Nicky Verstappen

Geschreven door Youri Quaedvlieg en Nicolle Beugels

Op 10 augustus 1998 verdween de 11-jarige Nicky Verstappen. Hij was op een scoutingkamp op de Brunssumerheide. Na een grootschalige zoektocht werd het stoffelijk overschot van Nicky gevonden op 11 augustus 1998.

Er werd sectie uitgevoerd op het lichaam van Nicky, hieruit kon geen doodsoorzaak worden vastgesteld, noch kon er worden vastgesteld of hij seksueel is misbruikt. In 1999 vond er voor het eerst een DNA-onderzoek plaats en werden er tientallen mannen opgeroepen. Er was toen echter geen match. In 2001 werd er een second opinion onderzoek gedaan op het lichaam zonder resultaten.

Na een ‘stille’ periode in het onderzoek werden er in 2008 DNA-sporen gevonden op de kleren van Nicky. Hierop volgden grotere DNA-onderzoeken en werd het onderzoek overgedragen aan een cold-case-team van de politie. In 2017 werden 15.000 mannen opgeroepen voor een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek[1]. Jos B. geeft in eerste instantie geen gehoor aan deze oproep. In april 2018 wordt B. als vermist opgegeven. Door de vermissing komt er DNA-materiaal van B. in bezit van de politie. Dit was een match. Hij werd hierdoor in verband gebracht met de zaak. Dit had zijn arrestatie tot gevolg op 26 augustus 2018 in Spanje. Sindsdien zit hij in voorarrest, dit wordt niet opgeheven uit angst dat hij vlucht.

De zaak gaat eindelijk van start. De eerste twee zittingsdagen zijn 28 september en 29 september jl.. Daarnaast zal de zaak verder worden behandeld op 5, 6, 7, 8, 12 en 16 oktober aanstaande. De eerste twee zittingsdagen zijn geweest.

Maandag 28 september 2020:
Vandaag ging dan eindelijk de zaak van de dood van Nicky Verstappen van start. Verdachte Jos B. wordt verdacht van misbruik, ontvoering en de dood van de toen 11-jarige Nicky. Opvallend aan de start van de zaak is dat Jos B. met een videobeeld verklaring kwam. Hij heeft altijd gesproken over een “kluisverklaring”. Deze kluisverklaring zou in de vorm van een brief zijn en is tot de dag van vandaag nooit besproken geworden door Jos B. die deze pas zou laten horen als de tijd er klaar voor was. Toch deed Jos B. dan vandaag een verklaring[2], omdat hij zoals hij zelf zegt; vindt dat de ouders recht hebben op antwoorden en dat hij te lang al loopt met een geheim. In zijn verklaring vertelt Jos B. over zichzelf. Hij zou namelijk geen prater zijn. Daarnaast benoemt hij hoe hij zijn aanhouding en zijn gevangenschap heeft ervaren en ervaart. Jos B. vertelt ook dat hij Nicky niet heeft gedood, maar heeft gevonden. Dit roept natuurlijk allerlei vragen op, als Jos B. hem dan heeft gevonden waarom heeft hij dit niet gemeld? Zijn antwoord luidt hierop: “Toen ik terugging om het vooralsnog te melden, was Nicky al gevonden en zag ik er de noodzaak niet meer van in.”[3]. De rechtbank stelt Jos B. allerlei vragen over zoals: Hoe heeft u Nicky gevonden, Wanneer heeft u Nicky gevonden, hoe komt u DNA op Nicky terecht, heeft u er ooit met iemand over gesproken? Jos B. begint uiteraard voornamelijk eerst met geen commentaar, maar uiteindelijk wordt het wel opvallend dat hij precies kan beschrijven wat hij heeft gedaan om te kijken of Nicky was overleden. Ook vertelt hij gedetailleerd hoe hij Nicky van zijn buik naar zijn rug heeft gedraaid, de blaadjes heeft weggeveegd en de kleding heeft gefatsoeneerd. Hierop speelt de Rechtbank in dat Jos B. hier toch wel een gedetailleerde verklaring voor heeft. Nadat Jos B. heeft gesproken met zijn advocaat tijdens de schorsing, verklaart hij dat hij niet zeker weet wat nu herinneringen zijn en wat hij zelf invult. Er werd verder gesproken over de doodsoorzaak van Nicky. Wat deze zaak ook erg uniek maakt, is dat er tot op de dag van vandaag nog geen doodsoorzaak is vastgesteld. De vraag blijft dan ook nog steeds hoe is Nicky om het leven gekomen? Daarnaast kwamen er ook twee nieuwe getuigen verklaringen ter sprake. Twee personen zouden namelijk op dinsdag 11 augustus 1998 een persoon op een fiets hebben zien rondrijden die zich nerveus gedroeg. Hij zou als een “gek” uit de bosjes zijn gefietst. Jaren later als ze de foto zien van Jos B. die dan als verdachte in beeld komt, verklaren ze dat hij de man was op die bewuste dag.

Dinsdag 29 september 2020:
Op dinsdag is er voornamelijk verder ingegaan op de DNA sporen van Jos B. die op de onderbroek van Nicky zitten. Het Openbaar Ministerie laat door middel van een 3D-model zien waar, wat en welke sporen zitten en zijn gevonden. Hierdoor is te zien dat de DNA sporen van Jos B. voornamelijk aan het elastiek en de binnen- en buitenkant van de onderbroek van Nicky zijn gevonden. Opvallend is ook dat er meer DNA sporen van Jos B. zijn gevonden dan van Nicky zelf. Ook huidschilfers en een haar zaten hierbij. De deskundige die dit hebben onderzocht spreken hierdoor dan ook dat er intensief contact zou moeten zijn geweest tussen Nicky en de DNA persoon (Jos B.). De rechter vraagt aan Jos B. of hij begrijpt dat dit schreeuwt om een verklaring[4]. Als de rechtbank hem hier allerlei vragen over stelt zijn de enige antwoorden die Jos B. geeft: dat hij bij zijn verklaring van 28 september blijft (de videoboodschap) en dat hij geen commentaar heeft. Verder is er gesproken over Jos B. zijn verleden. Zijn werk op de scouting en het kinderdagverblijf worden besproken. Ook zijn buschcraft vaardigenheden komen aan bod. Alsmede het contact dat zijn zus probeerde te leggen met Jos B. dit ook in verband met dat zijn moeder op sterven lag. Jos B. verklaart hierover dat hij niet echt van de telefoons was en nooit echt iets alarmerends heeft gezien in de sms en mail die die wel eens las van zijn zus. De kinderporno die destijds op zijn computer is gevonden kwam vandaag ook ter sprake. Jos B. zou hebben gezocht op verschillende termen naast de foto’s die hij op zijn computer had. Jos B. wilde daar zelf niet op reageren. De advocaat van Jos B. reageerde hierop met dat niet is aangetoond dat Jos B. daadwerkelijk zelf op die termen zocht. De rechter had hierdoor vragen als: u heeft dus zelf hier niet op gezocht? En wie zat er dan op uw computer? Hier wilde Jos B. geen antwoord op geven.


[1] https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/dossiers/2017/onderzoeknickyverstappen/nieuws.html onder het kopje 11 december 2017.

[2] https://www.1limburg.nl/verklaring-jos-brech-heb-nicky-gevonden-niet-gedood?context=mostread

[3] Dit wordt benoemd in de videoverklaring. Deze staat onder voetnoot 2.

[4] https://www.1limburg.nl/rechters-zaak-nicky-verklaring-brech-roept-vragen-op