Is er sprake van aanbod? Zo ja, is er dan gelijk sprake van aanvaarding?

Geschreven door: D. Lukman

We kennen het wel; de juwelier die zijn armbanden in de etalage legt, een advertentie op marktplaats en iemand die zijn huis via een makelaar in een woninggids te koop aanbiedt.

In eerste instantie zou iemand kunnen concluderen dat in de gegeven voorbeelden het gaat om een aanbod, maar wist je dat er niet altijd sprake is van een aanbod? Degene die een aanbod doet tot het aangaan van een overeenkomst, maakt zijn wil daartoe aan anderen kenbaar.

Wat is een aanbod?

Een aanbod kun je zien als een soort uitnodiging om in onderhandeling te treden. Bijvoorbeeld – en zoals hierboven beschreven – een advertentie op marktplaats of de armbanden in de etalage van de juwelier. Maar ook (bijvoorbeeld) de winkelschappen van een supermarkt kunt u als een aanbod zien. U bent dus (nog) nergens aan gebonden, tenzij u besluit het aanbod te aanvaarden (te accepteren).

Wanneer is er sprake van een aanbod?

Soms doet iemand eigenlijk niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling treden. Een advertentie is het perfecte voorbeeld van een uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Zo blijkt uit het arrest Hofland/Hennis (HR 10-04-1981, ECLI:NL:PHR:1981:AG4177), waar de Hoge Raad een uitspraak over heeft gedaan.

Het ging om een advertentie waarin Hofland via zijn makelaar zijn woning te koop aanbied. Hennis deelt na afloop van de bezichtiging aan de makelaar van Hofland mee, dat hij het huis wil kopen. Hofland weigert uiteindelijk alsnog. Hij meent dat zijn aanbod in de gids van de makelaar vrijblijvend was, zodat hij na de aanvaarding van het aanbod door Hennis, ook zelf nog met de verkoop van zijn huis akkoord had moeten gaan. De Hoge Raad was het daarmee, gezien de omstandigheden, eens:

‘’Vooropgesteld moet worden dat een advertentie, waarin een individueel bepaalde zaak voor een bepaalde prijs te koop wordt aangeboden, zich in beginsel niet ertoe leent door eventuele gegadigden anders te worden opgevat dan als een uitnodiging om in onderhandeling te treden, waarbij niet alleen prijs en eventuele verdere voorwaarden van de koop, maar ook de persoon van de gegadigde van belang kunnen zijn.’’

Wat voor betekenis brengt het arrest (Hofland/Hennis) nu met zich mee?

Uit het arrest valt dus te herleiden dat een advertentie op markplaats, woninggids of elders niet meer dan een vrijblijvende uitnodiging is aan potentiële kopers om onderhandelingen te beginnen.

Op basis van hetgeen hierboven in mijn blog is geschreven, is een aanbod verblijvend. U bent dus (nog) nergens aan gebonden, tenzij u besluit het aanbod te aanvaarden.

Bronnen:

1. Jurisprudentie; Hofland/Hennis

2. ‘Zwaartepunten van het vermogensrecht’, van Brahn/Reehuis.

3. Inleiding in het Nederlandse recht, van J.W.P. Verheugt.

4. De wet; artikel 6:217 BW.