Een betere toekomst voor ex-kankerpatiënten

Geschreven door Rianne Menten

Het krijgen van de diagnose kanker is moeilijk, gevolgd door (vaak) zware behandelingen en onzekerheid. Je wordt schoon verklaard en wil dan ook met een schone lei beginnen. Maar dan word je tijdens het afsluiten van een overlijdensrisico- of uitvaartverzekering benadeeld op datgene, dat je graag achter je wilt laten. Ex-kankerpatiënten worden lang na het herstellen van de ziekte nog geconfronteerd met de gevolgen, zo lopen ze aan tegen extreem hoge premies of wordt het zelfs onmogelijk om een overlijdensrisico of uitvaartverzekering af te sluiten. Per 1 januari 2021 is daar eindelijk verandering in gekomen. 

Wanneer iemand een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering wil aangaan, worden er vragen gesteld over het ziekteverleden (medische keuring). De verzekeraars willen zo het risico op vroegtijdig overlijden inschatten. Een van de vragen die wordt gesteld is, of de betreffende persoon in het verleden kanker heeft gehad. Indien dit het geval is, zijn er vaak maar weinig verzekeraars die dan nog een verzekering aanbieden. Ook vallen de premies in zo’n geval meestal hoger uit dan ‘normaal’. Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering is vaak een vereiste om o.a. een hypotheek af te kunnen sluiten. Hierdoor wordt het voor ex-kankerpatiënten nog moeilijker gemaakt om met een schone lei verder te gaan. Tot eind 2020 zaten aan deze vraag geen grenzen, zo werd er niet gekeken naar hoelang iemand al kankervrij is of wat statistisch gezien de kans op het terugkomen van de kanker is[1].

Met het Besluit verzekeringskeuringen ex-kankerpatiënten van 2 november 2020, komt hier per 1 januari 2021 verandering in. Na verloop van tijd wordt het niet meer gerechtvaardigd geacht, om aan een ex-kankerpatiënt vragen te stellen over hun ziekteverleden, wanneer statistisch gezien de kans op terugkomen van de kanker zeer klein is.

Nieuwe regeling

De nieuwe regeling is van toepassing op overlijdensverzekeringen met een verzekerd bedrag van ten hoogste de vragengrens, die geldt voor levensverzekeringen. De looptijd van deze verzekering eindigt, voordat de verzekerde de leeftijd van 71 jaar heeft bereikt. Daarnaast is de regeling van toepassing op uitvaartverzekeringen die worden aangegaan of afgesloten, voordat de verzekerde de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt.

Er gelden bij dit besluit in beginsel 2 termijnen. Voor ex-kankerpatiënten die jonger waren dan 21 jaar ten tijde van de diagnose, geldt een termijn van 5 jaar vanaf het moment dat ze kankervrij worden verklaard. Voor ex-kankerpatiënten die 21 jaar of ouder waren ten tijde van de diagnose, geldt een termijn van 10 jaar vanaf het moment dat zij kankervrij worden verklaard.

Op deze termijnen is ten aanzien van sommige kankersoorten een uitzondering gemaakt. Er is een lijst* opgesteld met kankersoorten waarbij een korter termijn wordt gehanteerd, aangezien er bij deze vormen statistisch gezien een kleinere kans op terugkeer is[2]. Voorbeelden van kortere termijnen zijn: melanoom stadium 1, met een termijn van 7 jaar i.p.v. 10 jaar en maagkanker stadium 1A met een termijn van 8 jaar i.p.v. 10 jaar.

Deze regeling biedt ex-kankerpatiënten nieuwe kansen, om hun leven weer op te kunnen pakken en zich te kunnen richten op de toekomst.

*https://www.vanatotzekerheid.nl/wpcontent/uploads/2020/12/Toelichting-op-de-  Gezondheidsverklaring-Levensverzekering.pdf


[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-453.html
[2] https://wetten.overheid.nl/BWBR0044342/2021-01-01