Nicky Verstappen

geschreven door Youri Quaedvlieg

Vrijdag 20 november 2020 is de langverwachte uitspraak in de Nicky Verstappen zaak er eindelijk gekomen. De rechtbank heeft zich de afgelopen weken onder meer gebogen over de vraag of Jos B. schuldig is aan onder andere doodslag, het bezitten van kinder-pornografisch beeldmateriaal en het wel of niet seksueel misbruiken van Nicky.  De rechtbank herhaalt een aantal feiten voordat zij overgaat tot de eerste rechtsvraag.

Het kamp stond op de Heikop, een kampeerplaats bij de Brunssumerheide. Nicky is in de ochtend van 10 augustus 1998 verdwenen. Een dag later (11 augustus 1998) wordt Nicky levenloos aangetroffen op een met prikkeldraad afgezet kerstbomenperceel in de gemeente Landgraaf. Hemelsbreed was de afstand tussen de kampeerplaats van Nicky en zijn vindplaats 950 meter.

Een doodsoorzaak is nooit vastgesteld, de pathologen vinden echter wel twee opvallende letsels die wijzen op seksueel misbruik. Dit is later nog door meerdere deskundigen bekeken, zij zijn van mening dat de verwondingen niet pers se door seksueel misbruik zijn ontstaan, maar dit is niet uitgesloten (de deskundigen hebben dit alleen aan de hand van foto’s kunnen beoordelen). Toch gaat de rechtbank mee in de redenatie van de 2 pathologen die de eerste sectie op het lichaam hebben verricht, daarnaast neemt de rechtbank aan dat het letsel is ontstaan kort voor het overlijden van Nicky.

Wat de rechtbank vervolgens bespreekt is het feit dat Nicky is gevonden met zowel zijn pyjamabroek als zijn onderbroek binnenstebuiten en achterstevoren. Dit duidt er volgens de rechtbank op dat deze uit zijn geweest tijdens de verdwijning en dat Nicky deze niet zelf aan heeft getrokken. Daarnaast lag Nicky in een houding die erop wijst dat hij is verplaatst.

Het forensisch onderzoek wijst erop dat het DNA van B. overeen komt met het DNA dat ook in de onderbroek en op het lichaam van Nicky is aangetroffen. De rechtbank verklaart hierom het seksueel misbruik wettig en overtuigend bewezen. Daarnaast is het niet aannemelijk dat Nicky vrijwillig met B. mee is gegaan. Hierom acht de rechtbank ook de wederrechtelijke vrijheidsberoving bewezen.

Vervolgens wordt de eventuele doodslag van Nicky besproken. Gezien Nicky geen natuurlijke dood is gestorven, het seksuele misbruik kort voor het overlijden en het eventuele verstoppen en verplaatsen van het stoffelijke overschot, kan dit alleen maar duiden op een misdrijf aldus de rechtbank. De doodsoorzaak is waarschijnlijk zuurstofgebrek na het ontnemen van de adem van Nicky. Er is volgens de rechtbank geen sprake van opzet, dit haalt een van de vereiste van doodslag weg. De adem van Nicky is volgens de rechtbank ontnomen tijdens het seksueel misbruik, het gevolg hiervan is het overlijden. De rechtbank neemt dit B. wel kwalijk, als B. Nicky niet had misbruikt dan had Nicky nu nog geleefd.

Voor de bovengenoemde feiten veroordeelt de rechtbank Jos B. tot een gevangenisstraf van 12 jaren en 6 maanden. De door het OM gevraagde TBS met dwangverpleging is niet aan B. opgelegd omdat hij weigerde mee te werken aan een onderzoek. Het mag volgens de rechter niet in iemands nadeel werken als iemand niet meewerkt aan zijn of haar onderzoek naar de mentale gesteldheid, het mag daarentegen ook niet worden aangerekend en strafverhoging tot gevolg hebben. Daarnaast is het volgens de rechtbank onwaarschijnlijk dat B. zich nogmaals vergrijpt, hierdoor lijkt het de rechtbank ook onnodig om TBS met dwangverpleging op te leggen.

Zowel de advocaat van B. als het Openbaar Ministerie gaan in beroep. Dit zal inhouden dat er binnen een redelijke termijn naar de zaak zal worden gekeken in Den Bosch.