De maatregelen van 12 januari 2021:

Geschreven door Nicolle Beugels

Zoals u misschien weet, heeft er op 12 januari jl. om 19.00 uur een nieuwe persconferentie plaatsgevonden[1]. In deze persconferentie ging het voornamelijk over de vraag of de lockdown verlengd zou worden of niet en of er misschien al eventuele versoepelingen mogelijk zouden zijn.

Lockdown:
Premier Rutte begon de persconferentie dan ook met het feit dat de lockdown verlengd wordt met maar liefst 3 weken. Dit houdt in dat de lockdown niet tot 19 januari maar tot 9 februari aanstaande gaat duren. De maatregelen over de groepsgrootte buitenshuis van maximaal twee personen blijft gelden. Ook het advies om dagelijks niet meer dan twee gasten te ontvangen binnenshuis blijft van kracht.
De lockdown zelf houdt in:  dat niet-essentiële winkels voorlopig dicht blijven. Dit geldt eveneens voor de horeca, sportscholen en publieke toegankelijke locaties zoals musea en bioscopen. Kappers en andere niet-medische contactberoepen mogen hun werk ook voorlopig nog niet oppakken. Ook scholen moeten hun deuren nog langer dichthouden. Dat scholen toch nog niet open mogen, heeft te maken met het feit dat er een nieuwe Britse variant van het virus is. Gelet op wat er momenteel gebeurt in Londen en Ierland met deze nieuwe variant, maakt de situatie zorgwekkend. De besmettingscijfers in ons land dalen dan wel een beetje, maar ze dalen nog niet hard genoeg. Er staat nog steeds teveel druk op de zorg.

Avondklok:
Daarnaast ligt er een advies van het OMT op tafel over het instellen van een avondklok. Deze wordt voor nu nog niet ingezet en de premier heeft gevraagd aan het OMT om met een spoedadvies te komen over het instellen van een avondklok. In dit advies moet duidelijk worden wat het ons zal gaan brengen en hoe dit vormgegeven moet gaan worden. Een avondklok zou moeten helpen bij het verminderen van groepsvorming op straat en om mensen te weerhouden om bij elkaar op bezoek te gaan.

Scholen:
De heropening van scholen is ook een van de belangrijkere punten. Voor nu gaan de basisscholen, kinderopvang en het voortgezet onderwijs nog niet eerder open. Er verandert niks voor leerlingen in kwetsbare posities[2] en leerlingen met één of twee ouders met een cruciaal beroep, zij kunnen nog steeds gewoon naar school. Het kabinet hoopt wel op een vervroeging van het heropenen van de scholen. Dit zou betekenen dat basisscholen en kinderopvang hopelijk 25 januari open mogen in plaats van 9 februari.
Voordat hier een beslissing over gemaakt kan worden, moet het kabinet het OMT-advies afwachten. Dit heeft ook ermee te maken dat er nog geen duidelijk advies is over de besmettelijkheid van de Britse variant onder de kinderen. Als het OMT met een duidelijk en aanvullend advies komt, kan het kabinet besluiten of 25 januari een haalbare datum is voor de heropening. De leerlingen die wel nog naar school mogen, zoals bijvoorbeeld examenleerlingen, moeten proberen meer afstand tot elkaar te houden. Er wordt dus verwacht dat bijvoorbeeld examenleerlingen, waar het natuurlijk kan, zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Ook wordt er een herhaaldelijke oproep gedaan op het gebied van reizen. Reis alleen wanneer dit noodzakelijk is. Er worden nog te veel reizen gemaakt die niet gemaakt hoeven te worden. Reis tot maart alleen als het noodzakelijk is. Met noodzakelijke reizen worden reizen bedoeld die nodig zijn op het gebied van werk of een noodzakelijke familiereis (denkt aan bijvoorbeeld ziekte, overlijden).

Hugo de Jonge benoemde voornamelijk ook het vaccineren. Het vaccineren is namelijk begonnen, maar moet de aankomende tijd nog uitgebreid worden.


[1] ‘Geen verrassing’ bij persconferentie: huidige maatregelen blijven van kracht – NRC
[2] Het is aan de school, waar nodig in overleg met de gemeente, om te bepalen om welke leerlingen het gaat. Hierbij wordt bijzondere aandacht gevraagd voor speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en nieuwkomers. Ook gaat het om leerlingen die thuis geen veilige basis hebben of die thuis onvoldoende begeleiding kunnen krijgen bij het leren.