Heb ik als student ook recht op de eenmalige energietoeslag?

Geschreven door Gianna Rea

Sinds de uitbraak van de coronapandemie is de wereldwijde verspreiding van de ziekte COVID-19 de reden voor ingrijpende veranderingen binnen de samenleving. Ook op de energiekosten heeft de pandemie zijn impact gehad. Om de stijgende kosten hiervan te drukken heeft de overheid een zogenaamde energietoeslag in het leven geroepen. Onlangs verscheen er een artikel in het nieuws over een student die het in een rechtszaak op nam tegen een gemeente die aan hem deze eenmalige energietoeslag had geweigerd. In deze blog bespreken we deze uitspraak en gaan we in op wat dit voor andere studenten betekent.

De aanleiding van de rechtszaak

Op 15 maart 2022 is er een wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer met betrekking tot het toekennen van een eenmalige energietoeslag aan ongeveer 800.000 huishoudens met een laag inkomen. De uitvoering van deze eenmalige energietoeslag ligt bij de gemeenten, wat betekent dat de gemeenten mogen bepalen wie deze eenmalige energietoeslag krijgen uitgekeerd. In een brief aan de Tweede Kamer adviseert minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), vooruitlopend op de aangekondigde wetgeving, dat de gemeenten ook al mogen beginnen met de uitbetaling van de toeslag.

Het kabinet heeft daarbij besloten om het richtbedrag voor de eenmalige toeslag te verhogen van 200 euro naar 800 euro per huishouden, om zo de pijn van de prijsstijging te dempen. Het betreft huishoudens met een bijstandsuitkering, een IOAW- of IOAZ-uitkering. Zij ontvangen de toeslag automatisch, omdat zij onvoldoende inkomen hebben om een verhoging van de energiekosten te kunnen opvangen. Andere groepen, zoals werkenden, zelfstandigen met een minimuminkomen en AOW’ers (zonder aanvullend pensioen) moeten dit zelf bij de gemeente aanvragen.

Naar aanleiding van het wetsvoorstel hebben de Tweede Kamerleden Henk Nijboer en Joris Thijssen de vraag gesteld of studenten ook in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag. Deze compensatie werd door het kabinet echter onnodig geacht. Daarbij adviseerde minister Schouten zelfs om alle studenten uit te sluiten, aangezien de helft van de studenten nog thuis woont en vele uitwonende studenten een kamerprijs betalen waarbij de energiekosten zijn inbegrepen. De minister is daarbij van mening dat de individuele bijstand een geschikter middel is om studenten te compenseren. Hier denken juristen echter anders over, aangezien de bijstand niet bedoeld is voor studenten.

Het conflict

De gemeente Nijmegen heeft bij een aanvraag van een student besloten dat de student geen recht heeft op een eenmalige energietoeslag aangezien de woonsituatie van studenten als doelgroep zeer divers is. Met dit besluit was deze student het niet eens. Hij besloot daarom om bezwaar te maken tegen het besluit. Toen de gemeente alsnog besloot om het genomen besluit te handhaven heeft de student beroep ingesteld bij de rechter tegen deze beslissing.

Wat zegt de rechtspraak?

Op 5 augustus 2022 deed de rechtbank Gelderland in deze zaak uitspraak over de compensatie van de student met betrekking tot de eenmalige energietoeslag. De vraag die aan de rechtbank werd voorgelegd luidde: “Heeft een student recht op een eenmalige energietoeslag?”.

De student is van mening dat er ongerechtvaardigd onderscheid wordt gemaakt tussen personen die in dezelfde financiële omstandigheden verkeren, te weten studenten en niet- studenten. De student geeft aan dat ook hij de gevolgen voelt van de verhoogde energieprijzen. Daarnaast heeft hij als student ook weinig te besteden. Dit is volgens hem de reden dat studenten niet zouden mogen worden uitgesloten.

De rechtbank oordeelde in deze zaak uiteindelijk dat studenten inderdaad niet van de eenmalige energietoeslag mogen worden uitgesloten en dus wel recht hebben op de eenmalige energietoeslag.

Hoe kunnen wij jou helpen?

Bij Zuyd Legal Lab helpen we jou graag verder met juridische vraagstukken. Vraag jij je af of je als student ook recht hebt op de eenmalige energietoeslag? Wij zoeken het graag voor je uit! Via onze website kun je contact opnemen en een intakegesprek inplannen.

Neem tijdens het intakegesprek je legitimatie, huurovereenkomst, een bewijs van inkomen en een overzicht van de betaalde energierekeningen mee. Deze stukken hebben wij nodig om te kunnen beoordelen of jij recht hebt op de eenmalige energietoeslag.  Heb je al een energietoeslag aangevraagd, en een afwijzend besluit ontvangen van de gemeente, neem dan zo snel mogelijk contact op. Er geldt namelijk een termijn van 6 weken waarbinnen je bezwaar kunt maken vanaf het moment dat het besluit is genomen.