Wanneer heb je als student recht op huurtoeslag?

Geschreven door: Daphne van Woenzel

Op kamers gaan is een grote uitdaging voor de nieuwe student en het kost veel geld. Daar heeft de overheid een oplossing voor: huurtoeslag! Huurtoeslag is een maandelijks bedrag dat via de Belastingdienst kan worden aangevraagd. De regeling rondom huurtoeslag is terug te vinden in de Wet op de huurtoeslag. Deze is moeilijk te lezen en een student gaat dat waarschijnlijk niet in zijn/haar vrije tijd opzoeken. De Belastingdienst geeft zelf ook informatie over huurtoeslag op hun website. In deze blog zal worden uiteengezet wanneer je als student recht zou kunnen hebben op huurtoeslag. Nationaliteit, de soort woning, vermogen, huurprijs en leeftijd hebben allemaal invloed op het recht op huurtoeslag en zal daarom verder worden beschreven hieronder.

Nationaliteit
Ten eerste is het van belang dat de aanvrager een nationaliteit van Nederland, een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland heeft. Met een geldige verblijfsvergunning heeft een inwoner van Nederland ook recht op huurtoeslag. Daarnaast moet hij/zij ook in het basisregister staan ingeschreven bij de gemeente van diens woonplaats in Nederland.

Soort woning
Als tweede moet de aanvrager in een zelfstandige of een onzelfstandige en aangewezen woning wonen. Een zelfstandige woonruimte heeft een eigen toegang, keuken en toilet. Een onzelfstandige woonruimte kan een kamer in een groot gebouw zijn. Wanneer een keuken of toilet wordt gedeeld, is er sprake van een onzelfstandige woning. De student komt in principe niet in aanmerking voor huurtoeslag als er sprake is van de onzelfstandige woning. Hier is er wel een uitzondering op. Als een gebouw door de Belastingdienst vóór 1 juli 1997 is aangewezen, kan er huurtoeslag worden aangevraagd voor kamers in dat gebouw. Dit zal de huurder zelf aan de verhuurder moeten vragen.

Vermogen en huurprijs
Het vermogen en huurprijs hebben ook invloed op het recht op huurtoeslag. Een student met een bijbaan hoeft zich daar niet te veel zorgen maken. Toch is het belangrijk om te benoemen dat het vermogen van de huurder op 1 januari 2022 niet hoger mag zijn dan €31.747. Als het gaat om een meerpersoonshuishouden mag het gezamenlijk vermogen niet hoger zijn dan €63.494.

Hoe hoog de huurprijs mag zijn om huurtoeslag aan te mogen vragen, is afhankelijk van de leeftijd. Er zijn twee leeftijdsgroepen die verschillende eisen stellen. De eerste leeftijdsgroep is jonger dan 23 en de tweede groep is 23 of ouder. De eerste groep kan recht hebben op huurtoeslag als de huurprijs niet hoger is dan €442,46. Hier zijn echter ook uitzonderingen van toepassing. Is de student of iemand in zijn/haar huishouden gehandicapt en is iedereen jonger dan 23 jaar? Dan kan de student namelijk ook huurtoeslag aanvragen als de huur hoger is dan de huurgrens voor mensen onder 23 jaar. De tweede leeftijdsgroep is 23 jaar of ouder. Deze groep kan recht hebben op huurtoeslag als de huurprijs niet hoger is dan €763,47.

Als twee studenten samen op hetzelfde adres wonen, mag alleen één van hen huurtoeslag aanvragen. De huurtoeslag kunnen de studenten met elkaar delen. Om de voorwaarden duidelijker te maken zal voor elke leeftijdsgroep een voorbeeld worden gegeven:

Jonger dan 23
Een student is 21 jaar en woont in een studentenkamer van €420,92. De kamer heeft een eigen voordeur, badkamer en keuken. De studente heeft een vermogen van €1.400. De huurprijs mag niet hoger zijn dan €442,46, hij/zij kan dus huurtoeslag aanvragen.

23 of ouder
De buren van de student in het eerste voorbeeld zijn 25 jaar en staan geregistreerd op hetzelfde adres. Deze kamer is wel een stuk groter en de studenten betalen samen een huurprijs van €667,37. Beide studenten zitten in de leeftijdsgroep 23 of ouder. De huurprijs mag niet meer dan €752,33 zijn en alleen een van de buren mag huurtoeslag aanvragen.

Wijzigingen van omstandigheden
Het is belangrijk om belangrijke wijzigingen te melden bij de Belastingdienst. Alle situaties die invloed kunnen hebben op het recht op huurtoeslag, moeten worden doorgegeven. Dit is om terugbetalingen en/of eventuele boetes te voorkomen.

Extra informatie
Bij verhuizing van de huurder blijft het recht op huurtoeslag in stand. De woning naar welke hij/zij verhuist moet gehuurd worden. Ook bij verhuizing moeten aan alle voorwaarden voor verkrijging van huurtoeslag worden voldaan.

Wil je kijken of je recht hebt op huurtoeslag, dan kan je bij de Belastingdienst een proefberekening doen.