Arbeidsomstandighedenbesluit

Geschreven door Youri Quaedvlieg

Iedereen die aan het werk is kent het wel, de extra veiligheidsregels om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Of het nou een mondkapje is of een heel beschermend pak. Werkgevers hebben een algemene zorgplicht naar hun medewerkers toe. Met het huidige coronavirus wijken de zorgmaatregelen af van wat er normaal aan maatregelen wordt getroffen. Om dit in goede banen te lijden is het Arbeidsomstandighedenbesluit aangepast. In artikel 3.2a van het arbeidsomstandigheden besluit zijn regelingen opgenomen om werkgevers te verplichten zich aan de veiligheidsregels te houden.

Zo is een werkgever verplicht om voldoende hygiënische voorzieningen te treffen. Daarnaast wordt de werkgever verplicht om medewerkers voldoende informatie te verstrekken over hoe ze besmetting met het coronavirus kunnen voorkomen op de werkvloer. Verder is de werkgever verplicht om op een adequate manier toezicht te houden of zijn werknemers zich aan de regels houden. Tot slot kan een werkgever ook nog extra maatregelen treffen om verdere verspreiding van het coronavirus op de werkvloer te voorkomen.

De aangepaste voorwaarden hebben ook nog een andere grondslag namelijk dat de werkgever een zorgplicht heeft naar zijn medewerkers. Ook om onduidelijkheid weg te nemen voor de werkgever heeft de overheid hierop geanticipeerd.

Mocht een werkgever zicht niet aan de regels houden dan kan dit een beboetbare overtreding voor de werkgever opleveren. De Inspectie SZW zal de handhaving uit gaan voeren. [1]


[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-483.html