Temperaturen vanwege corona mag niet zomaar

geschreven door Laura Jacobs

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kreeg al snel na de uitbraak van het coronavirus in Nederland veel vragen en klachten over temperatuurmetingen. Temperatuurmetingen vonden plaats in de horeca, winkels, fabrieken en kantoren. De AP heeft besloten zich vooral te richten op het opmeten van de temperatuur op de werkplek. Hierbij zijn twee grote bedrijven onderzocht. Uit het onderzoek[1] is gebleken dat beide bedrijven de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) overtreden, dit is een Europese verordening die de verwerking van onze persoonsgegevens regelt.


Wanneer geldt de AVG niet?
De AVG geldt niet wanneer de persoonsgegevens niet verwerkt worden. Met andere woorden: de AVG geldt niet indien de temperatuur alleen wordt afgelezen. Er moet dan wel aan drie voorwaarden worden voldaan:
– De temperatuur mag niet opgenomen worden in een bestand;
– De meting mag niet geautomatiseerd plaatsvinden, zoals bij een warmtecamera;
– De verwerking mag geen geautomatiseerd gevolg hebben, zoals poortjes die automatisch openen als de temperatuur niet te hoog is.

Bij de bedrijven die onderzocht zijn, werden de gegevens echter wel verwerkt. Daarom is de AVG van toepassing.

Gezondheidsgegevens
Een lichaamstemperatuur is een persoonsgegeven wanneer de temperatuur te herleiden is tot een specifiek persoon. Daarnaast zegt een lichaamstemperatuur iets over iemands gezondheid, om deze reden is het een gezondheidsgegeven. Gezondheidsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens, deze mogen meestal niet verwerkt worden, tenzij er een uitzondering uit de wet geldt. Dit kan het geval zijn wanneer iemand uitdrukkelijke toestemming geeft.

Bij één van de onderzochte bedrijven werd voorafgaand aan de temperatuurmeting om toestemming gevraagd, toch is dit niet voldoende. ‘’Mensen moeten in vrijheid toestemming kunnen geven, maar werknemers zullen zich vaak onder druk gezet voelen toestemming te geven aan hun werkgever. Bovendien mag toestemming weigeren geen nadelige gevolgen hebben’’ aldus Monique Verdier, vicevoorzitter van de AP.[2] Wanneer iemand toestemming weigert en om deze reden bijvoorbeeld niet naar binnen mag, wordt de AVG dus overtreden.

Controle
De AP heeft beide bedrijven aangespoord om zaken te verbeteren. Over enige tijd zal de AP beide bedrijven nogmaals controleren om vast te stellen of de manier van temperaturen is aangepast.Heeft u een juridisch probleem met betrekking tot het coronavirus? Neem dan vrijblijvend contact op met ons Corona-lab.
[1] https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-onderzoekt-meten-temperatuur-werknemers-tijdens-corona
[2] Zie voetnoot 1.