De nieuwe wetgeving van 2023 ten aanzien van werk, inkomen en wonen

Geschreven door Imke Hannen

Het nieuwe jaar is van start gegaan en daar hoort ook altijd nieuwe wetgeving bij. In deze blog worden verschillende nieuwe wetten besproken die op 1 januari in werking zijn getreden. Dit zal ik per categorie toelichten. De volgende categorieën zullen aan bod komen: werk, inkomen en wonen.

Werk en inkomen

Het minimumloon
Het minimumloon zal voor veel werknemers een stijging hebben van 10%. De werknemers die hiervoor in aanmerking komen dienen een werkweek te hebben van ongeveer 36, 38 of 40 uur per week. Dit verschilt per cao. Het minimumloon stijgt naar € 1.934,40 euro bruto per maand, voorheen stond het minimumloon op € 1.756,20 euro bruto per maand.

Een gevolg hiervan is dat uitkeringen zoals de Participatiewet (bijstand), IOAW en IOAZ, AOW, ANW, Wajong, WW, WIA, Ziektewet, Toeslagenwet en de WAO ook omhoog zullen gaan. Mensen die hiervoor in aanmerking komen zullen in januari meer geld ontvangen. De reden voor deze wetswijziging is dat het kabinet burgers met een laag inkomen meer financiële ruimte wil geven.

Basistarief inkomstenbelasting
Niet alleen het minimumloon is sinds 1 januari 2023 hoger, ook het basistarief in de inkomstenbelasting is gedaald. Het basistarief in de inkomstenbelasting is gedaald van 37,07% naar 36,93% voor inkomens tot € 73.031,- euro. Door een daling van 0,11% zullen werknemers maximaal € 102,- euro per jaar meer over houden.

Reiskosten- en de thuiswerkvergoeding
Het afgelopen jaar zijn de hoge benzinekosten een veel besproken thema geweest. Momenteel lijken de benzinekosten enigszins mee te vallen vergeleken met een paar maanden geleden. Door de stijging van de benzinekosten is sinds 1 januari 2023 de reiskostenvergoeding omhoog gegaan. Voorheen was dit maximaal € 0,19 eurocent per kilometer, tegenwoordig zal dit € 0,21 eurocent per kilometer zijn.

Doordat de benzinekosten de pan uit stegen, zijn veel werknemers vanuit thuis gaan werken. Sinds 1 januari 2023 is de thuiswerkvergoeding verhoogd van € 2,00 euro per dag naar € 2,15 euro per dag.

Transitievergoeding bij ontslag
De hoogte van de transitievergoeding zal in januari tevens ook omhooggaan. U komt wellicht in aanmerking voor een transitievergoeding als u wordt ontslagen. Een transitievergoeding is een ontslagvergoeding voor het bieden van compensatie voor het baanverlies. Dit maakt het voor de werkloze gemakkelijk om van het voormalige werk naar nieuw werk te gaan.

De hoogte van de transitievergoeding bedraagt vanaf 1 januari 2023 maximaal € 89.000,- euro bruto. Indien het jaarsalaris hoger is, dan is de maximale vergoeding 1 bruto jaarsalaris. Voorheen kon de hoogte van de transitievergoeding maximaal € 86.000,- euro bedragen.

Wonen
Ook ten aanzien van het wonen hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Deze licht ik hieronder kort toe.

Prijsplafond energie
Naast de benzineprijzen, zijn de energiekosten ook een veel besproken thema geweest het afgelopen jaar. Het langverwachte prijsplafond voor energie (gas en elektriciteit) gaat in. Dit betekent dat huishoudens en kleine bedrijven vanaf 1 januari 2023 tot een bepaald gebruik een maximale prijs voor de energie zullen betalen. Door het instellen van een prijsplafond, krijgen de meeste huishoudens korting op hun energierekening. De nieuwe maximale prijs voor gas gaat € 1,45 euro bedragen per kubieke meter. Boven ‘het plafond’ betaal je het normale tarief van de energiemaatschappij.

De hypotheek
Afgelopen jaar kon je gebruikmaken van de NHG als je in aanmerking kwam voor een hypotheekbedrag van € 355.000 euro. De NHG is de Nationale Hypotheekgarantie. Dit biedt een vangnet als je de hypotheek niet meer kunt betalen of in het geval dat je een restschuld op je huis hebt na de verkoop. Sinds 1 januari 2023 is € 405.00,- euro de NHG-grens.

Daarnaast is de hypotheekrenteaftrek verder omlaag gegaan. Een drietal kosten mogen van het inkomen uit werk en woning (box 1) worden afgetrokken. Dit zijn de eenmalige financieringskosten, periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming en de hypotheekrente over de eigenwoningschuld. Voor de mensen met een inkomen meer dan € 73.031,00 euro gaat de hypotheekrenteaftrek van 40% naar 36,93%.

Thuiswonende jongeren
Jongeren tot 27 jaar kunnen tegenwoordig langer thuis wonen, omdat zij niet meer zullen meetellen als kostendelende medebewoner. Als iemand in aanmerking komt voor algemene bijstand op grond van de Participatiewet, dan worden er een aantal onderverdelingen gemaakt. Hier valt de zogeheten kostendelersnorm onder. Dit zijn mensen die in hun hoofdverblijf een woning delen met één of meerdere meerderjarige personen. Van hen wordt verwacht dat de inwonende de kosten van de huishouding kunnen verdelen. Tegenwoordig zullen jongeren tot 27 jaar hier niet meer onder worden meegerekend, waardoor de norm positief zal veranderen.

De jubelton
De jubelton is de vrijstelling als iemand een schenking verkrijgt voor het gebruik van de eigen woning. Mensen tussen de 18 en de 40 jaar hebben recht op een eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning. De eenmalige verhoogde vrijstelling is sinds 1 januari 2023 naar € 28.947,- euro gegaan. Voorheen was dit een schenking van maximaal € 106.671,- euro. Dit is dus een aanzienlijke hoge daling. Het doel hiervan is om een oneerlijke positie op de woningmarkt te voorkomen.

Gedurende het aankomende jaar zal er in de rechtspraak waarschijnlijk nog vele discussies tot stand komen over bovenstaande nieuwe wetten. Ook zullen er nieuwe wetten bijkomen en verandert de rechtspraak continu. Voor nu treft u een overzicht aan voor de wetten die veranderen ten aanzien van de onderwerpen; werk en inkomen en wonen.