“Heb je zin in een ijsje?”

Geschreven door Beau Claassen

Op 7 augustus 2020 is de politieke partij, Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit (ook wel bekend als de pedo-partij) (her)opgericht. In 2006 en 2010 heeft deze partij (Vereniging Martijn) al eens geprobeerd om mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen, echter is dit niet gelukt omdat zij niet genoeg handtekeningen bij elkaar kregen. 

De PNVD staat onder andere voor het privébezit van kinderpornografie en seks met kinderen[1], Nelson Maatman (voorzitter PNVD) gaf in een interview[2] aan dat de vraag om seks met een minderjarigen vergelijkbaar is met de vraag: “Heb je zin in een ijsje?” Hij is namelijk van mening dat kinderen prima kunnen aangeven wat zij wel of niet willen, onafhankelijk van het onderwerp. Ook staat de PNVD voor seksuele contacten met dieren en het geen onderscheid maken tussen minder- en meerderjarigheid[3]

Mag deze politieke partij dan zomaar worden opgericht en verboden worden?

In principe is het zo dat iedereen (dus ook zonder de Nederlandse nationaliteit en alle leeftijden) een politieke partij kan en mag oprichten. De politieke partij moet geregistreerd worden bij een stembureau onder een partijnaam. Dit kan onder andere bij de Kiesraad en centrale stembureaus van gemeenten, provincies of waterschappen. Daarnaast moet er bij de notaris een notariële akte worden opgesteld waarin de partij officieel wordt opgericht en waarbij statuten zijn opgenomen, dit is omdat de partij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet zijn. Volledige rechtsbevoegdheid houdt in dat een vereniging (dus een politieke partij), dezelfde rechten en verplichtingen aan kan gaan als een burger. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afsluiten van een geldlening. Ook moet de partij worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wanneer hieraan is voldaan, is de politieke partij opgericht. Er zijn dus geen specifieke voorwaarden aan verbonden, echter alleen formaliteiten.

Vereniging Martijn en PNVD?

In 2014 is de vereniging Martijn ontbonden en verboden. De Hoge Raad heeft in hun uitspraak[4] geoordeeld dat deze vereniging seks met jonge kinderen verheerlijkt. “Seksueel contact van volwassenen met jonge kinderen is naar de in Nederland levende maatschappelijke opvattingen echter een daadwerkelijke en ernstige aantasting van de lichamelijke en seksuele integriteit van het kind, dat daardoor grote en blijvende schade kan oplopen. Juist kinderen behoeven bescherming tegenover volwassenen die zulke handelingen verrichten, omdat zij in het algemeen door hun jeugdige leeftijd en de daarmee samenhangende kwetsbaarheid in een afhankelijke positie verkeren.” 

In zojuist genoemde uitspraak was echter sprake van een bijzonder geval, daar deze uitspraak is genomen in het belang van de bescherming van de gezondheid, de rechten en vrijheden van kinderen. Echter houdt de PNVD in hun partijprogramma[5] dezelfde standpunten aan, dus mag deze partij dan ook verboden worden?

Op 28 augustus 2020 is er een petitie genaamd “Stop de PNVD” gestart. De petitie is gericht aan het Openbaar Ministerie om te kijken of deze politieke partij verboden kan worden. De petitie heeft op 6 september 2020 meer dan 500.000 handtekeningen verzameld, wat betekent dat dit als een burgerinitiatief in de Tweede Kamer moet worden behandeld. Een politieke partij is een vereniging en kan dus op grond van art. 2:20 Burgerlijk Wetboek verboden worden. In dit artikel is het volgende geregeld: “Een rechtspersoon waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde, wordt door de rechtbank op verzoek van het Openbaar Ministerie verboden verklaard en ontbonden.”

Een politieke partij kan dus worden ontbonden en verboden op verzoek van het Openbaar Ministerie, terwijl dit normaal gesproken niet het geval is. Alleen wanneer de werkzaamheid van de politieke partij in strijd is met de openbare orde, gebeurt dit. 

Wij hebben de petitie al ondertekend, heb jij dit nog niet gedaan? Ga dan naar: https://secure.avaaz.org/community_petitions/nl/tweede_kamer_stop_de_pnvd/


[1] ‘PNVD Partijprogramma 2020 – 2021’, https://www.pnvd.nl

[2] ‘Mag een PEDO-ACTIVIST pleiten voor meer tolerantie? | DANNY O9P STRAAT S01E02’, https://www.youtube.com/watch?v=pBC5X8l4uOU

[3] ‘PNVD Partijprogramma 2020 – 2021’, https://www.pnvd.nl

[4] Hoge Raad 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:948 

[5] ‘PNVD Partijprogramma 2020 – 2021’,  https://www.pnvd.nl