Erkenning en automatisch ook gezag over uw kind

Geschreven door Ghazal Mussa

Op 1 januari 2023 komt er een nieuwe wet die gezag koppelt aan erkenning. Wat dit precies inhoudt, en wat de uitzonderingen op deze nieuwe wet zijn leggen wij u in deze blog uit.

Nieuwe wet
In de nieuwe wet die ingaat vanaf 1 januari 2023 wordt gezag gekoppeld aan erkenning. Dit houdt in dat wanneer u uw kind vanaf 1 januari 2023 gaat erkennen, u ook automatisch het gezag over uw kind krijgt. Door een kind te erkennen geeft u aan dat u juridisch ouder bent van een kind, en bij gezag kunt u ook meebeslissen over bijvoorbeeld de schoolkeuze van uw kind en medische situaties. Voorheen stonden erkenning en gezag los van elkaar. Als u gezag over uw kind wilde hebben, dan moest u uw kind eerst erkennen. Daarna moest u na de geboorte van uw kind, met toestemming van de moeder van het kind gezag gaan aanvragen bij de gemeente. En als de moeder van uw kind geen toestemming wilde geven, dan had u nog de mogelijkheid om vervangende toestemming van de rechter te vragen. Vanaf 1 januari 2023 gaat dit dus voor de meeste gevallen veranderen.

Uitzonderingen op de nieuwe wet
Zoals hiervoor te lezen is, geldt deze nieuwe wet niet voor iedereen. Er zijn uitzonderingen op de automatische koppeling van het gezag aan de erkenning van een kind. De nieuwe wet geldt bijvoorbeeld niet voor de degene die met vervangende toestemming van de rechter het kind heeft erkend, omdat de moeder van het kind geen toestemming heeft gegeven voor de erkenning. De erkenner moet de rechter in dit geval dan ook apart vragen voor gezag. Ook kunnen de moeder van het kind en de erkenner ervoor kiezen om na 1 januari 2023 geen automatisch gezag te geven aan de erkenner. De ouders moeten dan gezamenlijk een verklaring afleggen dat zij geen gezamenlijk gezag willen. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal dit bij de rechtbank moeten aangeven, zodat dit in het gezagsregister kan worden ingeschreven. U kunt de uitzonderingen hieronder terugvinden.


Samenvatting
De nieuwe wet over de koppeling van gezag aan erkenning is bedoeld voor mensen die hun kinderen vanaf 1 januari 2023 erkennen. De erkenners worden niet alleen juridische ouders, maar krijgen ook het gezag over het kind. Deze nieuwe wet geldt echter niet voor alle situaties. De uitzonderingen op deze nieuwe wetgeving zijn hierboven terug te vinden

Heeft u na het lezen van deze blog nog vragen? Neem dan contact op met de medewerkers van Zuyd Legal Lab.