Zuyd Legal Lab geeft mij de kans!

Geschreven door Nicolle Beugels

Momenteel ben ik HBO-Rechten student aan Zuyd Hogeschool. Vorig jaar heb ik mijn derdejaars stage mogen afronden bij Zuyd Legal Lab[1]. Tijdens deze stageperiode zijn we op de hoogte gebracht van de Legal Tech Challenge[2]. De Legal Tech Challenge[3] staat voor innovatie en technische ontwikkeling in de juridische dienstverlening. Dit houdt in: dat door middel van digitale oplossingen het recht toegankelijker moet worden gemaakt. Juridische problemen zijn namelijk vaak lastig op te lossen. Daarnaast begrijpt men vaak de procedures, het juridische taalgebruik niet goed. Door middel van deze Challenge is het de bedoeling om bepaalde zaken makkelijker te regelen.

De Legal Tech Challenge werd georganiseerd door de Universiteit Leiden in samenwerking met de Hogeschool Leiden en Stichting PLNT. Het is een opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als je aan een Nederlandse HBO- of WO-instelling studeert kun je meedoen aan deze Challenge. Iedereen binnen Zuyd Legal Lab mocht zich hiervoor aanmelden.

In eerste instantie zag ik geen meerwaarde om mij hiervoor aan te melden. Dit kwam door de lopende zaken die op dat moment bij Zuyd Legal Lab werden behandeld. Twee voorbeelden van zaken die worden behandeld bij Zuyd Legal Lab is het opstellen van algemene voorwaarden en het toetsen van een arbeidsovereenkomst. Naast deze werkzaamheden heb ik mij bezig gehouden met het doen van onderzoek. In mijn geval was dat een onderzoek naar de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Mijn beroepsproduct is uiteindelijk een adviesrapport geworden. In dit adviesrapport stonden de bevindingen van mijn onderzoek.

Naderhand kreeg ik toch het gevoel dat de Challenge eventueel voor het vervolg van mijn loopbaan een meerwaarde kon opleveren. Ik heb daarom toch de keuze gemaakt om deel te nemen aan de Legal Tech Challenge.

Wie niet waagt wie niet wint. Zo gezegd, zo gedaan. Samen met nog drie andere studenten van Zuyd Legal Lab hebben we als team Appsolution[1] meegedaan. We hebben gekozen voor het thema: niet eens met de beslissing van de gemeente. In het begin waren we zoekende naar een probleem wat zich binnen de gemeente afspeelde. Uiteindelijk na het doen van onderzoek kwamen wij erachter dat de gemeentes voornamelijk tegen termijnen aanliepen van beslissingen die zij moesten maken. Wij richtte ons voor de Legal Tech Challenge op de beslissing van bijzondere bijstand. Toen wij dit eenmaal in kaart hadden gebracht, begonnen we te brainstormen over hoe we dit toegankelijker konden maken voor de burger. Zo kwamen wij op het idee van een termijnbewaker. We kennen allemaal wel de tijdlijn die je ziet als je een pakketje besteld. Als je zelf mee kan kijken geeft dat toch een vertrouwder gevoel, dan dat je moet afwachten. En wie had dat gedacht? Het was een groot succes! Appsolution heeft namelijk niet alleen de finale gehaald, maar ook nog eens gewonnen. Appsolution is daarna verder ontwikkeld en is de naam veranderd. Het is Civilitas[2] geworden. Deze naam hebben wij gekozen, omdat in het recht veel Latijnse woorden worden gebruikt. Zo kwamen we op het idee om burger naar het Latijns te vertalen en het in onze naam te verwerken. Het Latijnse woord voor burger is: civilian.

Civilitas is bedoeld om het vertrouwen in de overheid bij burgers toe te laten nemen. We willen de burgers meenemen tijdens het proces. We willen de gemeente helpen door een termijnbewaker, waardoor het voor hun ook beter is om de termijnen in de gaten te houden en dat zij gelijk in het proces zien welke actie nog openstaat om uit te voeren. Wilt u een kijkje nemen op de website van Civilitas? Ga dan naar www.civilitas.nl.  

Dit was natuurlijk niet gelukt als Zuyd Legal Lab mij en de andere studenten deze kans niet had geboden. De stageplaats is belangrijk, maar vanuit Zuyd Legal Lab wordt er ook waarde gehecht aan de ontwikkeling van de studenten zelf.

Dit jaar rond ik mijn afstudeerstage af bij Zuyd Legal Lab. Mijn onderzoek zal dit jaar gaan over het verbod op kinderarbeid en in hoeverre een kindinfluencer in strijd is met dit verbod. Alhoewel de stage nu 2 maanden bezig is, kijk ik uit naar de persoonlijke ontwikkeling die ik zal maken.  


[1] Appsolution – Eerste hulp bij beslissingen (appsolution-gemeente.nl)

[2] Civilitas


[1] Contact – Zuyd Legal Lab

[2] Legal Tech Challenge | Activiteit | Rijksoverheid.nl

[3] Legal Tech Challenge ‘Toegang tot Recht’ – Universiteit Leiden