Schuldpreventie

Geschreven door Helena Verspaget

Aanleiding voor het schrijven van deze blog zijn de nieuwe maatregelen die het kabinet heeft ingevoerd om ernstige schuldenproblematiek te voorkomen. Door een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) die per 1 januari 2021 in werking is getreden, is het mogelijk dat gemeenten burgers eerder en sneller helpen die door schulden in de problemen dreigen te komen.[1] De wetswijziging maakt onderdeel uit van het actieplan Brede Schuldenaanpak die in 2018 door het kabinet is gepresenteerd.[2]  

Vanaf 1 januari 2021 mogen bedrijven en instanties, zoals verhuurders van woningen, drinkwaterbedrijven, energieleveranciers en zorgverzekeraars, gemeenten waarschuwen wanneer een klant een betalingsachterstand heeft. De gemeente is dan verplicht om binnen vier weken na het eerste signaal een eerste gesprek te laten plaatsvinden met de schuldenaar. Tijdens het eerste gesprek wordt de hulpvraag vastgesteld waarna de schuldenaar hulp wordt aangeboden, mits de hulp wordt aanvaard.
Een schuldenaar kan ook zelf contact opnemen voor schuldhulpverlening.
Is er sprake van een dreigende situatie, bijvoorbeeld: een gedwongen woningontruiming, beëindiging van de levering van gas, elektriciteit, stadsverwarming, etc., dan vindt binnen drie werkdagen het eerste gesprek plaats waarin de hulpvraag wordt vastgesteld.
Na het eerste gesprek wordt er een beschikking afgegeven met daarin een plan van aanpak of een weigering door de schuldenaar tot schuldhulpverlening. Tevens wordt aangegeven binnen welk  tijdsbestek resultaten zichtbaar moeten worden.[3]

Op het beleidsterrein van de schuldhulp wordt er onderscheid gemaakt tussen schuldhulpverlening en schuldpreventie. Schuldpreventie omvat onder andere beleid, voorlichting, coaching en richt zich dus op het bevorderen van gezond financieel gedrag. Het kabinet wil burgers handelingsperspectief bieden zodat, wanneer de burger door onder andere de coronacrisis in armoede en/of schuldproblemen dreigt te raken, de burger bereikbaar is en/of sneller de weg vindt om hulp te vragen. In de campagne ‘Kom uit je schuld’ die door de Rijksoverheid onlangs is gelanceerd, vertellen ambassadeurs over hun financiële problemen en hoe ze eruit zijn gekomen. Via de website ‘Kom jij er uit’ kunnen mensen direct contact opnemen met schuldhulpverlening in hun gemeente. Kortom, dreig jij of iemand in jouw omgeving in de financiële problemen te komen of zijn deze reeds aanwezig? Neem dan zo snel mogelijk contact op met schuldverlening.


[1] Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
[2] Kamerstukken II, 2020/05, 0000095518 (Kamerbrief)
[3] Art. 2-4a WgsBron:
• Wet gemeentelijke schuldhulpverlening | gemeenten.movisie.nl
• Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
• Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
• Kamerstukken II, 2020/09, 0000111067 (Kamverbrief)
• Brede Schuldenaanpak
o Kamerstukken II, 2020/05, 0000095518 (Kamerbrief)
o Kamerstukken II, 2019/05, 24515, 489 (Verslag)