Coronabesmetting als onrechtmatige daad

Geschreven door: Romy Gelissen, Selina Janssen, Daphne Derks, Sumeyya Demiroglu en Naomi Gerrits 

Het Coronavirus heeft invloed op onze dagelijkse gang van zaken. We voelen allemaal wel iets van de beperkingen die het virus met zich mee heeft gebracht, of je nu student bent, oudere of werkende. Zo geldt er een avondklok en mag je maar één persoon per dag thuis ontvangen. Ook is het bezoeken van horeca, dierentuinen of andere culturele uitstapjes al enige tijd niet mogelijk. Het doel van de geldende maatregelen is het verlagen van het aantal besmettingen. Hierbij is de gezondheid van de maatschappij prioriteit.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image.png


Maar wat als je besmet raakt met het Coronavirus? Je moet dan in quarantaine en als je niet thuis kunt werken, kun je geheel of gedeeltelijk je inkomsten mislopen. Dit is uiteraard afhankelijk van je werksituatie en je arbeidscontract. Een besmetting kan dus grote financiële gevolgen met zich meebrengen. In het ergste geval beland je zelfs in het ziekenhuis en heeft dit gevolgen voor je eigen risico. Er zijn dus meerdere manieren waarop je schade kan lijden door een coronabesmetting.

De hoofdregel in Nederland is dat iedereen zijn eigen schade dient te dragen. Pas wanneer je kunt aantonen dat een ander verantwoordelijk is voor jouw geleden schade, kun je de schade op die ander verhalen. Wanneer iemand verantwoordelijk gehouden kan worden voor jouw schade is terug te vinden in de wet. In deze blog wordt ingegaan op een schadevergoeding op grond van de onrechtmatige daad.

Kun je de schade die je lijdt na een coronabesmetting verhalen op degene die jou besmet heeft op grond van de onrechtmatige daad? Of wat gebeurt er als iemand de schade op jou probeert te verhalen? Om schade te kunnen verhalen op grond van de onrechtmatige daad moet er voldaan zijn aan een aantal eisen.

De eerste eis is dat er sprake is van een onrechtmatige gedraging. Als een ander je besmet, kan dit een onrechtmatige gedraging zijn, omdat daarmee een inbreuk op je recht op eerbied van de fysieke integriteit van het lichaam wordt gemaakt. Het kan ook zijn dat er sprake is van maatschappelijk onbetamelijk gedrag. Dit kan het geval zijn wanneer iemand zich niet houdt aan de richtlijnen van het RIVM en jou daardoor besmet.

Een gedraging is niet onrechtmatig wanneer er sprake is van een rechtvaardigingsgrond. Hiervan kan sprake zijn wanneer iemand zich in een overmachtssituatie niet heeft kunnen houden aan de richtlijnen van het RIVM. Een voorbeeld van zo’n situatie is reanimatie, aangezien hierbij geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden en het noodzakelijk is om af te wijken van deze richtlijn om iemands leven te redden.

De tweede eis waaraan moet zijn voldaan is toerekenbaarheid. De onrechtmatige gedraging moet toe te rekenen zijn aan de persoon die je heeft besmet. Dat kan het geval zijn wanneer de persoon die je besmet zich ervan bewust was dat hij zelf besmet was met het virus, omdat hij positief getest is op het virus en zich vervolgens niet houdt aan de richtlijnen van het RIVM. Wanneer hij niet weet dat hij het virus met zich meedraagt, is de toerekenbaarheid moeilijk aan te tonen. Daarnaast is het niet altijd met zekerheid te zeggen wie jou besmet heeft. Ook dan is het moeilijk om toerekenbaarheid aan te tonen.

De derde eis waaraan voldaan moet zijn is schade. Hierop is al kort ingegaan in de inleiding van deze blog. De benadeelde moet aantonen dat er schade is ontstaan. Zoals eerder benoemd kan dit financiële schade zijn in de vorm van gederfde inkomsten. Ook moet de benadeelde kunnen aantonen dat de schade is ontstaan door de onrechtmatige gedraging, dus in dit geval de besmetting. De causaliteit tussen de schade en de gedraging is de vierde eis waaraan moet zijn voldaan.

De laatste eis houdt in dat de norm die geschonden is met de onrechtmatige gedraging, moet strekken tot bescherming van de belangen van de benadeelde. Deze eis wordt de relativiteitseis genoemd. De geschonden normen in het geval van een coronabesmetting strekken tot het beschermen van de gezondheid. Aan de relativiteitseis wordt daarom waarschijnlijk voldaan.

Wanneer aan voorgenoemde eisen is voldaan, ontstaat er een verplichting tot schadevergoeding voor degene die jou heeft besmet. Dat er voldaan kan worden aan alle eisen, is echter niet vanzelfsprekend. Met name omdat het vaak niet met zekerheid aan te tonen is door wie je besmet bent. Het vaststellen van de causaliteit en toerekenbaarheid wordt hierdoor bemoeilijkt. Alleen wanneer je met zekerheid kan aantonen dat de besmetting is veroorzaakt door één specifiek persoon bestaat er een mogelijkheid om je schade vergoed te krijgen op grond van de onrechtmatige daad. In de praktijk is het krijgen van een schadevergoeding na een besmetting echter onwaarschijnlijk, omdat moeilijk te bewijzen is wanneer en door wie de besmetting heeft plaatsgevonden.

Ben jij besmet met corona en wil je weten of het mogelijk is om de besmetter aansprakelijk te stellen voor je schade? Of heb jij iemand besmet en word jij aansprakelijk gesteld? Neem dan contact op met ZUYD LEGALlab. Ook met andere juridische zaken kunt u altijd bij ons terecht.