Lab vs ChatGPT Test 4

Test 4: Eenvoudige juridische vragen

Door Gianna Rea

Als jurist ben je voortdurend in de weer met literatuur, uitspraken van rechters en natuurlijk je wetboeken. Om een cliënt goed te helpen bij zijn/haar geschil, behoor je een goed advies te kunnen opstellen. Het advies baseer je op een onderzoek. Dit vergt vaak veel tijd. Tijd die er soms ook niet is. Maar wat als het sneller en makkelijker kan? Wat nou als er een robot zou bestaan die mij in een paar seconden alle benodigde informatie kan vertellen? Deze robot bestaat al! ChatGPT is een open artificial intelligence tool die antwoord geeft op al jouw vragen. Maar hoe accuraat en betrouwbaar is deze tool? Daar ga ik jullie over informeren in deze blog.

De vraag:

Om te zien hoe accuraat de Chatbot is, hebben wij – een aantal studenten van Zuyd Legal Lab – juridische onderzoeksvragen geformuleerd. Wij hebben die vragen eerst zelf beantwoord aan de hand van een juridisch onderzoek. Vervolgens hebben we de vragen aan de Chatbot gesteld. De antwoorden zijn met elkaar vergeleken.

De vraag die ik aan de Chatbot heb gesteld is: Hoe verloopt de klaagschrift procedure op grond van art. 164 lid 8 WVW 1994?

Mijn antwoord:

Uit mijn onderzoek is gebleken dat de klaagschrift procedure er als volgt uit ziet:

  1. De bestuurder begaat een overtreding.
  2. De opsporingsambtenaar vordert het rijbewijs in.
  3. Het rijbewijs wordt met het proces- verbaal opgestuurd aan het Openbaar Ministerie.
  4. De officier van justitie beslist binnen 10 dagen of het rijbewijs wordt ingehouden of wordt teruggegeven aan de bestuurder.
  5. Binnen deze 10 dagen kan de bestuurder een verzoekschrift tot teruggave indienen bij de officier van justitie.
  6. Indien het rijbewijs niet wordt teruggegeven aan de bestuurder, wordt de zaak aanhangig gemaakt bij de politierechter en ontvangt de bestuurder een dagvaarding.
  7. De bestuurder kan voor de zitting bij de politierechter een klaagschrift indienen bij de enkelvoudige raadkamer om zijn/haar rijbewijs tussentijds terug te krijgen.
  8. Indien de rechter bepaalt dat het rijbewijs teruggegeven wordt, mag de bestuurder tot aan de politierechterzitting een auto besturen.
  9. Tijdens de zitting bij de politierechter wordt bepaald of het rijbewijs wordt ingehouden (en voor hoe lang) of het wordt teruggegeven.

Het antwoord van ChatGPT

Het antwoord van de Chatbot verschilde veel met het antwoord dat ik had opgeschreven:

Artikel 164 lid 8 Wegenverkeerswet 1994 stelt dat een persoon die stelt te zijn benadeeld door een besluit genomen door een opsporingsambtenaar met betrekking tot een overtreding van een wet, een klacht kan indienen bij de burgemeester van de gemeente waar de overtreding is begaan.

Ik heb na het lezen van dit antwoord, mijn vraag iets aangepast met de veronderstelling dat het antwoord werd veranderd. Hetgeen ik veranderd heb is de hoofdletter van het eerste woord in de zin. Deze heb ik achterwege gelaten. Het antwoord dat de Chatbot mij vervolgens gaf was:

Op grond van artikel 164 lid 8 WVW 1994 kunt u bezwaar maken tegen een besluit van een politie of een verkeersdienst. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een boete of het intrekken van uw rijbewijs.

Tot slot heb ik mijn vraag aangepast naar: hoe verloopt een klaagschrift procedure als het rijbewijs is ingenomen? Het antwoord dat de Chatbot mij gaf was:

Als een rijbewijs wordt ingenomen door de politie of een andere overheidsinstantie, kan de persoon wiens rijbewijs is ingenomen een klaagschrift indienen tegen deze beslissing. De procedure voor het indienen van een klaagschrift varieert afhankelijk van de jurisdictie, maar in het algemeen moet de persoon een formulier invullen en indienen bij de juiste autoriteit, zoals de verkeersrechter of het openbaar ministerie. Er wordt dan een hoorzitting gehouden waarbij beide partijen hun argumenten kunnen presenteren en bewijs kunnen overleggen. De rechter zal dan een beslissing nemen over of het rijbewijs moet worden teruggegeven of niet.

Mijn bevindingen:

Zoals is te zien in de antwoorden die de Chatbot mij geeft, is de informatie die hij mij geeft in eerste instantie onjuist. Er wordt gesproken over een bezwaar indienen bij de burgemeester. Dat is in deze procedure niet aan de orde. Vervolgens spreekt hij over een bezwaar indienen in het algemeen. Het gaat in deze procedure niet over een bezwaar, maar een klaagschrift. Het is een specifieke procedure.

Tot slot spreekt de Chatbot bij een algemenere vraag over een bepaald formulier. De bestuurder dient dit formulier in te vullen en in te dienen bij de juiste autoriteit. Dit zijn foutieve gegevens.

De Chatbot haalt zijn antwoorden uit (openbare) data, maar waarschijnlijk niet van websites met een paywall. Dat kan betekenen dat de data waarmee de chatbot werkt verouderd is. Tot nu toe kan hij informatie inwinnen tot het jaar 2021. Al deze factoren samen zorgen ervoor dat niet alle informatie up to date is, en  wellicht foutief. Dat kan verklaren waarom het antwoord van ChatGPT op deze onderzoeksvraag niet accuraat was.

Conclusie:

Op basis van deze ervaring lijkt ChatGPT niet accuraat te zijn, zeker niet als het gaat om mijn onderzoeksvraag. Daarom ben ik van mening dat juristen de Chatbot niet kunnen inzetten als (doorslaggevende) tool, om hiermee cliënten te helpen. Het baseren op oudere informatie kan in de wereld van de rechten fataal zijn, aangezien wetten continue veranderen. Het is belangrijk om de informatie die ChatGPT geeft te controleren. Klopt die informatie (nog) wel?

NB. De beelden bij deze blog zijn gegenereerd met DALL-E 2 met de prompt: Een schilderij in de stijl van Vincent van Gogh van een dronken automobilist en Een schilderij in de stijl van Pablo Picasso van een dronken automobilist