Extra steunmaatregelen voor de ondernemers die achter het net vissen

Geschreven door Charissa Lutgens

Het kabinet heeft meermaals getracht de ondernemers een hart onder de riem te steken door middel van het huidige coronavangnet. Echter blijkt in de praktijk dat die goede voornemens niet altijd doeltreffend zijn. Zo vissen nog steeds vele ondernemers achter het net.

In Nederland zijn wij momenteel bekend met: de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO), de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) én het uitstel belastingbetaling. Nu vraagt u zich wellicht af hoe het kan dat al deze regelingen nog steeds niet genoeg blijken te zijn om alle gedupeerden op te vangen en welke regelingen het kabinet heeft aangepast. In dit artikel leggen wij u uit hoe het zit en op welke manier het kabinet voornemens is om deze ondernemers op te vangen.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
De vergoeding in het kader van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid ziet op een deel van de loonkosten voor bedrijven. Echter kunnen alleen bedrijven (lees: mkb-bedrijven en zzp’ers) die ten minste 20% verwacht omzetverlies hebben, aanspraak maken op deze regeling. De ondernemer krijgt in dat geval een vergoeding van 50% van de loonkosten. Het kabinet was voornemens om deze regeling deels aan te passen. Vanaf 1 april 2021 zou er een minimaal omzetverlies van 30% gaan gelden. Op 9 december 2020 hebben zij besloten deze wijziging niet door te voeren omdat de tweede golf langer voortduurt dan zij in beginsel hadden voorzien. [1] Daarnaast heeft het kabinet besloten dat er bij een omzet verlies van 100% meer subsidie betaald zou moeten worden, dit percentage is 70% .

De Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) regelt de wijziging na goedkeuring van de Europese Commissie, waarna de RVO extra voorschotten zal uitbetalen tot 80% van het nieuwe subsiediepercentage. De aanvragers hoeven niets te doen om deze verhoging te genieten.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers is een regeling die zelfstandige ondernemers voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud wanneer hun inkomen door de coronacrisis daalt tot een sociaal minimum. Echter kunnen alleen zelfstandige ondernemers die al voor 17 maart 2020 bestonden en geen aanspraak maken op bijstand zoals beschreven in de Participatiewet, aanspraak maken op deze regeling.

Per 1 oktober 2020 zou er tevens een beperkte vermogenstoets plaatsvinden, echter heeft het kabinet hiervan af gezien op basis van de extra maatregelen. Het kabinet heeft derhalve besloten deze toets pas toe te passen vanaf 1 april 2021. [2]

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten is gericht op huishoudens die als gevolg van de crisis te maken krijgen met een terugval in inkomen waardoor zijn niet meer kunnen voorzien in hun noodzakelijke kosten en geen aanspraak kunnen maken op bestaande sociale zekerheid -denk aan de bijstand- of andere regelingen zoals bijvoorbeeld de TOZO. Deze regeling geldt dus niet alleen voor ondernemers maar tevens voor bijvoorbeeld flexwerkers die hun opdrachten zien teruglopen.

 Tegemoetkoming Vaste Lasten
De Tegemoetkoming Vaste Lasten is bedoeld voor ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor hun vaste lasten niet kunnen betalen. Om gebruik te kunnen maken van deze tegemoetkoming moet het bedrijf al ingeschreven staan in het Handelsregister van de KVK sinds 15 maart 2020, Het bedrijf moet minimaal € 3000,00 aan vaste lasten hebben per 3 maanden en een minimaal omzetverlies hebben van 30%. Daarnaast is het afhankelijk van de SBI-code of je inaanmerking kunt komen voor deze tegemoetkoming, om welke reden het kabinet ervoor heeft gekozen om de SBI-codes tijdelijk te verbreden. [3] Deze maatregelen worden met terugwerkende kracht ingevoerd op 1 oktober 2020.

Heeft u nog vragen over deze regelingen of is uw aanvraag afgewezen? Neem dan vrijblijvend contact op met ons Corona-lab.


[1] https://www.kvk.nl/corona/tvl-aanvragen-tot-eind-juni-2021/?gclid=CjwKCAiAq8f-BRBtEiwAGr3Dga-mEQCYLjUORGgPfw7Hl1cEce36Rz4myH_WW7A5LTjJmsO6UPbu9BoCsD8QAvD_BwE
[2] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo
[3] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/09/kabinet-versterkt-vangnet-voor-bedrijven-en-banen