Een foutieve kilometerstand, wat nu?

Geschreven door: D. Lukman

Het komt helaas vaker voor dat bij het aanschaffen van een tweedehands auto, de kilometerstand niet blijkt te kloppen. Na aankoop blijkt er iets mis te zijn met de kilometerstand; de auto ziet er ”jonger” uit dan normaal, wat betekent dat de kilometerstand niet klopt.

In dit blog leest u wat de wet zegt over situaties waarin u een auto aanschaft met een foutieve kilometerstand, wat de mogelijkheden zijn en welke consequenties er aan het (ver)kopen van een auto met een foutieve kilometerstand kunnen hangen.

Wat zegt de wet over een foutieve kilometerstand?

In artikel 70m van de Wegenverkeerswet, staat dat het verboden is om de kilometerstand van een motorvoertuig terug te draaien. Hieruit volgt dus dat het verkopen van een auto met een lagere kilometerstand verboden is.

Dit lijkt vanzelfsprekend, maar wist u dat sinds 1 januari 2014, het mogelijk is dat iemand die geconfronteerd wordt met het frauderen van de kilometerstand, strafrechtelijk vervolgd kan worden? Het overtreden van deze wet wordt bestraft met een gevangenisstraf ten hoogste een jaar of een geldboete van de vierde categorie, wat kan oplopen tot 20.750 (!) euro.

Zijn alleen oneerlijke verkopers strafbaar voor het verkopen van een auto met een verkeerde kilometerstand?

Niet alleen een verkoper die willens en wetens (met opzet) de kilometerstand heeft teruggedraaid hiermee geconfronteerd worden. Ook een eerlijke verkoper kan geconfronteerd worden met het feit dat er sprake is van een foutieve kilometerstand, hetgeen dat verder in deze blog zal worden toegelicht.

Wat kan ik doen als ik een auto heb aangeschaft met een foutieve kilometerstand?

Heeft u een auto gekocht waarbij de kilometerstand niet klopt? Dan kunt u zich beroepen op het feit dat u de auto niet zou hebben gekocht, als u had geweten dat de kilometerstand niet klopte. In de wet (artikel 6:228 van het Burgerlijk Wetboek) wordt dit dwaling genoemd en dat betekent dat de koopovereenkomst tussen u en de verkoper kan worden vernietigd. Vernietiging houdt in dat er nooit sprake is geweest van een overeenkomst.

Heeft u al betaald? Dan heeft u met een geslaagd beroep op dwaling, het recht op terugbetaling van het door u betaalde bedrag. De verkoper heeft andersom weer het recht op de door hem verkochte auto.

Uw beroep op dwaling, vervalt echter, als de verkoper u van tevoren over de foutieve kilometerstand heeft geïnformeerd. U bent dan immers op de hoogte van de foutieve kilometerstand.

Wat kan ik als koper doen om te voorkomen dat ik een auto met een verkeerde kilometerstand koop?

Mocht het zo zijn dat u een auto van een verkoper koopt, waarbij u twijfelt over de juistheid van de kilometerstand, dan kunt u via de website van de RDW de kilometerstand controleren en een rapport opvragen. Vraag altijd eerst bij de verkoper na of de kilometerstand klopt! Zo kunt u zich later beroepen op het feit dat u de auto niet zou hebben aangeschaft als u wist dat de kilometerstand niet klopte.

Maar wat kan ik als verkoper doen om te voorkomen dat ik een auto met een verkeerde kilometerstand verkoop?

Mocht het zo zijn dat u een auto verkoopt, waarbij u twijfelt over de juistheid van de kilometerstand, dan is het verstandig om dit aan de betreffende koper mee te delen. Zo heeft u in ieder geval in alle eerlijkheid de koper geïnformeerd.

Een koper kan zich anders namelijk beroepen op het feit dat hij of zij de auto niet zou hebben aangeschaft, als hij of zij had geweten dat de kilometerstand niet is zoals deze had moeten zijn.

Mocht de koper van tevoren zijn geïnformeerd over de foutieve kilometerstand, dan vervalt zijn beroep op dwaling. De koper is immers geïnformeerd en – dus – op de hoogte van de foutieve kilometerstand.

Bronnen:
  • J.W.P. Verheugt, Inleiding in het Nederlandse recht
  • https://www.navigator.nl/document/id0f82174aba0e46589311ff99261fa9f5
  • Brahn/Reehuis: Zwaartepunten van het vermogensrecht
  • Art. 70m Wegenverkeerswet
  • Art. 6:228 Burgerlijk Wetboek