Nicky Verstappen

Geschreven door Youri Quaedvlieg en Nicolle Beugels

Op 5 oktober jl.[1] heeft het deskundigenverhoor in de Zaak van Nicky Verstappen plaatsgevonden. Bij deze zittingsdag zijn wij als studenten aanwezig geweest. Dit heeft plaatsgevonden in gebouw Het Ruweel te Maastricht. De gehoorde arts (in ruste) is een schouwarts die zich al sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw bezighoudt met kinderen op forensisch gebied. Uit het onderzoek dat hij heeft uitgevoerd in 2001 en 2019 kan hij niet met zekerheid stellen of Nicky Verstappen is misbruikt.

De sporen die op misbruik kunnen, duiden kunnen namelijk ook een andere oorzaak zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontbinding van het lichaam. Daarnaast zijn er weinig gedetailleerde foto’s van het stoffelijk overschot van Nicky. Dit bemoeilijkt om te kunnen vaststellen wanneer bepaalde sporen op het lichaam zijn ontstaan. De schouwarts die Nicky in 1998 heeft onderzocht is helaas overleden en kan daarom geen toelichting geven op zijn rapportage. Verder werd er tijdens deze zittingsdag naar een kaart gekeken waarop de Brunssummerheide te zien was en de afstand tussen alle gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld, maar ook van plaatsten waar bijvoorbeeld belangrijke sporen zijn gevonden. Ook werd er gereconstrueerd van welke afstand Jos B. Nicky heeft zien liggen.

Wat opvallend was vandaag was dat Jos B. een maal antwoord gaf. Vervolgens heeft hij zijn mond gehouden, zijn raadsheer heeft hem dit, in de rechtszaal, duidelijk gemaakt.

Op 7 oktober[2] jl. zijn de deskundigen van het Pieterbaancentrum aan het woord geweest. Bij deze zittingsdag zijn wij als studenten aanwezig geweest. Dit heeft plaatsgevonden in gebouw Het Ruweel te Maastricht. Er werd voornamelijk door de officier van justitie gevraagd of de verdachte pedofiel is en of er een recidive kans is. Daarnaast wordt er ook gekeken naar hoe het verslag van de deskundigen tot stand is gekomen. Waar hebben zij hun bevindingen aan getoetst en hoe konden zij dat doen? Want Jos B. niet heeft meegewerkt aan zijn onderzoek. De deskundigen beaamden dit en zeiden ook dat het natuurlijk lastig is voor het onderzoek. Zij hadden graag nog een uitgebreider onderzoek willen doen. Dit had alleen gekund indien Jos B. meer antwoorden had gegeven en ook daadwerkelijk aan het onderzoek had meegewerkt.

Daarnaast kwamen de nabestaanden aan het woord, maar voordat dit gebeurde wilde de raadsvrouw van de nabestaanden nog een verzoek doen namens de nabestaanden. De nabestaanden wilde Jos. B graag kunnen aankijken als zij gebruik gingen maken van hun spreekrecht. Daarnaast heeft de familie zich gevoegd als benadeelde burgerlijke partij. Zij eiste diverse materiële schadeposten (de grafsteen en uitvaart van Nicky en reiskosten, daarnaast eiste ze ook de proceskosten voor zowel deze zitting, maar ook indien het nodig was voor het hoger beroep). De raadsvrouw van de familie Verstappen vroeg de rechtbank wel om in het geval dat er wordt geappelleerd de schadevergoeding niet ontvankelijk te verklaren, zo kan hij in het hoger beroep worden meegenomen.

Het verzoek van de familie om Jos B. aan te kunnen kijken tijdens het gebruikmaken van hun spreekrecht werd toegekend (ze mochten op de plek van de officier van justitie zitten, dit is aan de linker zijde van de rechtbank). De tante van Nicky Verstappen was als eerst aan het woord. Zij gaf aan hoe erg het leed was van de familie Verstappen en hoe het hun hele leven op de kop had gezet. Zij zag de verandering van haar broer, schoonzus en nichtje. Jos B. reageerde hier na afloop op dat hij het moeilijk vindt en ook snapt hoe zij zich voelen. Daarna kwam de zus Femke Verstappen aan het woord. Zij vertelde ook wat het met haar jeugd heeft gedaan en met haar familie. Dat zij haar hele jeugd anders heeft beleefd door deze gebeurtenis. Haar gevoel van vertrouwen en veiligheid was weg. Daarnaast vertelde zij ook dat het leven van haar ouders helemaal was verscheurd. De vragen die nog steeds speelde bij de familie waren dan ook: Heeft hij nog lang geleefd? Was hij bang? Had hij pijn? Heeft hij om ons geschreeuwd? De zus zei dan ook dat het aan Jos B. was om op al deze vragen antwoord te geven, dat was hij aan hun verplicht aldus Femke. De rechter vroeg daarna of Jos B. het begreep en of hij nog wat te zeggen had. Jos B. zei dat hij het moeilijk en pijnlijk vond om te horen hoeveel verdriet dit de familie Verstappen doet maar dat hij op al die vragen geen antwoorden kan geven. Dat hij niet daarvoor de persoon is. De moeder van Nicky Verstappen is aan het woord en vertelt hoe zij het beleeft dat haar zoon altijd een jongetje van 11 zal blijven. Dat er geen dag voorbij is gegaan zonder verdriet. Dat ze alle dagen hebben geteld wel 8000 kaarsen hebben opgestoken. Want ze steken elke dag een kaarsje aan bij de foto van Nicky Verstappen. Dat zij alleen maar kunnen fantaseren van wat er van hun zoon zou zijn geworden. In hun ogen is Jos B. de dader. Ze zegt hem ook dat ondanks alles het enige dat hij doet is zwijgen. En dat hij dan na twee jaar het proces begint met een in elkaar gezet filmpje. Ze zegt dat Jos B. de enige is die weet wat er nu daadwerkelijk gebeurd is.

