelijk.

Heb je vragen met betrekking tot aansprakelijk of schade of wil je dat wij je verder helpen? Voel je dan vrij om contact met ons op te nemen via legallab@zuyd.nl of bel ons op +31 (0)6 1391 5317. We staan klaar met persoonlijk advies en helpen je graag verder.


Geplaatst

in

door

Tags: