De mondkapjes verplichting, mag dat zomaar?

Geschreven door Charissa Lutgens.

U heeft er wellicht de afgelopen periode veel over gepraat, gelezen of zelfs gediscussieerd, maar we moeten er nu toch echt aan gaan geloven. De mondkapjesverplichting is een feit sinds 1 december 2020, bij intreding van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19. Vele van u vragen zich waarschijnlijk af op welke manier dit is geregeld in deze nieuwe wet en hoe het mogelijk is om onze grondrechten te beperken. Hier gaan wij in dit artikel verder op in.

De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19
Wanneer u op zoek bent gegaan naar de nieuwe wet, is u wellicht opgevallen dat deze wet is verdeeld in ministeriële regelingen die vervolgens andere wetten tijdelijk wijzigen. Zo wijzigt deze wet enkele artikelen in de Wet publieke gezondheid, de Arbeidsomstandigheden wet, de Arbeidsveiligheidswet en de Wet kinderopvang. Daarnaast schort het ook de werking van de tijdelijke spoedwet op.

U vraagt zich wellicht af om welke reden deze wet is opgebouwd door middel van ministeriële regelingen. Hier is zeer waarschijnlijk voor gekozen omdat artikel 89 Grondwet bepaald dat er om iets strafbaar te kunnen stellen, zoals het niet dragen van een mondkapje in publieke binnenruimtes, er een wettelijke grondslag voor moet zijn. Ook is de ministerraad en de Eerste en Tweede Kamer niet betrokken bij het opstellen van deze vorm van wetgeving, hetgeen het proces versnelt.

Grondrechten
Maar hoe zit het dan met de grondrechten die deze wet beperkt zoals het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer? Het is namelijk zo dat er een verschil is in het soort grondrechten, sommige grondrechten staan dan ook open -om met de juiste motivering- te beperken. Dit verschil is het klassieke grondrecht (beschermen de rechten van de burger) en sociale grondrechten (bescherming door de overheid). De grondrechten die momenteel worden beperkt om de verplichting tot het dragen van een mondkapje te kunnen realiseren zijn sociale grondrechten. Deze grondrechten staan dan ook open voor een tijdelijke beperking daarvan, er moet echter wel sprake zijn van noodzakelijkheid. Hetgeen de overheid ook aandraagt als motivering van deze nieuwe verplichting.

Heeft u vragen betreffende de nieuwe Tijdelijke wet maatregelen Covid-19? Neem dan vrijblijvend contact op met ons Corona-lab.