Het gebruiken van een vervalste QR-code

Geschreven door: Jody Hindija

Zoals u wellicht al heeft gemerkt is het coronatoegangsbewijs tegenwoordig niet meer weg te denken. Op steeds meer plekken is het verplicht om een coronatoegangsbewijs te laten zien. Als u bijvoorbeeld gaat uiteten, naar evenementen gaat, naar de bioscoop gaat, etc. heeft iedereen van 13 jaar en ouder een eigen coronatoegangsbewijs nodig. In Nederland is het coronatoegangsbewijs in de vorm van een QR-code.

Als u naar een van de plekken gaat waar er een toegangsbewijs verplicht is zal de controleur uw QR-code vragen en vervolgens scannen. De minister van VWS heeft de CoronaCheck Scanner zo ontwikkeld dat er in verband met de privacy zo min mogelijk wordt gedeeld. Maar nu vraagt u zich zeker af wat de controleur precies ziet. De controleur zal een rood- of een groen scherm in beeld krijgen. Als de controleur een groen scherm in beeld krijgt betekent dit dat de desbetreffende persoon een geldige test, – vaccinatie of herstelbewijs heeft. De controleur zal niet zien welk van de drie bewijzen de desbetreffende persoon heeft. Als de controleur een rood scherm in beeld krijgt, beschikt de persoon niet over een geldig bewijs. 

Misschien heeft u al op het nieuws gezien dat mensen steeds vaker een QR-code vervalsen of een vervalste QR-code gebruiken. Op grond van de wet kunt u bij het maken of gebruiken van een valse QR-code vervolgd worden voor valsheid in geschrifte. Het is wel belangrijk om te onthouden dat de officier van justitie bepaalt wat er in bepaalde gevallen ten laste wordt gelegd. Dit wil zeggen dat u ook op grond van de wet kan worden vervolgd voor een ander strafbaar feit.

In artikel 225 Wetboek van Strafrecht kunt u lezen wat er wordt bedoeld met valsheid in geschrifte. In het artikel staan twee mogelijkheden, namelijk: de maker van een vervalste QR-code en de gebruiker van een vervalste QR-code.  

Wij zullen beginnen met de maker van de vervalste QR-code. Om te voldoen aan valsheid in geschrifte moet het geschrift ten eerste valselijk zijn opgemaakt. Verder moet het geschrift een bewijsbestemming hebben om een feit te dienen. Hier wordt aan voldaan als er een QR-code wordt gemaakt die in het maatschappelijk verkeer als bewijs dient om aan te tonen dat de gebruiker van de QR-code is hersteld, gevaccineerd of getest. Verder is het vereist dat het geschrift wordt gebruikt met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken. Dit wil zeggen dat de gebruiker de intentie heeft om in dit geval de vervalste QR-code te gebruiken als een echte QR-code.

Naast de maker is er natuurlijk ook een gebruiker. De gebruiker van de QR-code moet volgens de wet opzettelijk gebruik maken van het valse of vervalste geschrift. Van gebruik maken van een vervalst geschrift kan alleen worden gesproken als het geschrift zelf, als middel tot misleiding, tegenover derden wordt gebruikt.  Dit wil zeggen dat de gebruiker van de QR-code opzettelijk zijn vervalste QR-code laat zien in bijvoorbeeld een restaurant. Door dit te doen neemt de gebruiker bewust het risico om mensen in zijn omgeving te besmetten met het coronavirus. Aangezien de verspreiding van het coronavirus hard gaat, vormt dit een bedreiging voor de volksgezondheid. 

Wat is het gevolg van valsheid in geschrifte? Zowel de maker als de gebruiker kan indien hij schuldig is aan valsheid in geschrifte, gestraft worden met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete van de vijfde categorie (€ 87.000). Naast deze hoofdstraffen zijn er nog enkele bijkomende straffen. De verdachte kan worden ontzet van het recht tot uitoefening van het beroep waarin hij het misdrijf heeft begaan. Dit heeft betrekking op de maker van de vervalste QR-code. De officier van justitie zal kijken naar de omstandigheden en op grond daarvan een besluit nemen ten aanzien van de strafeis.