Lab vs ChatGPT

Inleiding

ChatGPT: het nieuws staat er vol mee. Van het schrijven van brieven tot het bedenken van liedjes, het gebruik van kunstmatige intelligentie komt steeds vaker voor, ook op de werkvloer. Door sommigen wordt dit gezien als een bedreiging. Anderen zien kunstmatige intelligentie juist als de toekomst.

Bij Legal Lab lopen we graag voorop. Daarom doen we onderzoek naar hoe ChatGPT kan worden ingezet binnen de juridische sector. Kan kunstmatige intelligentie ons werk sneller, beter of goedkoper maken? Let’s find out…

DALL-E A painting of a lawyer fighting robots in the style of Johannes Vermeer*

ChatGPT?

ChatGPT is een chatbot die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie (GPT-3) om teksten te genereren (chat.openai.com).  

Door tekst in te voeren in de generator, bijvoorbeeld in de vorm van een vraag, genereert ChatGPT een reactie. ChatGPT is in staat om razendsnel vragen te beantwoorden, teksten te (her)schrijven, samenvattingen op te stellen, verhalen te verzinnen en nog veel meer. Dat is indrukwekkend, en wat ons opviel: het lijkt soms alsof een echt persoon tegen je praat.

ChatGPT maakt gebruik van teksten en informatie die openbaar toegankelijk zijn op het internet, en toont vervolgens aan de gebruiker de informatie die volgens hem het beste antwoord geeft op de vraag van de gebruiker. De chatbot maakt gebruik van openbare data.

DALL-E A painting of a lawyer fighting a robot in the style of Van Gogh*

Wat gaan we doen?

We gaan bekijken of deze tool bruikbaar is in de juridische sector. Kan deze toepassing van kunstmatige intelligentie juridische dienstverleners helpen cliënten sneller en beter bij te staan? Hoe kunnen we ChatGPT gebruiken in het onderwijs?

Om dat te bepalen gaat een team van stagiaires bij Legal Lab een aantal verschillende onderzoekjes uitvoeren om te bepalen of, en zo ja waarvoor ChatGPT zou kunnen worden ingezet.

De komende weken zullen er meerdere blogs op onze website verschijnen waarin wij onze bevindingen zullen delen. Ook op onze Social Media kanalen zullen we hierover updates plaatsen, hou deze kanalen dus goed in de gaten als je benieuwd bent naar onze bevindingen!

In een eerste test vergelijken studenten hun eigen juridisch onderzoek naar aanleiding van een juridische vraag met het antwoord van ChatGPT. Is dat antwoord accuraat? Misschien zelfs beter dan dat van juristen?

NB. De website van ChatGPT is regelmatig overbelast. Toch is zelfs het bezoeken van de overbelaste website het bezoeken waard…

*De beelden bij de blogs in deze serie zijn gemaakt door DALL-E 2, een andere applicatie die werkt met GPT-3 (openai.com/dall-e) met een van de volgende prompts: A painting/an illustration/a photorealistic image of a lawyer/law school student fighting a robot/artificial intelligence in the style of Johannes Vermeer/Van Gogh/Quintin Blake