vaccinatieplicht voor werknemers

Geschreven door Aygul Dogan

Door de uitbraak van het coronavirus is de wereld niet meer zoals eerst. Wetenschappers hebben een vaccin uitgebracht tegen het coronavirus. Het vaccin zal een verandering zijn voor onze samenleving. Maar mogen werkgevers hun werknemers verplichten om zich te laten vaccineren?

Inleiding
In onze huidige wet- en regelgeving is opgenomen dat een werkgever een zorgplicht heeft. Een werkgever is verplicht om de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers te waarborgen. Echter mogen de werkgevers geen medische gegevens van werknemers bijhouden. Medische gegevens vallen onder bijzondere persoonsgegevens en mogen daarom niet door de werkgevers worden verwerkt. Dit is tevens opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op het moment dat een werkgever de medische informatie van werknemers wil verwerken, moet hij de bedrijfsarts inschakelen.

Regelgeving
Iedereen mag zelf bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt, of medische handelingen worden verricht en of voorgeschreven medicijnen worden ingenomen. Dit is opgenomen in zowel artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens als in artikel 11 van onze Grondwet. Wanneer een werkgever inbreuk wil maken op dit grondrecht, moet hij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. Een wettelijke grondslag voor het verplichten van een vaccinatie is er op dit moment niet. Daarnaast heeft minister De Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenbaar gemaakt dat hij vanuit het ministerie geen vaccinatieplicht wil.

Werkgever
Werkgevers kunnen ervoor kiezen om hun werknemers aan te bieden zich te laten vaccineren. Hierbij is wel enige voorzichtigheid geboden. Werknemers mogen zich namelijk niet onder druk gezet voelen. Zij moeten deze beslissing zelfstandig nemen, dit betekent ook dat het niet nadelig voor de werknemer mag zijn indien hij of zij zich niet wil laten vaccineren. Een werkgever mag zijn werknemer bijvoorbeeld niet ontslaan omdat de werknemer zich niet laat vaccineren.

Als werkgever heb je diverse opties wanneer een werknemer zich niet wil laten vaccineren. Als werkgever kun je samen met je werknemer kijken naar andere beschermende maatregelen, thuiswerken kan bijvoorbeeld een optie zijn. Als thuiswerken niet mogelijk is, dan is het wellicht nodig om vervangende werkzaamheden binnen de organisatie voor de werknemer te zoeken.