De TVL-regeling: een gat in de markt of oplichting?

Geschreven door Charissa Lutgens

Wij zijn weer begonnen aan een nieuw jaar, maar een nieuw jaar brengt ook nieuwe gevaren met zich mee. Hier willen wij u graag voor behoeden.

Stel u voor, u heeft een bedrijf, de rechtsvorm is hierbij niet belangrijk. U en uw bedrijf hebben geleden onder de coronacrisis. U werkt hard, maar uw harde werken wordt momenteel niet beloond. Misschien heeft u zelfs moeten sluiten. Uw bedrijf maakt geen winst meer, enkel verlies. Op enig moment komt u in contact met een zeer aardige man. Hij zegt een oplossing te weten voor uw problemen. U kunt uw bedrijf aan hem verkopen, dit levert u € 10.000,00 op. Wellicht zelfs meer. U bent blij. Een groot deel van uw problemen is nu opgelost, maar waarom geeft deze aardige man u € 10.000,00 voor een bedrijf dat kort voor een faillissement zit?

Het is ons ter ore gekomen dat bovengenoemde situatie zich vaker voordoet dan gedacht. Men biedt u geld voor uw bedrijf, zonder dat deze winstgevend is. Uw bedrijf beëindigen kost u vaak niets, tenzij er sprake is van een faillissement. Maar u krijgt er dan ook niets voor terug. Het komt uiteraard niet vaak voor dat iemand u zulke bedragen schenkt uit goede bedoelingen, hier zit meestal een verdienmodel aan vast. Maar waar zit het addertje onder het gras?

U laat de aardige man bij u langskomen om de gang van zaken te bespreken. U heeft op zijn verzoek uw jaarstukken van 2019 en 2020 opgevraagd bij uw boekhouder. Die overlegt u. De man geeft aan uw bedrijf toch niet te kunnen kopen, het is namelijk niet de juiste rechtsvorm. Ook al gaf hij eerder aan dat dit niet van belang was. Wel kan hij u helpen. Hij is bereid om voor u de TVL aan te vragen. Dit levert u een éénmalige betaling van € 72.000,00 op. U bent overweldigd door blijdschap. Uw zorgen voor nu en voor de toekomst zijn voorbij. U moet wel 20% van dit bedrag afstaan aan de man. Verblind door het geld gaat u akkoord. De man vraagt vervolgens om uw DigiD inloggegevens en u logt samen in. Even later krijgt u de beslissing al binnen, er is u € 72.000,00 toegewezen. De man vertrekt. Het klinkt allemaal heel leuk, maar bent u bewust van wat er zojuist is gebeurd? In de meeste gevallen klopt het niet dat u zoveel geld krijgt toegewezen. Wat blijkt? De man heeft een omzet ingevuld van € 3.000.000,00, welke helemaal niet overeenkomt met uw omzet. U bent opgelicht.

Uiteraard klinkt een aanbod van € 72.000,00 heel mooi. Maar is dit allemaal zo mooi als het klinkt? U heeft namelijk niet zomaar recht op de TVL. De (basis)vereisten voor de TVL van Q4 zijn namelijk:

  • U moet minimaal 30% omzetverlies hebben geleden in het 4e kwartaal van 2020 in vergelijking met het 4e kwartaal van 2019;
  • En uw vaste lasten (dus die van het bedrijf) zijn minimaal € 3.000,00 in het 4e kwartaal van 2020, op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoort. [1]

U kunt de TVL van Q4 tot en met 29 januari 2021 aanvragen.

Daarnaast gelden er nog enkele andere vereisten die u terug kunt vinden op de website van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook heeft het RVO een handige rekenhulp. Hierop kunt u dus zelf uw gegevens invoeren om te zien of u recht heeft op de TVL. [2] Daarbij heeft u deze aardige man dus niet nodig.

Het addertje
U vraagt zich wellicht af, waar zit dan het addertje onder het gras? Die zit in het feit dat het RVO momenteel de capaciteiten niet heeft om de gegevens die u doorgeeft te controleren. De omzet die iemand in uw naam opgeeft hoeft dus helemaal niet te kloppen, zoals gebeurd is in ons voorbeeld.

Waarschuwing
Wees u altijd bewust van het feit dat, wanneer u dit overkomt, u dit geld uiteindelijk moet terugbetalen. Eind 2021 wordt er namelijk berekend of u hier daadwerkelijk recht op hebt. Wanneer uw gegevens niet blijken te kloppen, dient u alle ontvangen coronasubsidie terug te betalen. Tevens kunt u, wanneer een onderzoek van de FIOT uitwijst dat u fraude heeft gepleegd, strafrechtelijk vervolgd worden op grond van artikel 323a Wetboek van Strafrecht. De hoogst mogelijke straf in geval van misbruik van subsidies is een gevangenisstraf van vijf jaren of een geldboete van de vijfde categorie (€ 87.000,00). Wanneer u degene bent die een ander oplicht, kunt u gestraft worden op grond van artikel 326 Wetboek van Strafrecht. De hoogst mogelijke straf in geval van oplichting is een gevangenisstraf van vier jaren of een geldboete van de vijfde categorie.

Realiseert u zich ook dat wanneer u slachtoffer wordt van oplichting, u niet alleen € 72.000,00 aan schulden hebt maar tevens € 14.400,00 bent verloren omdat u de diensten van de man hebt betaald? U bent dus in totaal € 86.000,00 verloren, hetgeen u vaak nergens kunt verhalen. Er is immers met uw eigen DigiD ingelogd, u bent dan zelf de aanvrager. Ondanks dat u dit feitelijk niet zelf heeft gedaan. Dit wordt gezien als fraude.

Wij adviseren u dan ook met klem om nooit met mensen in zee te gaan die u niet (deugdelijk) informeren over de gevolgen en uw DigiD willen gebruiken. Verhalen als deze komen helaas vaker voor dan wij zouden willen om welke reden wij u graag willen waarschuwen. Zie dit ook niet als een verdienmodel, ben u bewust van al hetgeen u zou kunnen verliezen.

Mocht u nog vragen betreffende de TVL of andere corona gerelateerde vragen hebben kunt u terecht bij ons Corona-lab voor gratis advies. Wij zijn u graag van dienst.


[1] https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/voorwaarden
[2] https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/adviestool