Jos B. blijft erbij dat het hem ook pijn doet en dat hij het verdriet snapt, maar dat hij niks meer kan verklaren dat wat hij tot nu toe heeft gedaan. De rechter eindigt dan ook hiermee de dag.

Op 8 oktober[3] jl. houdt de officier van justitie zijn requisitoir. Dit begint als eerst met wat er door de jaren heen is gebeurd. Van het begin dat Nicky verdween, de diverse zoektochten tot het moment dat zij Nicky vinden. Er worden monsters genomen van de DNA-sporen die op Nicky zijn gevonden. Het DNA dat ze in 1998 vinden is echter van Nicky zelf. Er wordt sectie uitgevoerd op het stoffelijk overschot van Nicky en dienstdoende patholoog vermoedt dat er sprake is geweest van seksueel misbruik en ook van binnentreding (penetratie) van het lichaam. Er worden mogelijke verdachte en mogelijke getuigen gehoord. Echter zonder resultaat. Jos B. is volgens het Openbaar Ministerie (hierna: OM) letterlijk het dossier in-gefietst. Hij werd namelijk in de late avond van 11 augustus 1998 door een wachtpost van de Marechaussee staande gehouden op een kruising op de Brunssummerheide. Hij verklaarde toen terug te zijn gekomen van de scouting. Hij kon toen rustig doorfietsten.

Toen het onderzoek in 2001 opnieuw werd bekeken, werd Jos B. opnieuw gehoord. Hij gaf toen aan dat hij brieven moest posten. Er werd niet alleen opnieuw gehoord in 2001, ook werd er weer gekeken naar de foto’s van het lichaam van Nicky. In 2006 werd de pyjama en onderbroek van Nicky onder de loep genomen. Er werden nogmaals sporen op gezocht. Net als op de folie die gebruikt was op het lichaam van Nicky. Hieruit bleek dat er van vier personen DNA op Nicky’s lichaam zat. Hiervan was (bleek later) maar een DNA-profiel wat verbazingwekkend vaak (meer dan twintig keer) op het lichaam en de kleding van Nicky zat. Daarnaast is er over de plaats waar Nicky is vermoord nog steeds twijfel, hoewel het OM er tegenwoordig vanuit gaat dat Nicky de Brunssummerheide niet heeft verlaten. Daarnaast zijn er veel biologische sporen gevonden op het lichaam van Nicky die enkel op het kerstbomenperceel en andere gebieden van de heide wijzen.

Het onderzoek stagneert, tot er in 2017 een grootschalig DNA-onderzoek wordt aangekondigd. Jos B. verblijft op dit moment in het buitenland en zegt terug te willen keren. Dit doet hij echter niet, zijn zus geeft hem ook op als vermist zodra zij niets meer van haar broer hoort. Vanaf dat moment begint de politie een zoektocht naar deze man. Gezien hij vermist is. Als er spullen van Jos B. in handen komen van de politie wordt er op deze spullen naar DNA gezocht, dit geeft een match weer met het DNA-profiel dat op het lichaam van Nicky zit.

Als Jos B. wordt gevonden in Spanje wordt er bij terugkomst in Nederland nogmaals DNA-onderzoek gedaan en dit geeft wederom een match weer. Er blijkt later ook dat Jos. B een zedenverleden heeft (de vraag is misschien ook waarom het OM en de politie niet eerder een link hebben gelegd, toen zijn naam in een proces-verbaal verscheen). In 1884 en 1985 heeft Jos B. tweemaal jongentjes misbruik door ze van achter aan te vliegen en te betasten. Dit is voor het OM ook een reden om te denken dat hij bij Nicky hetzelfde heeft gedaan, alleen ditmaal is hij volgens het OM nog verder gegaan. Het OM geeft ook aan dat zij denken dat dit ook de reden is waarom hij Nicky heeft vermoord of achtergelaten. Om het misbruikt te verbloemen. Het OM heeft 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Jos B.


[1] https://www.1limburg.nl/teruglezen-de-zaak-nicky-verstappen-dag-drie

[2] https://www.1limburg.nl/teruglezen-familie-nicky-verstappen-aan-het-woord

[3] https://www.1limburg.nl/justitie-eist-15-jaar-gevangenis-voor-doden-nicky-verstappen?context=default