Ondeugdelijk product gekocht?

Geschreven door Ryzlain Doudouh

Het komt helaas weleens voor dat u een product heeft gekocht dat niet aan uw verwachtingen voldoet. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat het product kapot is aangekomen, of dat het product niet goed werkt. De verkoper is dan verplicht om het product te vervangen of te repareren. Maar hoe werkt dat nou precies? Hierover zal ik in deze blog meer vertellen.

Als u als consument een product koopt, heeft u recht op een goed product. Dit betekent kortgezegd dat u van een product mag verwachten dat het functioneert naar behoren. Het komt echter weleens voor dat u een product koopt dat een gebrek bevat. U heeft dan een aantal stappen die u kunt ondernemen om ervoor te zorgen dat de verkoper toch aan zijn verplichtingen voldoet.

Neem contact op met de verkoper

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met de verkoper; het liefst binnen twee maanden na de constatering van het gebrek. Als het product dat u heeft gekocht binnen zes maanden gebreken vertoont, dan is het product op grond van de wet ondeugdelijk sinds de verkoop. U kunt dan contact opnemen met de verkoper om reparatie of vervanging te vorderen. Het is dan aan de verkoper om aan te tonen dat het gebrek niet bij de koopoverdracht is ontstaan. Als de verkoper dit niet kan aantonen, dan is hij verplicht om het product te repareren of vervangen. De zogenoemde bewijslast ligt volledig bij de verkoper.  Het kan voorkomen dat de verkoper een onafhankelijke adviseur wil inschakelen, deze kosten zijn dan voor de verkoper.

Mocht het zo zijn dat het product niet binnen zes maanden gebreken vertoont, dan hangt het af van de omstandigheden of het product kosteloos wordt gerepareerd of vervangen. Het kan voorkomen dat de verkoper vraagt om (een deel) van de reparatiekosten te betalen. Dit is echter afhankelijk van de koopovereenkomst en het garantiebewijs. In de koopovereenkomst en het garantiebewijs staan uw rechten opgenomen. Het is belangrijk dat u dit goed doorleest. Als in de koopovereenkomst en het garantiebewijs staat opgenomen dat de verkoper alsnog volledig verantwoordelijk is voor het gebrek, kunt u kosteloos om vervanging of reparatie vragen. 

Ingebrekestelling

Als de verkoper niet wil meewerken kunt u een aangetekende brief sturen waarin u de verkoper in gebreke stelt. Een ingebrekestelling houdt een aanmaning in waarbij de verkoper een redelijke termijn wordt gesteld.

In de brief verzoekt u nogmaals om reparatie of vervanging. Vermeld altijd de volgende dingen in uw brief:

  • Uw gegevens;
  • De gegevens van de verkoper;
  • De aankoopdatum;
  • De productgegevens;
  • Een korte omschrijving van de gebreken;
  • Een verzoek om reparatie of vervanging van het product;
  • Termijn waarbinnen het product dient te worden vervangen of gerepareerd (14 dagen).

Ontbinding

Is de termijn van uw ingebrekestelling verstreken en heeft u nog niks vernomen? Dan kunt u een verzoek indienen om de koopovereenkomst te ontbinden. Door de ontbinding houdt de koopovereenkomst op met bestaan. De koopovereenkomst wordt dus ongedaan gemaakt. U levert het product bij de verkoper in en u krijgt uw geld terug. 

De Geschillencommissie

De verkoper heeft het recht om uw verzoek tot ontbinding af te wijzen. Als de verkoper aangesloten is bij De Geschillencommissie kunt u het ‘geschil’ aanmelden bij De Geschillencommissie. De Geschillencommissie neemt uw klacht alleen behandeling als u de verkoper eerst schriftelijk hebt aangeschreven. De Geschillencommissie beslist dan wie in zijn gelijk wordt gesteld. Deze uitspraak geldt voor zowel de verkoper als u en dient altijd te worden nagekomen. Hoger beroep is hiertegen niet mogelijk. Op de site van De Geschillencommissie kunt hierover meer informatie vinden. Let wel op, particulieren zijn niet aangesloten bij geschillencommissies.

Als u er niet uitkomt, kunt u als laatste mogelijkheid naar de rechter stappen. Bijvoorbeeld wanneer de verkoper niet is aangesloten bij De Geschillencommissie of de schade die u heeft gelopen groot is. Bij een procedure bij de kantonrechter komen echter wel kosten bij kijken.

Indien u vragen heeft over een ingebrekestelling of een verzoek om verbinding, schroom dan niet en neem contact op met ons. Wij helpen u graag verder.

Bel: + 31 (0)6 1391 5317

Mail: legallab@zuyd.nl