Kunnen studenten aanspraak maken op de TOZO?

Geschreven door Shah Azizi

Door de corona-pandemie zijn veel ondernemers en bedrijven in financiële problemen geraakt. Sommige van hen houden het hoofd maar net boven water. Gelukkig krijgen ze steun vanuit de overheid. Maar geldt die steun voor iedereen?

Momenteel is het zo geregeld dat zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers aanspraak kunnen maken op de TOZO-regeling wanneer hun inkomen is gedaald tot onder het sociaal minimum. Het maandelijks sociaal minimum bedraagt € 1.230,40,- voor alleenstaande, en €1.679,97,- voor gehuwden en samenwonenden.[1] Je kunt als ondernemer inmiddels (mits je voldoet aan de voorwaarden) de derde TOZO aanvragen. TOZO 3 loopt vanaf 1 oktober 2020 tot 1 april 2021.

Helaas kan niet iedereen aanspraak maken op de TOZO-regeling, zo zijn student-ondernemers uitgesloten hiervan. De overheid vindt namelijk dat student-ondernemers geen recht hebben op reguliere bijstand en evenmin op de TOZO-regeling, omdat de wettelijke grondslag van de TOZO-regeling in de Participatiewet ligt. De Participatiewet vertelt ons dat personen jonger dan 27 jaar geen recht hebben op algemene bijstand, als zij bekostigd onderwijs volgen en daarmee aanspraak kunnen maken op studiefinanciering.

Wat dan wel?

Wat de student wel kan doen is aanspraak maken op de studiefinanciering en dus geld lenen van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Dat de studiefinanciering (een lening) eigenlijk bedoeld is voor je studie en niet bedoeld is om je onderneming mee te redden, doet er volgens de overheid verder niet toe.

Een nieuwe regeling voor student-ondernemers zou te ingewikkeld zijn, alhoewel het op de steun- en herstelpakketbalans niet extreem veel zou veranderen. De studiefinanciering wordt gezien als een passende en toereikende voorliggende voorziening volgens de overheid. Ondertussen hebben heel veel studenten-ondernemers een online petitie getekend. Zij zijn van mening dat ze wel recht hebben op de TOZO. Er zijn inmiddels heel wat handtekeningen binnengehaald, maar of het echt verandering zal brengen moet nog blijken.

Bent u in de knel gekomen met uw bedrijf door corona of heeft u andere corona gerelateerde vragen, stel ons gerust uw vragen. Wij helpen u graag!


[1] Artikel 8 Wet Minimumloon